Rippikoulu uudistuu yhä nuorilähtöisemmäksi

24.3.2017

Rippikoululla menee tällä hetkellä hyvin. Viime vuoden tilastot tietävät kertoa, että koko maan rippikouluprosentti oli 85,9 (vuonna 2015 vastaava luku oli 83,5). Nousua edellisestä vuodesta oli siis melkein 2,5%. Se on paljon tilanteessa, jossa monella mittarilla katsottuna kirkon tilastot näyttävät vähintäänkin loivaa alamäkeä. Yksi syy rippikoulun suosioon on sen jatkuvassa kehittämisessä. Rippikoulutyön saralla ei olla […]

Partiolaiset huutavat ja tahtovat rakastaa kirkossa

24.4.2014

”Ylistys olisi partiohuudoilla ja synnintunnustus myös – ja tietysti taivasalla, ehkä sadevaatteet ja saappaat päällä ja synninpäästö vesiletkulla koko kirkkokansalle.” Tällainen on erään partiolaisen facebook-sivun kyselyssä ideoima partiokirkko. Osa ideoista otettiin käyttöön suunnitellessa nyt meneillään olevan partioviikon kirkkopyhän päätapahtumaa sunnuntaina 27.4.2014 Akaaseen. Partioviikko nostaa partiota esiin tänä vuonna teemalla ”Yhdessä parempi maailma”. Monet paikalliset piirit […]

Kirkkoneuvoston hyväksymä rippikoulusuunnitelma

7.3.2014

Rippikoulusuunnitelmaa ei ole tähän nyt laittaa, koska kirkkoneuvosto ei ole sitä hyväksynyt, johtuen siitä, että suunnitelma on ollut olemassa vain suullisessa muodossa, itseni kehottaessa aina tammikuussa nuorempaa papistoa rippikoulun sinäkin vuonna pitämään.   Kirkkoneuvostolla ei ole ollut tähän hyvään käytäntöön mitään huomauttamista. Enkä usko että olisikaan, vaikka se tietäisi asiasta.   Selostus rippikouluryhmien osallistumisesta ehtoolliselle […]

Erityisnuorisotyön tarve

28.2.2014

Erityisnuorisotyölle olisi tarvetta erityisesti jo mainitussa Ervannon koulupiirissä, joskin se osoittautuneisi hyödyttömäksi kansanluonteen huomioiden.  Nuorisodiakonian tarvetta on vuosi vuodelta enemmän diakonissa Markku Susiroikan vanhentuessa, mitä tapahtuu joka vuosi lisää.   Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Leiri- ja retkitoiminta

21.2.2014

Nuorisotyön muiden puutteiden johdosta on voitu panostaa nuorten kansainväliseen retkitoimintaan erityisesti viime vuonna, jolloin kahdeksan seurakunnan nuorta teki pastori Masalinin johdolla ja pikkubussilla retken Taizeen, jota retkeä kirkkoneuvosto tuki rahallisesti maksamalla bensiinin.   Jos kirkkoneuvosto olisi tiennyt, että tämä Taize sijaitsee Ulkomaassa, suhtautuminen olisi voinut olla pidättyväisempää, mutta koskapa neuvoston varapuheenjohtaja Jouko Toukka käsitti suullisen, […]

Nuorisotyön erityisryhmät ja –tilaisuudet

14.2.2014

Erityisryhmiä ei ole ollut muita kuin Ervannon kyläkoulun oppilaat, jotka ovat aina olleet harmina ja Kiusan kappaleina, kun koulunjohtaja Aale Lundqvist ei ole saanut siellä kuria aikaan nyt eikä aiemminkaan eikä sitä paitsi juuri ole yrittänytkään, kuten seudulla yleisesti tiedetään eikä se ole mikään ihmekään, koska Lundqvistin isä, Vanha-Lundqvistikin oli tunnettu salakaadoistaan, joihin ei ollut […]

Nuorisotyön tilastot

31.1.2014

Nuorisotyötä ei ole varsinaisesti voitu tehdä yhtäältä siksi, että Kirkkovaltuusto ei ole antanut rahaa palkata Nuorisonohjaajaa, vaikka olen sitä esittänyt eikä neuvostokaan ole vastustanut, ainakaan yksimielisesti, ja toisaalta myös siksi, että koska nuorisotyötä tekeviltä vaaditaan nykyään rikosrekisteriote. Seurakuntapastoreilla ei nimittäin sellaista ole, sillä he ovat nuhteettomia ihmisiä eivätkä ole olleet poliisin kanssa tekemisissä paitsi Sylvi […]

Hyvät käytännöt ja uudet ideat jakoon lapsi- ja nuorisotyössä

21.3.2013

Seurakuntien kasvatustoiminnassa painottuvat tulevina vuosina kolme asiaa: kristinuskon uudelleen sanoittaminen, diakoninen työote ja perhelähtöisyys, arvioi kirkkohallituksen uusi kasvatuksen apulaisjohtaja Pekka Asikainen. Kuka olet ja mistä tulet? Olen kotoisin Oulusta. Siirryin Oulun tuomiokapitulin kasvatuksen hiippakuntasihteerin virasta tänne pääkaupunkiseudulle ja kirkon keskushallintoon. Helsinki on kuitenkin minulle ennestään tuttu, erityisesti 1990-luvun opiskeluajoilta. Täällä olen valmistunut teologian maisteriksi.  Jatko-opinnot […]