Seurakuntaan muuttaneet tiedotuksen kohderyhmänä

16.1.2015

Viime vuonna aloitettiin kokeilu, jossa diakonissa Susiroikka suoritti kotikäynnin paikkakunnalle muuttaneiden koteihin ja tiedotti seurakunnan keskeisistä asioista. Palaute oli hieman ristiriitaista, joten nykyisin toimitaan siten, että lehtiasiamies Voitto Hurmos käy tervehtimässä uusia seurakuntalaisia, usein jo ennen kuin heidän muuttokirjansa ovat virallisesti seurakuntaan saapuneet.  Tästä johtuen jotkut perheet ovat kyllä sitten ilmeisesti muuttaneetkin välittömästi edelleen, niin […]

Sisäinen tiedotus

12.1.2015

Sisäinen tiedotus on hoidettu siten, että jos on jotakin tiedotettavaa ollut, olen asiasta sanonut kanslistille, joka on kertonut asian edelleen niille joita se koskee, sikäli kun on heitä tavannut.   Uuden julkisuuslain tultua voimaan on hallintopäätösten tiedottamiseen kiinnitetty erityistä huomiota.  Päätöksistä ei anneta tietoja sivullisille ja jos kokouksissa on pidetty pöytäkirjaa niitä ei ole säilytetty […]

Internet ja seurakunnan kotisivut

2.1.2015

En ole henkilökohtaisesti perehtynyt Internetiin, mutta koska siellä tiettävästi on etupäässä epäsiveellistä aineistoa sekä Pommin teko-ohjeita en ole antanut sellaista virastoon hankkia. Riittää, että siellä on Tieto-kone, jota seurakuntapastorit tuntuvat käyttävän kirjoittamiseen. Se on tietysti hyvä, sillä viraston Remington matkakirjoituskone on voinut olla Tieto-koneen hankkimisen jälkeen pysyvästi Minun työpöydälläni, kun nuoremman papiston ei ole tarvinnut […]

Televisiotoiminta

26.12.2014

Televisiotoimintaa ei ole ollut, lukuun ottamatta jo aiemmin mainittua kanttori Hihitin haastattelua. Toisaalta seurakunnalla ei ole omaa televisiotakaan, vaikka Leirimajan katolla onkin televisioantenni, joka siihen edellisessä korjauksessa vahingossa laitettiin, kun ohjeistaessani seurakuntamestari Singerin miestä, joka oli ulkovaraston remonttiin palkattu, kehotin häntä laittamaan haravalle sellaisen paikan leirikeskukseen, että sen rouva Singerkin kunnolla näkee. Jostain syystä Singer […]

Ilmoitustoiminta, esitteet ym.

19.12.2014

Ilmoitustoiminnan rungon on muodostanut kirkon ilmoitustaulu, mutta koska se on kirkon sisäeteisessä, sen huomioarvo on rajallinen, paitsi juhannusviikolla, jolloin kirkon ovet ovat olleet auki arkenakin.  Ilmoitustoiminnasta vastaava seurakuntamestari Singer on käynyt viikottain viemässä kirkolliset ilmoitukset myös Osuuskaupan ilmoitustaululle, jos hän on muistanut ja taulussa on ollut tilaa.     Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Tiedotuksen painopisteet ja yhteydet tiedotusvälineisiin

12.12.2014

Paikkakunnan lehdistön muodostaa kerran viikossa ilmestyvä Hukansalmen Viesti. Sen lisäksi tilataan jossakin määrin maakuntalehteä, joka kuitenkin kirjoittaa seurakunnan asioista harvoin ja ylikriittisesti. Siksipä sitä ei ole tilattu virastoon, jonne tulee Viestin lisäksi vain Kotimaa ja Perä-Pohjolan Sanomat, koska olen sieltäpäin kotoisin.   Hukansalmen Viestin Omistajan kanssa olen pitänyt tarpeen mukaan tiiviimpää yhteyttä. Toisaalta ymmärrän, että […]

Sairaalasielunhoito

5.12.2014

Olen antanut sairaalasielunhoidon lähinnä diakonissa Susiroikan tehtäväksi, mutta hän on kertonut, että häntä ei ole sairaalaan kutsuttu sen jälkeen kun hän viran vastaanottaessaan kävi siellä esittäytymässä.   Vapaaehtoisten osallistuminen sielunhoitotyöhön Jotkut seurakuntalaiset ovat sitä yrittäneet, mutta olen heitä ankarasti nuhdellut ja ovat jättäneet sen sikseen.     Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Työntekijöiden käynnit sairaaloissa ja laitoksissa

21.11.2014

Työntekijöiden käynnit sairaaloissa ovat onneksi jääneet vähiin. Kuluneella viisivuotiskaudella ei tule mieleeni muuta kuin kanttori Hihitin käynti sairaalassa hänen iskettyään itseään kirveellä polveen ollessaan virittämässä urkuja, mikä seikka on jäänyt itsellenikin hieman hämäräksi. On vaikea ymmärtää, mihin urkujen virityksessä on tarvittu kirvestä ja vielä vaikeampaa selvittää, miksi kanttori Hihitti oli kiivennyt kirkon katolle. Toisaalta arvostan […]

Paikallisen ekumenian toimintamuodot ja seurakunnan rooli

14.11.2014

Ekumeenista toimintaa ei ole ollut erikseen järjestettynä, mutta olen hankkinut ruotsinkielisen Raamatun ja virsikirjan kirkon sakastiin. Lisäksi on ollut paikkakunnalla joskus koripallo-ottelu Hukansalmen Hukat – Kaupungin NMKY. Yleensä Hukat ovat hävinneet, vaikka seurakunta ei ole ottanutkaan aktiivista roolia.     Seurakunnan tilojen käyttö ekumeenisissa yhteyksissä Ei ole ollut, lukuun ottamatta muutama vuosi sitten tapahtunutta virheellistä […]

Tärkeimmät kirkkokunnat ja muut kristilliset yhteisöt seurakunnan alueella

7.11.2014

Ehdottomasti tärkein kirkkokunta seurakunnan alueella on edelleenkin luterilainen kirkko. Muita kristillisiä yhteisöjä ei ole juuri esiintynyt, paitsi että Kaupungin helluntailaiset ovat käyneet pitämässä kesäisin telttakokouksia. Entisen Rovastin aikana niitä ei päästetty ollenkaan Kirkonkylän alueelle, mutta avaramielisenä ihmisenä olen antanut Kunnan ukkojen ymmärtää, että kokouspaikan voi kirkonkylänkin alueelta antaa vuokralle, kunhan se ei ole keskeisellä paikalla […]