Kirkkovuosi polulla – uutta aineistoa jumalanpalveluksiin

piirretty joulun aika.

Lasten, nuorten ja perheiden jumalanpalveluselämää varten on valmistumassa uusi virikeaineistokokonaisuus, joka kattaa lähes kaikki kirkkovuoden pyhät. Aineisto on tarkoitettu jumalanpalvelusta suunnittelevien ja toteuttavien työntekijöiden ja seurakuntalaisten käyttöön. Aineistot julkaistaan Kirkkovuosi polulla (Kirkkovuosi polulla – EVL Plus) -sivustolla.

Yhteistyössä on voimaa

Kirkkovuosi polulla -aineistoa on ollut luomassa iso joukko seurakuntien työtekijöitä eri puolilta Suomea. Projektiryhmään oli avoin haku, joten kaikilla aiheesta innostuneilla seurakuntien työntekijöillä oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan. Aineistojen työstö tapahtui pääsääntöisesti parin päivän mittaisilla leireillä, joiden aikana sisältöjä luotiin pienissä ryhmissä yhdessä ideoiden.

Aineiston tarkoituksena ei ole antaa valmista kaavaa messun tai jumalanpalveluksen toteuttamiseen, vaan se on tarkoitettu ennemminkin ideoiden ja ajatusten herättämiseen sekä tueksi erilaisten jumalanpalvelusten suunnitteluun. Leireillä toteutettu aineistojen luomisprosessi koettiin innostavana ja nähtiin, että moniammatillinen yhteistyö rikastutti omaa ajattelua. Voisiko tästä toimintatavasta ottaa mallia myös seurakunnissa tapahtuvaan jumalanpalvelussuunnitteluun?

Osallisuutta vahvistava jumalanpalvelus

Kirkkovuosi polulla -aineisto liittyy kirkon viimeisimpiin strategioihin, joissa on painotettu, että jumalanpalveluksien tulisi olla kaikkien saavutettavissa, kaiken ikäisille soveltuvia ja että seurakuntalaisten tulisi saada osallistua niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Aineiston tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten kokemusta siitä, että jumalanpalvelus on osallistujan oma tila ja porukka, ja että hän on rakas ja tärkeä. Sen tavoitteena on myös tarjota osallistujalle mahdollisuuksia toimia mielekkäällä tavalla ja kasvaa kristittynä.

Jokaista pyhäpäivää käsitellään neljän eri näkökulman kautta: tila ja tunnelma, toiminta, sanat ja symbolit sekä koti. Näkökulmien tarkoituksena on avata erilaisia ikkunoita jumalanpalvelukseen ja näin rakentaa siitä kokonaisvaltaisempi, monipuolisempi ja moniaistisempi tilanne.

 1. Tila ja tunnelma
  • Mitä näen, kun avaan kirkon oven?
  • Mihin tila kutsuu?
  • Miten minut kohdataan saapuessani tilaan?
  • Voinko jo tilan avulla jotenkin astua sisään kertomukseen?
 2. Toiminta
  • Mitä tilassa tapahtuu?
  • Miten pääsen toimimaan itse?
  • Mikä minua kiinnostaa ja houkuttelee?
 3. Sanat ja symbolit
  • Mikä symboli tiivistää olennaisen?
  • Miten se näkyy, kuuluu ja tuoksuu?
  • Millaiset kysymykset ja sanat auttavat liittymään mukaan ja luomaan yhteyttä?
  • Miten pyhän tekstejä tulkitaan?
 4. Koti
  • Mitä yhdessä koetusta kulkee mukana kotiin?
  • Miten voin jatkaa kotona tai mikä muistuttaa koetusta myöhemmin?

Taustalla on ollut ajatus hieman laajentaa tai venyttää käsitystä jumalanpalveluksesta. Jumalanpalvelussuunnittelun lähtökohdaksi, sen tyypillisen ”kaavan” tai ”sanan” sijasta, on haluttu ottaa vahvemmin kirkkovuoden rikas tunnelma- ja symboliikkamaailma, joka kutsuu eriaistisiin ja toiminnallisiin mahdollisuuksiin ja ehkä myös raikkaisiin ja uudenlaisiin sanoituksiin.  

Symbolien kautta kertomuksiin

Kirkkovuosi-aineistoon on haluttu tuoda mukaan vahvasti visuaalisuus, jonka merkitys on korostunut erityisesti nuorempien sukupolvien kokemusmaailmassa. Kuvittaja-graafikko Sini Nihtilä on visualisoinut jokaiselle pyhälle oman kuvasymbolin, joka voi toimia yhtenä kimmokkeena jumalanpalveluksen suunnittelussa.

Jokainen yksittäinen kuvasymboli on osa suurempaa pääkuvaa, joita on seitsemän. Nämä pääkuvat kuvaavat vuoden kiertoa. Kuvissa on haettu arjen tunnelmia, ja kuvasymboleina on pyritty käyttämään ihan tuttuja esineitä ja merkkejä, tavoitteenaan ikään kuin tuoda pyhä arjen keskelle. Tulevaisuudessa tämä laaja kuva-aineisto tulee olemaan seurakuntien käytössä.

Kehittävällä otteella eteenpäin

Tällä hetkellä seitsemästä eri ajanjaksosta on julkaistu kaksi: jouluaika ja talvi, jotka kattavat pyhät 1.adventista laskiaiseen. Tämän vuoden puolella valmistuu vielä paastonajan ja pääsiäisajan jaksot ja ensi vuoden puolella loput kolme.

Ajatus on, että tulevaisuudessa aineistoon voisi lisätä uusia ideoita ja muokata vanhoja, jolloin se toimisi alati päivittyvänä materiaalina. Kaikenlaista palautetta otetaan mielellään vastaan. Toiveena on, että uudesta aineistosta olisi iloa ja hyötyä seurakuntien työssä ja että se into, jolla aineistoa työstettiin, tarttuisi myös käyttäjiin.

Kirsi Erkama.

Kirsi Erkama
Jumalanpalveluselämän aineistojen asiantuntija
Kirkkohallitus

Kirkkovuosi polulla -aineistoista voi lähettää palautetta osoitteeseen jumalanpalvelus.kirkkohallitus@evl.fi.