Partiolaiset huutavat ja tahtovat rakastaa kirkossa

partio kirkonkello

”Ylistys olisi partiohuudoilla ja synnintunnustus myös – ja tietysti taivasalla, ehkä sadevaatteet ja saappaat päällä ja synninpäästö vesiletkulla koko kirkkokansalle.”

Tällainen on erään partiolaisen facebook-sivun kyselyssä ideoima partiokirkko. Osa ideoista otettiin käyttöön suunnitellessa nyt meneillään olevan partioviikon kirkkopyhän päätapahtumaa sunnuntaina 27.4.2014 Akaaseen.

Partioviikko nostaa partiota esiin tänä vuonna teemalla ”Yhdessä parempi maailma”. Monet paikalliset piirit ja lippukunnat järjestävät omia hartaushetkiään ja partiokirkkojaan, mutta kirkkopyhän päätapahtuman vastuuvuoro on Hämeen piirillä.

Tapahtuman järjestelyistä käytännössä vastuussa oleva Hele Ali-Löytty Akaan seurakunnasta kertoo, että partiokirkon lisäksi tapahtumaan kuuluvat kirkkomehut, paraati, toimintarasteja lapsille ja seminaari aikuisille. Kirkon sisällä eivät vesiletkut heilu, mutta esimerkiksi jumalanpalveluksen ylitys on muutettu partiolupausta mukailevaksi huudoksi: ”Tahdon rakastaa Jumalaani!”

Partio ankkuroituu kristillisiin arvoihin

Partiolaisethan aplodien sijaan huutavat kiitoksensa ääneen. Partiolaiset myös lupaavat.  Partiolupauksessa he lupaavat tahtovansa rakastaa Jumalan lisäksi myös mm. toisia ihmisiä.

Partiolupaus heijastelee partion arvopohjaa, joka Suomen partiolaisten peruskirjan mukaan rakentuu viidelle suhteelle. On suhde itseen, suhde toiseen ihmiseen, suhde yhteiskuntaan ja suhde luontoon. Ensimmäinen suhde, suhde Jumalaan toteutuu kaikissa neljässä muussa perussuhteessa.

Jos kuulosti tutulta, voi se johtua siitä, että näin meille on opetettu muuallakin kirkossa. Partioliikkeen perustaja Lordi Baden-Powell oli vakaumuksellinen kristitty ja sen huomaa, kun perehtyy partioaatteeseen.

Sen huomasivat arvatenkin myös ne papit, jotka reilu sata vuotta sitten olivat osaltaan tuomassa partioliikettä Suomeen, esimerkiksi kirkkoherra Karl Mosander tai pastori Verneri Louhivuori. Siitä saakka partio on parhaimmillaan ollut erinomainen muoto toteuttaa kristillistä kasvatusta: tekemällä oppien vastuuseen kasvattavaa nuorisotyötä, joka tukee ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

Taustayhteisö tukee nuoria ohjaajia

Partion ja kirkon yhteinen taival on vahva. Vaihtoehtoisiakin polkuja löytyy. Partioryhmien ohjaajat ovat iältään usein miten 15–29-vuotiaita.

Haastettu kirkko -teoksen tutkimukset kertovat omaa kieltään sen ikäisten ihmisten uskosta Jumalaan: heistä vain 15 % ilmoittaa uskovansa kristinuskon Jumalaan ja 18 % uskovansa jumalaan eri tavalla kuin kirkko opettaa. 34 % ei usko jumalaan, loput eivät tiedä tai eivät halua sanoa kantaansa. Ei ole itsestään selvää, että partiossa vielä tämän sukupolven jälkeenkin luvataan juhlallisesti rakastaa Jumalaa.

70 %:lla lippukunnista on ainakin periaatteessa seurakunta taustayhteisönä, mutta joissakin tapauksissa yhteistyö jää vain tilojen ja taloudellisen tuen myöntämiseksi. Lapset, nuoret ja erityisesti heitä ohjaavat nuoret aikuiset partiossa tarvitsevat tukea, ja muutakin tukea kuin rahaa.

He tarvitsevat taustayhteisönä olevan seurakunnan aikuisten aikaa ja välittämistä siihen, että he jatkossakin haluavat sitoutuvat ihanteisiinsa ja arvopohjaansa, haluavat jatkossakin tehdä yhdessä maailmasta paremman ja huutaa kirkossa tahtoansa rakastaa Jumalaa.

Partiotyön tärkeys esillä seurakuntavaaleissa

Partiolaiset ovat mukana kampanjoimassa syksyllä järjestettävissä seurakuntavaaleissa. Yhdessä parempi kirkko -kampanjan päätavoitteena on aktivoida nuoria partiolaisia vaikuttamaan äänestämällä ja asettumaan ehdolle. Toisena tavoitteena on saada luottamushenkilöiksi seurakuntalaisia, jotka tunnistavat nuoriso- ja partiotyön tärkeyden. Tärkeää on myös, että luottamushenkilöt huomioivat lasten ja nuorten edun sekä vaikutusmahdollisuudet seurakunnassa.

”Partio on iso osa seurakuntien nuorisotyötä ja monen nuoren ainoa kosketuspinta seurakuntaan”, muistuttaa vaaliprojektista vastaava Anni Ylinen. ”Toivomme, että seurakunnat muistavat partiotyön tärkeyden myös taloudellisesti vaikeina aikoina.”

Sata vuotta sitten vaihtoehtona Suomessa oli, että partiosta tulee vain urheiluhenkinen, aatteellinen liike ilman sen syvempää hengellistä sisältöä. Silloin niin ei käynyt. Ihan jännittää, miten käy tällä vuosisadalla. Partiolaiset huutavat kirkossa. Liitytäänkö joukolla tueksi?

Katri_Vappula-3 (3)Katri Vappula
Asiantuntija, partio- ja varhaisnuorisotyö, Kirkon kasvatus ja perheasiat