Tiedotuksesta viestintään: Kirkon viestintä vastaa todellisuutta

1.9.2017

Kirkon tiedotuskeskus lakkasi olemasta elokuun viimeisenä päivänä sen nimisenä kuin olemme siihen puolen vuosisadan ajan tottuneet. Ja aivan syystä. Tiedotuskeskuksen toiminta on jo vuosia ollut kaikkea muuta kuin perinteellistä tiedottamista. Jo perusrakenteeltaan tämä Kirkkohallituksen erillisyksikkö poikkeaa oleellisesti muista julkishallinnon viestintäosastoista. KT:ssa ja nyttemmin Kirkon viestinnässä on perinteellisen lehdistöpalvelun ja sittemmin perinteelliseksi muodostuneen verkkopalvelun ohella harjoitettu […]

Viikko- ja kuukausisuunnittelu

13.2.2015

Koskapa vapaapäiväni ovat säännöllisesti maanantai ja tiistai, paitsi silloin, kun ne eivät ole, on viikkosuunnittelu toteutettu siten, että keskiviikkona aamupäivällä olen virastolle kävellessä miettinyt loppuviikon ohjelman ja kertonut sitten virastolle tultuani henkilöstölle, mitä niiden pitää tehdä. Tämä on sujunut hyvin lukuun ottamatta sitä, että koska tällöin on keskiviikko, on osa viikosta jo mennyt. Toisaalta näin […]

Toiminnan ja talouden suunnittelun toteuttamistapa

6.2.2015

Minä olen yleensä hirvenmetsästyksen päättymisen aikoihin pitänyt valtuuston puheenjohtaja Sakkasen ja neuvoston varapuheenjohtaja Toukan kanssa yhteisen suunnittelusymposiumin Leirimajalla, jossa Sakkanen on kertonut, mihin rahat riittävät ja Toukka on kertonut, mitä pitäisi kyläläisten mielestä tehdä, ja sitten minä olen sanonut, mitä tehdään. Lisäksi on nautittu retkilounas ja yövytty. Aamulla olen sitten soittanut taloustoimistoon Holvimäelle, joka on […]

Vapaaehtoisten osallistuminen tiedotustoimintaan

30.1.2015

Vapaaehtoiset osallistuvat laajasti tiedotustoimintaan.  Keskeisenä, joskin epävirallisena, organisaattorina tässä toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan puoliso, rouva Alma Toukka. Vaikka olen varapuheenjohtajaa useasti muistuttanut kokousasioiden salaisena pitämisestä, hän on toistuvasti ja yhä uudelleen unohtanut esityslistoja ja pöytäkirjoja levälleen talouteensa ja siten Alma-rouvan löydettäviksi. Tätä kautta tieto on levinnyt huomattavan nopeasti ympäri kyliä.     Vaikka tiedotustoiminta on laajaa, […]

Tiedotuksen työmuodon yleissuunnittelu ja koordinointi

23.1.2015

Yleissuunnittelua olen hoitanut muitten Kiireitten salliessa, mutta koordinointia ei ole juuri tarvittu, sillä seurakunnassamme tapahtuu harvoin kahta tai useampaa asiaa yhtä aikaa, paitsi jouluviikolla, mutta silloin ei onneksi lehtikään ilmesty.     Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Seurakuntaan muuttaneet tiedotuksen kohderyhmänä

16.1.2015

Viime vuonna aloitettiin kokeilu, jossa diakonissa Susiroikka suoritti kotikäynnin paikkakunnalle muuttaneiden koteihin ja tiedotti seurakunnan keskeisistä asioista. Palaute oli hieman ristiriitaista, joten nykyisin toimitaan siten, että lehtiasiamies Voitto Hurmos käy tervehtimässä uusia seurakuntalaisia, usein jo ennen kuin heidän muuttokirjansa ovat virallisesti seurakuntaan saapuneet.  Tästä johtuen jotkut perheet ovat kyllä sitten ilmeisesti muuttaneetkin välittömästi edelleen, niin […]

Sisäinen tiedotus

12.1.2015

Sisäinen tiedotus on hoidettu siten, että jos on jotakin tiedotettavaa ollut, olen asiasta sanonut kanslistille, joka on kertonut asian edelleen niille joita se koskee, sikäli kun on heitä tavannut.   Uuden julkisuuslain tultua voimaan on hallintopäätösten tiedottamiseen kiinnitetty erityistä huomiota.  Päätöksistä ei anneta tietoja sivullisille ja jos kokouksissa on pidetty pöytäkirjaa niitä ei ole säilytetty […]

Internet ja seurakunnan kotisivut

2.1.2015

En ole henkilökohtaisesti perehtynyt Internetiin, mutta koska siellä tiettävästi on etupäässä epäsiveellistä aineistoa sekä Pommin teko-ohjeita en ole antanut sellaista virastoon hankkia. Riittää, että siellä on Tieto-kone, jota seurakuntapastorit tuntuvat käyttävän kirjoittamiseen. Se on tietysti hyvä, sillä viraston Remington matkakirjoituskone on voinut olla Tieto-koneen hankkimisen jälkeen pysyvästi Minun työpöydälläni, kun nuoremman papiston ei ole tarvinnut […]

Televisiotoiminta

26.12.2014

Televisiotoimintaa ei ole ollut, lukuun ottamatta jo aiemmin mainittua kanttori Hihitin haastattelua. Toisaalta seurakunnalla ei ole omaa televisiotakaan, vaikka Leirimajan katolla onkin televisioantenni, joka siihen edellisessä korjauksessa vahingossa laitettiin, kun ohjeistaessani seurakuntamestari Singerin miestä, joka oli ulkovaraston remonttiin palkattu, kehotin häntä laittamaan haravalle sellaisen paikan leirikeskukseen, että sen rouva Singerkin kunnolla näkee. Jostain syystä Singer […]

Ilmoitustoiminta, esitteet ym.

19.12.2014

Ilmoitustoiminnan rungon on muodostanut kirkon ilmoitustaulu, mutta koska se on kirkon sisäeteisessä, sen huomioarvo on rajallinen, paitsi juhannusviikolla, jolloin kirkon ovet ovat olleet auki arkenakin.  Ilmoitustoiminnasta vastaava seurakuntamestari Singer on käynyt viikottain viemässä kirkolliset ilmoitukset myös Osuuskaupan ilmoitustaululle, jos hän on muistanut ja taulussa on ollut tilaa.     Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset