Toimikunnat, jatkuu

Jatkokertomus600

2. Kirjastotoimikunta
Kirjastotoimikunta perustettiin 1986 järjestämään Seurakunnan kirjastoa,
koska kirkkoneuvoston jäsen, rouva Maija Malaska asiasta teki aloitteen,
tähdentäen Seurakunnan kirjojen luetteloimisen ja asiallisesti myös
seurakuntalaisten käytettäväksi saattamisen tärkeyttä.

Työn kestäessä toimikunta jätti väliraporttinsa syksyllä 1999, jossa raportissa
toimikunta totesi työnsä edelleen jatkamisen tarpeettomaksi ja lakkautti itse 
itsensä, koska totesi Seurakunnan omistaman kirjallisuuden tulleen palaneeksi 
Pappilan ulkovaraston palossa 1967 ja että sen jälkeen seurakunnalle hankittujen 
kirjojen olevan Entisen Rovastin hallussa, joka ei niitä katsonut vielä olevan
aihetta Seurakunnalle palauttaa ja että lisäksi ne kolme teosta (Pohjolan 
poliisi kertoo, Uuden testamentin Heprealais–saksalainen sanakirja sekä Saksan 
tiekartta) jotka Allekirjoittaneen Kirkkoherran toimesta on viime vuosina 
hankittu, olevan helposti luetteloitu ilman toimikuntaakin, etenkin kun 
karttakirja on kadonnut ja sanakirja on pudonnut kirkkoherranviraston 
lämpöpatterin ja seinän väliin eikä sitä ole sieltä saatu pois kuin osittain 
(A – M).
Jatkuu...