Kohtaamisen kirkko – yhteinen suunta vuodelle 2020

Vantaankosken seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset kohtasivat seurakuntalaisia piparipussien kanssa torstaiaamuna 5.12.2013. Kuva: Jani Laukkanen

”Olemme läsnä siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.” Vantaankosken seurakunnan vapaaehtoiset ja työntekijät kohtasivat seurakuntalaisia piparitervehdysten kanssa torstaiaamuna 5.12.2013. Kuva: Jani Laukkanen

Millaisella yhteisellä pelikirjalla kirkko lähtee taklaamaan haasteita ja luomaan syöttöketjuja vuoden 2015 jälkeen? Kirkon strategiaa päivittävä työryhmä on laatinut luonnoksensa kirkon suunnasta vuoteen 2020 ja toivoo siitä keskustelua ja palautetta. Nyt jos koskaan on jokaisen aika vaikuttaa, jotta suunta olisi yhteinen.

”Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisen ja oman elämänsä todellisuuden.”

Painopisteet alleviivaavat suhteiden merkitystä. Kun ihminen sanoo ”kirkko” tai ”seurakunta”, hän viittaa suhteisiin. Kirkon kautta Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä. Kristus yhdistää ihmisiä. Kristillinen sanoma tarjoaa puitteet ja välineitä oman elämän todellisuuden kohtaamiseen.

Suhteet elävät aidoissa, vastavuoroisissa kohtaamisissa. Painopisteissä korostuu niin kasvoista kasvoihin kuin eri medioiden välityksellä tapahtuvien kohtaamisten merkitys. Yhä useamman ihmisen kohdalla medioiden merkitys on ratkaiseva. Tämä haastaa seurakunnat kehittymään viestinnässään informaatioyhteiskunnan nopean kehityksen mukana.

”Ihmisten elämä, näkemykset, odotukset, tarpeet ja palautteet linjaavat seurakunnan toimintaa.”

Kirkon on vastattava niin Jumalan kuin ihmisten odotuksiin. Seurakuntien elämän tulee palvella niin pysyvää missiota kuin muuttuvaa ihmiskuntaa ja maailmaa. Kirkko on muita – ei itseään – varten.

Jo nykyisessä Meidän Kirkko -strategiassa on nostettu esiin työntekijäkeskeisyyden ongelma. Työntekijäkeskeisyys passivoi jäseniä. Kirkon tulee yhteisen pappeuden ja kansalaisyhteiskunnan hengessä kehittyä yhä selvemmin jäsentensä yhteisöksi.

Kun kirkon jäsenyydestä puhutaan, taustalla on Raamatun kuva Kristuksen ruumiista, jonka jäseniä ihmiset ovat (1. Kor. 12:12–31). Tällainen jäsenyys on jotain muuta kuin normittava jäsenkirjajäsenyys tai kanta-asiakaskorttijäsenyys. Jäsenet ovat lähtökohtaisesti erilaisia. Juuri jäsenten erilaisuuden vuoksi kokonaisuus on elävä ja toimiva.

Paikalliset ratkaisut ratkaisevat

Jos kartta ja maasto ovat erimielisiä, useimmiten maasto on oikeassa. Yhteinen suunta kannustaa lukemaan paikallista maastoa ja piirtämään ja päivittämään jatkuvasti paikallista karttaa.

Vuodet 2015–2020 tullevat olemaan yhteiskunnallisen monimuotoistumisen vuosia. Suomalaista keskivertoseurakuntaa ei tule löytymään. Yhteinen suunta elää paikallisen tason valintojen ja päätösten myötä, ja paikalliset ratkaisut ovat hyvinkin erilaisia eri seurakunnissa. Työryhmä kutsuu Kohtaamisen kirkkoa siksi mieluummin yhteiseksi suunnaksi kuin strategiaksi.

Mennäänkö näillä?

Mitä ajatuksia luonnos herättää? Mikä on hyvää? Miten sitä voi parantaa? Kerro palautteesi työryhmälle sihteerin kautta. Henkilökohtaisia palkintoja emme lupaa. Sen sijaan uskomme, että yhteistyöllä saamme paremman suunnan kohti vuotta 2020.
Seuraa strategiatyöskentelyä Sakastissa.

Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suunta vuoteen 2020

Työryhmän luonnos marraskuussa 2013

Kirkon tehtävä:

Kirkko kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkon arvot:

Usko – Luottamus Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Jumalan rakkaus luo iloa ja kutsuu meitä rakastamaan toisiamme.

Visio:

Kirkko on ihmiskasvoinen kohtaamisen yhteisö, joka toimii lähimmäisenrakkauden eturintamassa. Ihmiset arvostavat kirkon jäsenyyttä.

 

Nostamme sanoman esiin
 • Puhumme rohkeasti kolmiyhteisestä Jumalasta ihmisten omilla kielillä.
 • Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista. Jokainen jumalanpalvelus on vieraanvarainen, saavutettava ja sopiva kaiken ikäisille.
 • Tavoittaaksemme jokaisen levitämme sanomaa ennakkoluulottomasti uusien viestimien keinoin.
 • Jäsenten lapset kastetaan. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa.
Kohtaaminen koskettaa
 • Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisen ja oman elämänsä todellisuuden.
 • Luomme tilaa ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Olemme läsnä siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
 • Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
 • Viestintä on ennakoivaa, ajanmukaista, avointa ja läpinäkyvää.
Rakastamme lähimmäistä
 • Seurakunta yhdistää avunsaajat ja -tarjoajat.
 • Toimimme teoin ja sanoin haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi lähellä ja kaukana.
 • Viestimme aktiivisesti siitä hyvästä ja niistä arvoista, joille kirkko toimintansa perustaa.
 • Jätämme tuleville sukupolville paremman maailman.
Arvostamme jäsenyyttä
 • Ihmisten elämä, näkemykset, odotukset, tarpeet ja palautteet linjaavat seurakunnan toimintaa.
 • Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen saaden kykynsä käyttöön.
 • Jokainen jäsen tulee kohdatuksi viisi kertaa vuodessa itselleen mielekkäällä tavalla.
 • Ihmisten luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.
Kirkon työn rakenteet
 • Tavoittelemme kestävää taloutta ja kevyitä rakenteita.
 • Kehitämme toimintatapoja ja rakenteita jatkuvasti.
 • Teemme vaikeitakin valintoja rohkeasti ja vastuullisesti.

 

haapiainenTimo-Matti Haapiainen
Strategiatyöryhmän sihteeri