”Kirkon perustehtävä luotiin 2 000 vuotta sitten”

30.9.2015

Kesällä arkkipiispan teologisena erityisavustajana aloittanut teologian tohtori, pastori Petri Merenlahti on työssään niin tutun kuin vieraankin keskellä. ”Tavallisesti uudessa työssä melkein kaikki on alussa tuntematonta. Minulla tilanne on lähes päinvastainen. Maisemat ja työhuoneen kalusteet ovat samanlaiset kuin aiemminkin. Lisäksi tutut kasvot pyörivät ympärillä ihan entiseen malliin”, Merenlahti naurahtaa. Työpaikka on pysynyt samassa osoitteessa Kirkon talossa […]

Tulevaisuus on hämmentävän hyvä

29.10.2014

Muuttuva yhteiskunta Monikulttuurista yhteiskuntaa verrataan usein mosaiikkiin. Vertaus ei tee oikeutta monitasoiselle vuorovaikutukselle erilaisten kulttuuristen mallien välillä. Mosaiikin palaset pysyvät samanlaisina, mutta kulttuuriset mallit muuttavat jatkuvasti toisia ja muuttuvat itse. Ihmiset, tavarat, ajatukset, aatteet ja pääomat liikkuvat yli rajojen nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä muokkaa ihmisiä ja yhteisöjä, jotka omaksuvat vaikutteita monista lähteistä ja rakentavat […]

Ennakointi ei ole ennustamista

29.1.2014

Ennakointi perustuu luotaamiseen, jossa ympäristöä tarkastellaan, seurataan ja analysoidaan aktiivisesti kuunnellen. Ennakointi ei siis ole arvuuttelua siitä, millainen tulevaisuus meitä odottaa, vaan se on loogista päättelyä sen perusteella, miltä maailma nyt näyttää ja mihin se kaiken havaitun perusteella voisi olla menossa. Maailman muuttuminen ja ajan kuluminen vaikuttaa olennaisesti myös kirkkoon, johon kohdistuu paljon odotuksia. Kirkon […]

Kohtaamisen kirkko – yhteinen suunta vuodelle 2020

9.12.2013

Millaisella yhteisellä pelikirjalla kirkko lähtee taklaamaan haasteita ja luomaan syöttöketjuja vuoden 2015 jälkeen? Kirkon strategiaa päivittävä työryhmä on laatinut luonnoksensa kirkon suunnasta vuoteen 2020 ja toivoo siitä keskustelua ja palautetta. Nyt jos koskaan on jokaisen aika vaikuttaa, jotta suunta olisi yhteinen. ”Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisen ja oman elämänsä todellisuuden.” Painopisteet alleviivaavat suhteiden merkitystä. […]

Rukous ja nauru vievät eteenpäin

3.10.2013

Kirkon jäsenmäärä vähenee, kirkon talous kiristyy… Nämä huokausten kanssa lausutut huomiot ovat tuttuja monissa kirkoissa. Totta kai ne ovat haasteita kirkon työntekijöille, sitä ei voi kieltää. Toisaalta ne ovat meille signaali siitä, että on aika pysähtyä miettimään, mikä on kutsumuksemme tässä ajassa. Näitä kysymyksiä pohdin muutama päivä sitten Amerikan luterilaisen kirkon (ELCA) New Yorkin hiippakunnan […]

Yhteisötyö ja monikulttuurisuus – kirkon tulevaisuus?

29.4.2013

Mitä monikulttuurinen ja moniarvoinen toimintaympäristö merkitsee kirkolle ja sen missiolle? Tulevaisuusselontekotyöryhmä etsi näkökulmia tähän kysymykseen Lontoosta yhdessä kansliapäällikkö Jukka Keskitalon kanssa. Monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys ja oma kulttuuri United Reformed Church julistautui vuonna 2005 monikulttuuriseksi. Michael Jagessarin mukaan teko korostaa toisaalta kirkon lähtökohtaista monikulttuurisuutta, toisaalta kulttuurienvälisen kohtaamisen edellyttämää työtä. Monikulttuurisuudessa ja kulttuurienvälisyydessä ”moneus” tai ”välisyys” on lopulta […]