Muutoksia ja suuria mahdollisuuksia

12.10.2016

Maailma uskonnollistuu, ja kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti. Tämä on maailmanlaajan uskonnollisen kentän todellisuus tänään. Kolmasosa koko maailman väestöstä on eri tavoin kristittyjä tai kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen jäseniä. Vuonna 1900 maailman väestöstä oli myös kolmasosa kristittyjä. Samaan aikaan on tapahtunut väestöräjähdys, mikä osoittaa, että kristittyjen määrä on kasvanut erittäin merkittävästi. Muslimeja arvioidaan tänä päivänä olevan […]

Namibian ja Suomen välinen kirkollinen yhteys toimii

18.4.2016

Suomalaisen lähetystyön sanotaan usein alkaneen siitä, kun Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä Martti Rautanen kumppaneineen saapui Ambomaalle, nykyisen Namibian pohjoisosaan, heinäkuussa 1870. Mistään suuresta suomalaisen lähetystyön voittokulusta ei voida puhua, sillä ensimmäisiä kasteita saatiin odottaa 13 vuotta aina vuoteen 1883. Siitä mentiin vielä pari vuosikymmentä eteenpäin, ennen kuin Uusi testamentti saatiin käännettyä Rautasen toimesta paikalliselle kielelle vuonna […]

Intian opissa

7.7.2015

Olen parikymmenen vuoden ajan lähettänyt 20–30 vuotiaita nuoria uskontodialogi- ja diakonisiin tehtäviin Intiaan pienen yhdistyksen, Kompassio ry:n kautta. Tarkoituksena on ollut opiskella Intiaan rantautuneiden länsimaisten etsijöiden kohtaamista ja toisaalta auttaa itsensä vaikeuksiin ajaneita. Oli siis aika minunkin mennä katsomaan, minne olin ihmisiä lähettänyt. Toisaalta omat 10 vuotta Kaakkois-Aasiassa olivat tuottaneet pysyvän kiinnostuksen Aasiaa kohtaa. Siis […]

Kirkon kansainvälinen työ avaa uusia ovia

4.2.2015

Kirkon kansainvälinen työ on innostanut uudenlaiseen työotteeseen ja kokonaisvaltaiseen näkyyn kirkon missiosta. Tämä oli yksi havainto tähän mennessä vuoden kestäneestä järjestelystä, jossa hiippakuntiin perustettiin uudet kansainvälisen työn asiantuntijan tai hiippakuntasihteerin toimet. Helmikuun ensimmäisenä maanantaina kokoontuivat hiippakuntasihteerit, hiippakuntien dekaanit, järjestöjen edustajat, Kirkon lähetystyön keskuksen henkilökunta sekä muita kirkkohallituksen edustajia arvioimaan mennyttä vuotta ja luotaamaan tulevaa. Viiden […]

Lähetyssihteerin vierailut ja käynnit kodeissa, kouluissa ja muualla

17.10.2014

Kuten sanottua ei lähetyssihteeriä seurakunnassa ole enää useaan vuoteen ollut. Johtokunnan jäsen Voitto Hurmos sen sijaan on tehnyt aktiivisesti kotikäyntejä lehtien tilausmyynnin merkeissä ympäri pitäjää. Tällä hetkellä Paikkakuntamme on suhteellisesti väestömäärään suhteutettuna lähetyslehtien kaikkein aktiivisinta tilaaja-aluetta. Osaltaan siihen on vaikuttanut nimenomaan Hurmoksen sitkeä työskentely. Hänhän käy talossa tarvittaessa useasti kunnes tilaus on saatu.   Myös […]

Seurakunnan lähetysrengas

26.9.2014

Lähetysrengas, jonka toimintaan kuuluu säännöllinen lähetyksen rahallinen tukeminen on toiminut jo kauan. Jäsenmäärä on alentunut viime vuosina lähinnä ns. luonnollisen poistuman kautta. Tällä hetkellä jäsenmäärä on enää puolet toissavuotisesta, mutta toisaalta molemmat jäsenet ovat olleet aktiivisia.   Tosin toinen heistä on julistettu holhouksen alaiseksi, mikä on selvää uskonnonvastaista toimintaa, saahan sitä nyt aikuinen ihminen lahjoittaa […]

Kirpputoritoiminta

19.9.2014

Kirpputorista saatiin merkittävä tuotto joitakin vuosia sitten, kun Entisen Rovastin ulkovajan sisältö työkaluineen, vaatteineen ja kirjoineen myytiin yhdessä päivässä lähetyksen hyväksi.   Osaltaan suureen menestykseen vaikutti Matti Huikonperän Osuuskaupasta kirkkovaltuuston puheenjohtajan suosiollisella myötävaikutuksella lainatulla hinnoittelukoneella suorittama hintalappujen asettelu, sillä koneessa oli pilkunpaikka asetettu ilmeisesti kaksi numeroa liikaa vasemmalle ja tempauksen tuotto oli myytyjen tavaroiden suureen […]

Muut lähetystyön työmuodot

12.9.2014

Pakanalähetyksen ompeluseura on toiminut vireästi vuosikymmeniä ja joukko on pysynyt jokseenkin samana. Osallistujien keski-ikä on 87 vuotta, joten on tietysti ymmärrettävää että ompeluseura ei ole saanut myyjäisiin juurikaan tuotteita valmistettua. Toisaalta piirin kulut on voitu kattaa yleisen seurakuntatyön varoin.   Ohjaajana on toiminut koko piirin ajan Heikkisen talon emäntä, joista tällä hetkellä on vuorossa jo […]

Lähetystyön juhlat ja muut tapahtumat

5.9.2014

Merkittävimpiä juhlahetkiä on tietysti ollut nimikkolähetti Rainer Haukkamäen lähtöjuhla 1950-luvun lopussa, kun hän koulutuksensa jälkeen pääsi vihdoin lähtemään kentälle saatuaan viisumin kuntoon kuuden vuoden odottelun jälkeen. Seurakunnan silloinen Rovasti Tandefelt itse vei hänet Fiat-henkilöautollaan, joka oli pitäjän ensimmäisiä ja väriltään Vihreä, Turun satamaan, josta hän nousi Ruotsin laivaan. Sen jälkeen hän on vieraillut seurakunnassa jokseenkin […]

Lähetyssihteerin tehtävät seurakunnassa

29.8.2014

Lähetyssihteeriä ei seurakunnassamme ole viiteen vuoteen ollut. Silloin tehtävässä ollut eläkkeelle jäänyt opettaja Kirsi Strandman sanoutui irti palkattomasta tehtävästään, valittaen, että lähetyssihteeri ei saanut tässä Seurakunnassa tehdä muuta kuin keittää Papeille kahvia. Sen jälkeen kahvinkeitosta on huolehtinut pastori Sikanen itse.   Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset