Johtosäännöt

Jatkokertomus600

Luottamuselinten johtosäännöt on hyväksytty asianmukaisesti. Diakoniatyön sääntö
on hyväksytty jo ennen sotia eikä muutostarpeita ole ollut. Aikomus on etsiä se
ja laittaa Vitriiniin esille ensi vuonna Seurakunnan 250–vuotisjuhlassa.

Lapsi- ja nuorisotyön johtosäännön olen antanut seurakuntapapiston tehtäväksi 
laatia ja ovat luvanneet, kun saadaan Yhteys Kirkkoverkkoon ja ne saa sitten 
netistä sen ottaa. Lähetystyön johtosääntö on hyväksytty aikanaan ja lähetetty 
vahvistettavaksi Tuomio Kapituliin, josta se ei ole vielä palautunut. Entinen 
Rovasti arveli, että se on saattanut tuhoutua Viipurin pommituksessa.
Jatkuu...