Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyö

Jatkokertomus600

Harmikseni joudun toteamaan, että henkilöstön ja luottamushenkilöiden
yhteistyötä ei ole voitu kokonaan välttää. Toistuvasti on tapahtunut muun 
muassa niin, että jotkut Seurakunnan työntekijät ovat ottaneet aiheetta ja 
tarpeettomasti yhteyttä Kirkkoneuvoston jäseniin tai heidän sukulaisiinsa 
voidakseen vaikuttaa asiattomasti kirkkoneuvoston kokouksessa esillä oleviin 
asioihin.

Erityisen hankalaa tämänkaltainen häirintä on ollut viime vuosina, kun
kirkkoneuvoston kokouksen esityslistat on ruvettu arvoisan Kapitulin
nähdäkseni ehkä liiankin tarkan laintulkinnan tähden kirjoittamaan paperille
ja jopa lähettämään jäsenille ennen kokousta.

Selkeä ja yksinkertainenkin asia mutkistuu kohtuuttomasti, kun neuvoston
jäsenet tai muut asiaa ymmärtämättömät pääsevät sitä etukäteen vääristelemään.
Jatkuu...