Kirkon maine parantui tutkitusti – mutta onko kirkko edelleen mainettaan parempi? 

Sanapilvi kirkosta.

Kirkon maine eli mielikuvat kirkosta sekä suuren yleisön luottamus kirkkoa kohtaan parantuivat selkeästi vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Näin kertoi meille Luottamus ja maine 2023 -tutkimus, jonka tulokset saapuivat juuri ennen joulua. Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli sisäministeriön kanssa tutkimuksen ”vuoden nousija”.

Lämpimästi kiitos ja onnea jokaiselle, joka tavalla tai toisella on vaikuttanut sidosryhmätuen ja maineen kasvuun! Kiitos julkisuuden kasvoillemme, kiitos kohtaaville työntekijöille, kiitos viestijöille, luottamushenkilöille, seurakuntalaisille ja kaikille kirkon työn, toiminnan ja sanoman peukuttajille! 

Kirkon viestintä on seurannut Luottamus ja maine -tutkimusta vuodesta 2018. Kirkon maine on viisiportaisella asteikolla koko ajan ollut ”kohtalainen”, mutta harppasi nyt lähelle ”hyvää”, kun välillä on oltu lähellä ”heikkoakin”.

Tutkimus on T-median tutkijoiden kehittämä, johtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuva työkalu organisaatioille. Tulosten avulla organisaatio saa ymmärrystä siitä, mistä organisaation maine koostuu ja mihin se vaikuttaa sekä syötteitä toimintansa ja johtamisensa kehittämiseen. Kirkko on organisaationa luonnollisesti mukana julkishallinnon kyselytutkimuksessa ja vertailuissa, yrityksille on oma ”sarjansa”. 

Mainetta tarkastellaan tutkimuksessa kahdeksan eri dimension valossa: hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.  

Sidosryhmätuki olemassaolon edellytys? 

T-Median tutkimuksessa osoitetaan vahva korrelaatio sen välillä, mitä ihmiset organisaatiosta ajattelevat (maine), ja miten he reagoivat organisaatioon (sidosryhmätuki).  

Tutkimuksen ytimessä on ajatus, että organisaation nauttima sidosryhmätuki on organisaation olemassaolon edellytys. Todelliset toiminnan, viestinnän ja päätösten vaikutukset syntyvät siitä, miten sidosryhmät niihin reagoivat. Organisaation maine luo puolestaan edellytykset tuolle elintärkeälle sidosryhmätuelle – siis sille, miten sidosryhmät reagoivat vaikkapa organisaation viestintään, toimintaan ja päätöksiin. Toiminnan edellytykset syntyvät siis maineen seurauksena. 

Mutta koskeeko tämä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa? 

Kun pohtii kirkon missiota, sen olemusta Kristuksen kirkkona, voi hyvällä syyllä kysyä, tarvitseeko kirkko mainetta tai sidosryhmätukea. Mitä tekemistä maineella on Jumalan valtakunnan edistämisen ja Jeesuksen Kristuksen pelastuksen julistamisen kanssa? 

Vastaus on kuitenkin nopeasti helppo, kun tarkastelee sidosryhmätuen dimensioita. Vahva sidosryhmätuki tarkoittaa käytännössä vaikkapa sitä, että ihminen tukee mielellään organisaatiota verovaroin (eli on kirkon jäsen), on kiinnostunut kuulemaan organisaation kantoja (kuuntelee kirkon sanomaa), hakeutuu töihin organisaatioon ja luottaa organisaatioon myös vaikeina hetkinä, kriisin kohdatessa. Siis kyllä, myös kirkon on syytä tarkastella myös mainetta. Ei maineen ja kunnian vuoksi, vaan toimintaedellytystensä vuoksi. Jumalan valtakunnan edistämisen ja Jeesuksen Kristuksen pelastuksen julistamisen vuoksi. 

Mitä on kirkon mainetyö? 

Kirkkomme on laaja, moniääninen ja rakenteeltaan monimutkainenkin organisaatio. Me emme ole konserni, meillä on monitahoinen päätöksentekojärjestelmä ja satoja itsenäisiä tahoja, jotka tekevät itsenäisiä päätöksiä ja toimia monissa eri asioissa. 

