Henkilökunnan virkistystoiminta

3.4.2015

Henkilökunnan virkistystoimintaa olen järjestänyt vuosittain tai joskus vain kerran vuodessa, sillä on tärkeää että työntekijäkunta saa mahdollisuuden virkistäytyä sillä se lisää kuulemma työtehoa.  Olen järjestänyt yleensä matkan jonnekin, jossa on voinut todella irtautua arkisista työympyröistä. Olen kysellyt toiveita henkilöstöltäkin, mutta he eivät ole oikein osanneet esittää kunnon toivomuksia, joten olemme vierailleet vuorovuosittain Suomen hautaustoimistojen liiton […]

Uusien työntekijöiden työhön perehdyttäminen

20.3.2015

Minä olen niille pitänyt yleensä puhuttelun, kun ne ovat työhön tulleet. Olen kertonut sen, mitä tässä seurakunnassa asioista pitää tietää. Erityisesti olen korostanut vapaa-ajan merkitystä. On valitettavaa, että nuorempi papisto ei ymmärrä, kuinka hyvää ja siunauksellista aikaa vapaapäivät ovat erityisesti saarnojen ja muiden puheiden valmistukseen. Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Koulutus- ja kehittämistoiminnan ulkopuoliset asiantuntijat

13.3.2015

Koulutusasioissa on asiantuntijana ollut Entinen Ruustinna tarvittaessa, sillä hän on suorittanut Kansakoulun opettajaseminaarin Jyväskylässä ja on täysin palvellut Kirkonkylän koululla, vieläpä yli eläkeikänsäkin, vaikka Koululautakunta yritti hänet saada pois jo monta vuotta aiemmin. Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Työyhteisön kehittämistoiminta

6.3.2015

Kehittämistoimintaa ei työyhteisössä ole suoranaisesti harrastettu, koska kukaan ei sitä harrasta. Sen sijaan seurakuntamestari Singerin mies Rauno on perehtynyt kehittämistoimintaan ja hoitanut myös seurakunnan toisinaan tarvitsemat kehittämistehtävät seurakuntatalon alemman kellarikerroksen pimiössä, joka olikin useita vuosia ollut muussa käytössä sen jälkeen kun talouspäällikölle valmistui uusi työhuone. Rauno Singerin kehittämistoiminta on sivunnut seurakunnan työyhteisöä sikälikin, että eräät […]

Suunnitelman ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi

27.2.2015

Olen pyrkinyt arvioimaan suunnitelman toteutumista itsekriittisesti ja tarvittaessa olen antanut henkilökunnalle palautetta. Kerran kyllä kehuinkin. Tavoitteita ei ole voitu seurata eikä arvioida, sillä niitä ei ole katsottu tarpeelliseksi näin pienessä seurakunnassa asettaa, eikä meillä siihen edes ole talouspäällikkö Holvimäen mielestä varaa.   Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Kausisuunnittelu

20.2.2015

Kausisuunnitelman olen laatinut syyskaudelle aina kesälomalta palatessani ja kevätkaudeksi joululomalta palatessani. Käytäntö on ollut riittävä, etenkin kun yleensä olen kesälomalla ollut Ulkomailla ja paluumatkalla on ollut hyvin aikaa suunnitella syksyä, joka on pitkä ja monipolvinen. Joululomalla olen ollut yleensä Pohjoisessa ja sieltäkin palatessa aikaa on ollut riittävästi suunnitteluun.  Ellei ole ollut, olen pysähtynyt tarvittaessa Hirvaskankaan […]

Viikko- ja kuukausisuunnittelu

13.2.2015

Koskapa vapaapäiväni ovat säännöllisesti maanantai ja tiistai, paitsi silloin, kun ne eivät ole, on viikkosuunnittelu toteutettu siten, että keskiviikkona aamupäivällä olen virastolle kävellessä miettinyt loppuviikon ohjelman ja kertonut sitten virastolle tultuani henkilöstölle, mitä niiden pitää tehdä. Tämä on sujunut hyvin lukuun ottamatta sitä, että koska tällöin on keskiviikko, on osa viikosta jo mennyt. Toisaalta näin […]

Toiminnan ja talouden suunnittelun toteuttamistapa

6.2.2015

Minä olen yleensä hirvenmetsästyksen päättymisen aikoihin pitänyt valtuuston puheenjohtaja Sakkasen ja neuvoston varapuheenjohtaja Toukan kanssa yhteisen suunnittelusymposiumin Leirimajalla, jossa Sakkanen on kertonut, mihin rahat riittävät ja Toukka on kertonut, mitä pitäisi kyläläisten mielestä tehdä, ja sitten minä olen sanonut, mitä tehdään. Lisäksi on nautittu retkilounas ja yövytty. Aamulla olen sitten soittanut taloustoimistoon Holvimäelle, joka on […]

Vapaaehtoisten osallistuminen tiedotustoimintaan

30.1.2015

Vapaaehtoiset osallistuvat laajasti tiedotustoimintaan.  Keskeisenä, joskin epävirallisena, organisaattorina tässä toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan puoliso, rouva Alma Toukka. Vaikka olen varapuheenjohtajaa useasti muistuttanut kokousasioiden salaisena pitämisestä, hän on toistuvasti ja yhä uudelleen unohtanut esityslistoja ja pöytäkirjoja levälleen talouteensa ja siten Alma-rouvan löydettäviksi. Tätä kautta tieto on levinnyt huomattavan nopeasti ympäri kyliä.     Vaikka tiedotustoiminta on laajaa, […]

Tiedotuksen työmuodon yleissuunnittelu ja koordinointi

23.1.2015

Yleissuunnittelua olen hoitanut muitten Kiireitten salliessa, mutta koordinointia ei ole juuri tarvittu, sillä seurakunnassamme tapahtuu harvoin kahta tai useampaa asiaa yhtä aikaa, paitsi jouluviikolla, mutta silloin ei onneksi lehtikään ilmesty.     Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset