Kirkkomuusikko ja kirkon muusikko

2.10.2019

Tutkimustyöni osana olen päässyt perehtymään syvällisesti kirkkomusiikin ammattilaisiin, kanttoreihin. Monivuotinen tutkimushanke Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen alkaa olla päätöksessä, ja on aika koota yhteen tutkimuksen tuloksia. Matka kanttoreiden osaamisen rakenteisiin on ollut samalla matka heidän sielunmaisemaansa ja ammatilliseen identiteettiinsä.

Kummit ja kummilapset odottavat toisiltaan yhteydenpitoa

17.4.2019

Tärkein kummisuhteeseen liittyvä odotus on muistaminen ja kiinnostus toista kohtaan. Kummilapset toivovat kummeiltaan ja kummit kummilapsiltaan yhteydenpitoa ja muistamista niin arjen keskellä kuin merkki- ja juhlapäivinä. Molemmat pitävät ihanteellisena, että vuorovaikutus on molemminpuolista ja kumpikin osapuoli ottaa vastuuta suhteen ylläpitämisestä, kun kummilapsi on varttunut aikuiseksi. Parhaimmillaan kummisuhde on elinikäinen ja erityisesti kummit toivovat, että kummilapsi […]

Uskonpuute estää kasteen, kummien puute ei

20.3.2019

Viimeviikkoisessa Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotisseminaarissa käsiteltiin monin tavoin kirkon ajankohtaisia kysymyksiä. Alustukseni kastamattomista haki vastausta kysymykseen, miksi suomalaiset kastavat tai jättävät kastamatta lapsensa. Tätä teemaa on viime vuosina selvitelty monissa pohjoismaisissa tutkimuksissa (esim. Rafoss 2016; Sandberg 2018). Helmikuussa toteutettu kastekysely antoi aivan uutta tietoa suomalaisten kastepäätöksen prosessista ja perusteista. Kysely toteutettiin helmikuussa 2019, ja siihen osallistui […]

Tutkimus on viestintää ja vaikuttamista

20.2.2019

Tarvitseeko poliittinen päätöksenteko tieteellistä tutkimusta? Tietenkin, jos ajatellaan päätöksenteon edellyttävän laajaa tietopohjaa päätöksenteon kohteena olevasta asiasta. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa tätä ajatusta on vaikea kyseenalaistaa. Toisin kävi äskettäin tiedustelulakeja uudistettaessa. Lait vedettiin pois eduskunnan käsittelystä, kun perustuslakiin vedonneet oikeustieteen professorit kritisoivat lakien puutteellista valmistelutapaa eri foorumeilla. Professorit saivat lopulta kantansa perille, mutta sillä seurauksella, että sisäministeri […]

Ruusuristiläisyys ajan saatossa

24.1.2019

Ruusuristiläisyyden ympärillä on vuosisatojen ajan ollut monenlaisia spekulaatioita. Alusta saakka ruusuristiläisyys on herättänyt kannanottoja sekä puolesta että vastaan.  Ruusuristiläisyys eri muodoissaan on osa länsimaista esoteerista perinnettä ja ruusuristiläisyyteen viitataan monissa erilaisissa esoteerisissa liikkeissä. Historioitsija Frances Yates on todennut klassikkoteoksessa The Rosicrucian Enlightment (1972), että on perusteltua puhua 1600-luvun ruusuristiläisyydestä historiallisena tosiasiana. Lähtökohtana ei kuitenkaan ole […]

Kirkon työntekijä rakentaa työssään kirkon asemaa

25.2.2015

Kirkon ja valtion suhde on moninainen, historian ja kulttuurin sävyttämä palapeli. Se ei kuitenkaan ole vain luterilaisen kirkon ja valtion kahdenkeskinen peli, vaan entistä enemmän monien erilaisten uskontojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä katsomuksellisten toimijoiden yhteinen asia. Kirkon ja valtion suhteiden tulevaisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ensinnäkin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisen kohtelemisen vaatimus on voimistunut. Tämän taustalla on […]

Näkyvyys vai hengellisyys – polkuja kirkon roolille palvelutuotannossa

21.1.2015

Kirkon näkyvyyttä yhteiskunnassa leimaa kaksijakoisuus. Toisaalta uskonto on tiedotusvälineiden jokapäiväinen myynninedistäjä. Toisaalta kirkon oma aktiivisuus ja auttamistyö väistyvät julkisuudesta. Uskonto myy kiistana – ja katoaa toimintana. Erikoistuneessa yhteiskunnassa kirkon luontaisin rooli on sen ytimessä, uskossa. Usko ja sen harjoitus sijoittuvat kuitenkin lehdissä uutissivujen sijasta juhlapyhien featuresarjaan. Uskonnon näkyvyys kasvanut Kirkkojen ja uskonnon asema ovat muutoksessa. […]

Vaikea tasa-arvo

25.11.2013

Maailmanlaajuinen sukupuolten tasa-arvoa mittaava The Global Gender Gap Report 2013 (Insight Report; World Economic Forum) on ainakin minun silmiini jäänyt julkisuudessa melko vähälle huomiolle. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, koska Suomen asema 136 maan vertailussa on pysynyt vakaana ja kokonaisarvosana hyvänä. Tänäkin vuonna Suomi oli sijalla 2 Islannin ollessa maailman tasa-arvoisin maa. Vaikka Suomi näyttäytyy vertailussa […]

Kimurantti kansanusko

3.6.2013

Hiukan kärjistäen voi sanoa, että kansanusko on ollut ja on kirkoille osin ongelmallinen ilmiö (nykyään vaikeista asioista ja ilmiöistä käytetään sanaa ”haaste”).  Kansanusko ei ole aina pysynyt ”oikeissa” uomissa, se ei ole teologisesti valistunutta ja se ylittää katsomuksellisia rajoja.  Kansanuskoon poimitaan aineksia monista lähteistä, joita on tavallisten ihmisten ulottuvilla nykyään ennennäkemättömän paljon. Yksi esimerkki modernista […]

Riittääkö pienempikin sydän?

6.5.2013

Seuraava luonnehdinta vapaaehtoistyöstä, tekijän itsensä lausumana, tiivistää melko hyvin yleistä mielikuvaa vapaaehtoistyön kohteista, luonteesta ja tekijöistä: ”Vähän vanhat, muttei ikäloput, käy auttamassa vielä vanhempia.” Kyseessä olisi siis ennen kaikkea vanhusten auttaminen, jota harrastavat varsinkin aktiiviset seniorikansalaiset. Tällainen mielikuva voi piirtyä myös pyydettäessä määritelmää kirkon piirissä tehtävälle vapaaehtoistyölle. Kuvan taakse jää kuitenkin paljon muita toimintamuotoja sekä […]