Tästä fragmentaarisesta organisaatiosta kuitenkin muodostuu jokaiselle ihmiselle mielikuva – tahdoimme tai emme. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on maine ihan yhtä varmasti kuin vaikkapa Fazerilla tai Valtiontalouden tarkastusvirastolla on maine. 

Mistä kirkon maine sitten käytännössä syntyy? Mistä syntyy mielikuva kirkon vuorovaikutuksesta, taloudesta, hallinnosta, vastuullisuudesta ja niin edelleen. 

Kirkon maine syntyy jokaisen ihmisen päässä jokaisesta kokemuksesta kirkon piirissä, jokaisesta toimituksesta, kohtaamisesta ja jokaisesta avunsaannin hetkestä. Maine syntyy jokaisesta seurakunnan tai kirkon muun edustajan somepostauksesta, käynnistä seurakunnan verkkosivuilla, seurakunnan lähettämästä postista tai kadunvarren seurakuntavaalimainoksesta. Maine syntyy jokaisesta seurakunnasta kertovasta jutusta paikallislehdessä ja jokaisesta piispan haastattelusta tv-uutisissa. Se muodostuu koulun aamunavauksesta ja sunnuntain radiojumalanpalveluksesta, kirkkorakennuksen siluetista kylän raitilla. Jokaisella yksittäisellä teolla, työntekijällä, luottamushenkilöllä, seurakuntalaisella, ei-jäsenellä ja kirkon vastustajallakin on siis merkitystä kirkon maineen muodostumisessa. 

Hyvä uutinen on se, että voimme myös näiden yksittäisten ja erillisten toimien lisäksi yhdessä vaikuttaa maineen tiettyihin osa-alueisiin. Voimme suunnitella viestintää seurakunnan, yhtymän ja kokonaiskirkon tasolla. Voimme pohtia äänensävyä ja varmistaa, että se on esimerkiksi arvojemme mukaista ja kohderyhmälle ymmärrettävää. Voimme lisätä tunnettuutta ja tunnistettavuutta yhteisellä ilmeellä. 

Tätä työtä kannattaa tehdä, sillä ainakin itse olen satavarma siitä, että kirkko, sen sanoma ja toiminta, on edelleen mainettaan parempi!  

Kokonaiskirkollisesti pyrimme tekemään ”mainetyötä” mm. juuri päivityksen alla olevan viestintäohjelman avulla esimerkiksi kirkastamalla ajatusta viestinnän äänensävystä. Viestintäohjelman skarppauksen kanssa samaan aikaan tehdään kokonaiskirkollisessa yhteistyössä matkaa kohti yhteistä ilmettä. Tule mukaan matkaan ja lue lisää mm. aiemmista Kirkonkello-teksteistä: 

Webinaari kirkon Luottamus ja maine -tuloksista 16.1.2024 

Jos luet tämän tekstin viimeistään tammikuun puolivälissä, tässä samalla tätäkin kautta kutsu Luottamus ja maine -tutkimuksen kirkon tuloksia käsittelevään webinaariin 16.1.2024 klo 8.30–10. Jos luet tekstin tammikuun puolivälin jälkeen, voit katsoa webinaarin esittelyosuuden äänitteenä jälkikäteen.  

Webinaarissa avataan T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä. Tuloksia ovat esittelemässä T-Median asiantuntijat Kaisa Laurila ja Nina Laakso. Webinaarissa kerrotaan myös kirkon työnantajamielikuvasta, jota on vuonna 2023 tarkasteltu tarkemmin osana Luottamus&Maine-tutkimusta. 

Webinaarin ohjelma 

  • 8.30 Avaussanat, viestintäjohtaja Eevu Heikura 
  • 8.35 Kirkon Luottamus&Maine -tulokset 2023, T-Median asiantuntijat Kaisa Laurila ja Nina Laakso 
  • 9.35 Missä kirkon luottamus ja maine näkyy? Lyhyet pyydetyt kommenttipuheenvuorot (piispan erityisavustaja Satu Huttunen sekä Ylöjärven seurakunnan viestintäpäällikkö Sakari Vanhanen), minkä jälkeen mahdollisuus yhteiseen keskusteluun. 
  • 10.00 Tilaisuus päättyy 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Eeva-Kaisa Heikura.

Eeva-Kaisa (Eevu) Heikura
Viestintäjohtaja
Kirkon viestintä

Katso myös