Leiri- ja retkitoiminta

Jatkokertomus600
Nuorisotyön muiden puutteiden johdosta on voitu panostaa nuorten kansainväliseen retkitoimintaan erityisesti viime vuonna, jolloin kahdeksan seurakunnan nuorta teki pastori Masalinin johdolla ja pikkubussilla retken Taizeen, jota retkeä kirkkoneuvosto tuki rahallisesti maksamalla bensiinin.

 

Jos kirkkoneuvosto olisi tiennyt, että tämä Taize sijaitsee Ulkomaassa, suhtautuminen olisi voinut olla pidättyväisempää, mutta koskapa neuvoston varapuheenjohtaja Jouko Toukka käsitti suullisen, ehkä tarpeettoman suppean esittelyni pohjalta retken kohteena olevan Taitseen kylän Kuusamossa, hän kannatti hanketta voimakkaasti, koska oli itsekin nuorena ollut Kuusamon Taitseessa tukinajossa ja ihastunut paikkakunnan kauniisiin maisemiin, joiden arveli olevan hyväksi myös seurakuntamme kasvavalle nuorisolle, ja ollenhan joukossa hänen veljentyttärensä Kaisakin, 17 v.

 

Asiasta olisi saattanut nousta laajempikin prosessi, joka olisi tullut arvoisan tuomiokapitulinkin korviinkin, ellei mainittu Kaisa, joka on vakavamielinen tyttö, olisi setäänsä valistanut matkan siunauksellisuudesta. Kaisa oli viehättynyt retkestä monella tavalla, eikä sen tähden neuvosto katsonut olevan aihetta kurinpidollisiin toimiin pastori Masalinia kohtaan, vaikka hän olikin jättänyt mainitsematta retkeä allekirjoittaneelle kirkkoherralle esitellessään, että Taize ei ole luterilaisen kirkon piiriin kuuluva paikka, vaan pikemminkin päinvastoin.

 

Jatkuu…

Katso muut jatkokertomukset