Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyö

6.9.2013

Harmikseni joudun toteamaan, että henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyötä ei ole voitu kokonaan välttää. Toistuvasti on tapahtunut muun muassa niin, että jotkut Seurakunnan työntekijät ovat ottaneet aiheetta ja tarpeettomasti yhteyttä Kirkkoneuvoston jäseniin tai heidän sukulaisiinsa voidakseen vaikuttaa asiattomasti kirkkoneuvoston kokouksessa esillä oleviin asioihin. Erityisen hankalaa tämänkaltainen häirintä on ollut viime vuosina, kun kirkkoneuvoston kokouksen esityslistat on […]

Luottamushenkilöiden osallistuminen seurakuntayhtymän hallintoon

28.8.2013

Koskapa kerta Seurakunta on itsenäinen eikä kuulu mihinkään seurakuntayhtymään, osallistuminen on jäänyt kaivinkoneenkuljettaja Väinö Vastataipaleen osallisuuteen Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvan Mellunkylän seurakunnan hallinnossa, jonka seurakuntaneuvoston neljään kokoukseen hän osallistui vielä ollessaan seurakuntamme jäsen. Paikkakunnallemme muuttaessaan hän ei ollut halukas luopumaan luottamustoimestaan Mellunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä, vaikka hän virallisesti väestökirjojensa siirtyessä Hukansalmelle asiallisesti ottaen ei enää ollut […]

Aluetyö

22.8.2013

Seurakunta on jaettu kolmeen alueeseen hengellisen toiminnan tehostamista varten Kirkko 2000 –prosessissa määriteltyjen linjausten mukaisesti. Papiston vastuut on jaettu alueittain seuraavasti: Uloin alue käsittää seurakunnan äärilaitojen kylät. Niiden hoito kuuluu seurakuntapastori Sylvi Masalinille, koska hän on nuorempi virassaan ja omistaa auton. Keskialueitten piiri käsittää välittömästi kirkonkylään rajoittuvat kylät. Niiden hoidosta vastaa pastori Sisko Sikanen, koska […]

Piirineuvostot, muu alueorganisaatio tai selvitys seurakunnan alueellisesta jaosta ja sen perusteista

14.8.2013

Piirineuvostoja ei seurakunnassa ole perustettu. Kirkkoneuvosto päätti asiasta 1994 äänestyksen jälkeen, kun joukko Länsimäen kylän asukkaita teki aloitteen oman Länsimäen piirin perustamisesta. Asia eteni äänestykseen, vaikka asian valmistelussa kävi ilmi, että kyseinen aloite oli tarkoitettu Kansalaisopiston johtokunnalle, tarkoittaen Jooga-piirin perustamista Länsimäen ent. Koululle. Koska kuitenkin kirkkoneuvoston jäsen Hilkka Hylje piti asiaa kannatettavana ja Joogaa henkisesti […]

Toimikunnat, jatkuu

9.8.2013

2. Kirjastotoimikunta Kirjastotoimikunta perustettiin 1986 järjestämään Seurakunnan kirjastoa, koska kirkkoneuvoston jäsen, rouva Maija Malaska asiasta teki aloitteen, tähdentäen Seurakunnan kirjojen luetteloimisen ja asiallisesti myös seurakuntalaisten käytettäväksi saattamisen tärkeyttä. Työn kestäessä toimikunta jätti väliraporttinsa syksyllä 1999, jossa raportissa toimikunta totesi työnsä edelleen jatkamisen tarpeettomaksi ja lakkautti itse itsensä, koska totesi Seurakunnan omistaman kirjallisuuden tulleen palaneeksi Pappilan […]

Kirkkoneuvoston nimeämät toimikunnat

1.8.2013

1. Rakennustoimikunta Rakennustoimikunta on nimetty jo ennen sotia toteuttamaan Seurakunnan kiinteistöjen rakennuttaminen. Puheenjohtajana on ollut jo pitkään Osuuspankin johtaja Allan Parkkinen ja sihteerinä rakennusmestari Urmas Lotti Rakennus-Lotti Oy:stä, mikä on ollut hyvä, kun yleensä Lotin rakennusliike on vastannut Seurakunnan rakennustöitten tekemisestä. Nyttemmin rakennustoimikuntaan on otettu Nais-ihminenkin, kun Arvoisa tuomiokapituli on siitä huomauttanut Tasa-arvolain takia, vaikka […]

Johtosäännöt

24.7.2013

Luottamuselinten johtosäännöt on hyväksytty asianmukaisesti. Diakoniatyön sääntö on hyväksytty jo ennen sotia eikä muutostarpeita ole ollut. Aikomus on etsiä se ja laittaa Vitriiniin esille ensi vuonna Seurakunnan 250–vuotisjuhlassa. Lapsi- ja nuorisotyön johtosäännön olen antanut seurakuntapapiston tehtäväksi laatia ja ovat luvanneet, kun saadaan Yhteys Kirkkoverkkoon ja ne saa sitten netistä sen ottaa. Lähetystyön johtosääntö on hyväksytty […]

Seurakunnan keskeisimmät luottamushenkilöt

17.7.2013

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Samuli Sakkanen, osuuskaupan Hoitaja. Tehtävässä kuudetta kautta, on ollut siinä jo Edellisen Rovastin aikana. Tarmokas luottamusmies, vaikka ei aina ole ehtinyt kokoukseen, kun on myös Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, kunnan tilintarkastaja, Pankin isännistön puheenjohtaja, Hukansalmen Hirvi-Poikien metsästysseuran johtaja, Veteraanien (kaikkien kolmen järjestön) tilintarkastaja ja Leijonaklubin entinen, nykyinen ja tuleva Presitenddi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Toukka, […]

Henkilöstötilinpäätöksestä

10.7.2013

Arvio henkilöstörakenteen tarkoituksenmukaisuudesta ja muutostarpeista sekä henkilöstötilinpäätöksen vaikutukset Henkilöstörakenne on aika hyvä ja riittävä. Muutostarvetta kuitenkin on joittenkin mielestä: Akat sanoo, että Minun henkilöstörakenteeni tarvitsee painon pudotusta, mutta siitä on turha minua syyttää, kun kuitenkin Pätysen Pito-, Kukka- ja Hautauspalvelu Ky:n ruoissa on niin paljon rasvaa, maun kuitenkin ollessa hyvä, varsinkin sen jälkeen kun Pätysen […]

Osa-aikaisuus ja vuorotteluvapaa

3.7.2013

Osa-aikaisuudesta ei ole näyttöä, vaikka Kanttorin kohdalla sitä on usein epäilty (mm. nimimerkki ”Joukko kirkkokuorolaisia”). Vastuulisiäkään ei ole kenellekään määrätty. Vastuuta on nytkin jo riittävästi ja jollakin liikaakin (seurakuntamestarilla ainakin). Vuorotteluvapaata ei ole aiemmin käytetty, mutta Minä määräsin kanslistin viime talvena vuorottelemaan vapaalle, kun se rupesi taas puhumaan itsekseen ja syömään postimerkkejä, ja se tuli […]