Mitä kirkolliskokous opetti?

12.11.2015

Tiesin sinivuokot, pitkät puheet, pankin, erilaiset mielipiteet. Mutta moni asia oli kirkolliskokouksessa yllätys. Ihan ensimmäiseksi yllätyin siitä, miten monia asiantuntevia ja kirkkoon sitoutuneita maallikoita kirkolliskokouksessa on. Kirkon työtä vievät täällä eteenpäin juuri maallikot, sillä heillä on enemmistö ja heidän kantansa ratkaisee kaikissa määräenemmistökysymyksissä. Miellyttävä yllätys on ollut myös ihmisten valmius ja halu käydä käytäväkeskusteluja yli […]

Seurakuntarakenneuudistus jäähylle

18.5.2015

Toukokuun ensimmäisenä viikkona Turun kristillisen opiston käytävät heräsivät jälleen eloon, kun kirkolliskokous kokoontui Räntämäkeen sorvaamaan lakipykäliä ja rustaamaan mietintöjä. Tällä kertaa oli jo etukäteen selvää, että istuntoviikolla tehtiin koko nelivuotiskauden suurimmat päätökset. Seurakuntarakenneuudistuksen lisäksi käsittelyssä oli vuosia varrottu diakonaattiuudistus ja edustaja-aloite tasa-arvoisen avioliittolain vaikutuksista kirkkoon. Lobbausviestit näiden ja muiden viikon teemojen ympärillä tihenivät kevään mittaan. […]

Muuttuuko sana lihaksi?

18.3.2015

Kirkko on päättänyt arvioida päätöstensä vaikutukset lapsiin. Valtion ja kuntien puolella vastaavaa säännöstä saadaan odottaa vielä tovi. Kirkko on etulinjassa tulevaisuuteen, ei jälkijunassa menneessä. Sana muuttuu lihaksi seurakunnissa. Sain alkuvuodesta esimerkin kirkon lapsivaikutusten arvioinnista. Yhdessä seurakunnassa lapsivaikutusten arviointi oli tiivistetty koskemaan kaikkia kyseisessä toimielimessä tehtyjä päätöksiä ilman sen suurempaa tuskaa vaikutusarvioinnin sisällöstä: ”Todetaan, että kokouksessa […]

Sisäinen tiedotus

12.1.2015

Sisäinen tiedotus on hoidettu siten, että jos on jotakin tiedotettavaa ollut, olen asiasta sanonut kanslistille, joka on kertonut asian edelleen niille joita se koskee, sikäli kun on heitä tavannut.   Uuden julkisuuslain tultua voimaan on hallintopäätösten tiedottamiseen kiinnitetty erityistä huomiota.  Päätöksistä ei anneta tietoja sivullisille ja jos kokouksissa on pidetty pöytäkirjaa niitä ei ole säilytetty […]

360 astetta kirkosta

10.9.2014

Kirkkohallitus perustettiin vuonna 1944 hoitamaan kirkon hallintoa ja taloutta, erityisesti jakamaan ulkomailta saatuja avustuksia sodan koettelemille seurakunnille. Kirkkohallituksen tehtävät ovat seitsemässä vuosikymmenessä lisääntyneet. Siinä missä 1940-luvulla kirkko oli keskellä kylää, on 2010-luvun tavoitteena kohdata seurakuntalaiset paremmin. Kirkko keskelle verkkoa Merkkivuotensa kunniaksi kirkkohallitus palkitsi jokaisesta hiippakunnasta yhden hankkeen, jossa kehitetään kirkolle uusia toimintamuotoja. Turun arkkihiippakunnasta palkittiin […]

Mikä lava? Onko pakko?

15.1.2014

Lapsivaikutusten arviointi eli tuttavallisemmin LAVA on seurakunnille tarkoitettu työkalu. LAVA helpottaa arvioimaan seurakunnan toimintaa ja päätöksentekoa lasten näkökulmasta. Yksinkertaistettuna: kun jokin asia tulee vireille, kirjataan ylös mitä vaikutuksia eri päätösvaihtoehdoilla olisi lapsiin ja nuoriin. LAVA-ohjeistuksen sisältämiä hyviä asioita toteutetaan jo nyt monissa seurakunnissa. Ei se ole sen kummempaa, kuin että lasten ja nuorten näkökulmat ja […]

Luottamushenkilöiden osallistuminen seurakuntayhtymän hallintoon

28.8.2013

Koskapa kerta Seurakunta on itsenäinen eikä kuulu mihinkään seurakuntayhtymään, osallistuminen on jäänyt kaivinkoneenkuljettaja Väinö Vastataipaleen osallisuuteen Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvan Mellunkylän seurakunnan hallinnossa, jonka seurakuntaneuvoston neljään kokoukseen hän osallistui vielä ollessaan seurakuntamme jäsen. Paikkakunnallemme muuttaessaan hän ei ollut halukas luopumaan luottamustoimestaan Mellunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä, vaikka hän virallisesti väestökirjojensa siirtyessä Hukansalmelle asiallisesti ottaen ei enää ollut […]

Kirkkoneuvoston nimeämät toimikunnat

1.8.2013

1. Rakennustoimikunta Rakennustoimikunta on nimetty jo ennen sotia toteuttamaan Seurakunnan kiinteistöjen rakennuttaminen. Puheenjohtajana on ollut jo pitkään Osuuspankin johtaja Allan Parkkinen ja sihteerinä rakennusmestari Urmas Lotti Rakennus-Lotti Oy:stä, mikä on ollut hyvä, kun yleensä Lotin rakennusliike on vastannut Seurakunnan rakennustöitten tekemisestä. Nyttemmin rakennustoimikuntaan on otettu Nais-ihminenkin, kun Arvoisa tuomiokapituli on siitä huomauttanut Tasa-arvolain takia, vaikka […]

Johtosäännöt

24.7.2013

Luottamuselinten johtosäännöt on hyväksytty asianmukaisesti. Diakoniatyön sääntö on hyväksytty jo ennen sotia eikä muutostarpeita ole ollut. Aikomus on etsiä se ja laittaa Vitriiniin esille ensi vuonna Seurakunnan 250–vuotisjuhlassa. Lapsi- ja nuorisotyön johtosäännön olen antanut seurakuntapapiston tehtäväksi laatia ja ovat luvanneet, kun saadaan Yhteys Kirkkoverkkoon ja ne saa sitten netistä sen ottaa. Lähetystyön johtosääntö on hyväksytty […]

Piispainkokouksessa kohtaavat hallinto ja teologia

27.5.2013

Miten kirkkoa hallinnoidaan? Jeesus ei jättänyt oppilailleen mitään yksiselitteistä hallintomallia, miten kirkon asiat tulisi järjestää ja sen missiota edistää. Maailmassa toimiminen vaatii silti aina jonkinlaista suunnittelua sekä rakenteita, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Uudesta testamentista on löydettävissä perusideoita, joiden varaan myöhempi historia on kehittänyt jos jonkinlaisia hallintokaavioita. Yksi tärkeimmistä perustuu siihen, että Jeesus asetti 12 […]