Sisäinen tiedotus

Jatkokertomus600Sisäinen tiedotus on hoidettu siten, että jos on jotakin tiedotettavaa ollut, olen asiasta sanonut kanslistille, joka on kertonut asian edelleen niille joita se koskee, sikäli kun on heitä tavannut.

 

Uuden julkisuuslain tultua voimaan on hallintopäätösten tiedottamiseen kiinnitetty erityistä huomiota.  Päätöksistä ei anneta tietoja sivullisille ja jos kokouksissa on pidetty pöytäkirjaa niitä ei ole säilytetty viraston holvissa vaan varmassa,  lukollisessa paikassa.

 

 

Jatkuu…

Katso muut jatkokertomukset