Kirkkosali johon on ovet avoinna.

Tasa-arvoa kilvoittelun ja keskinäisen kunnioituksen kautta

3.6.2024

Kirkkohallitus hyväksyi marraskuussa kirkon toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman Ovet auki kaikille. Millaisia mietteitä se herättää tuoreissa kirkolliskokousedustajissa?

Kolme vammaista henkilöä kirkon portailla, mm. pyörätuoli.

Job Shadow Day on mahdollisuuksien päivä

2.2.2024

”Suomessa on paljon heitä, joilla työnhaku on syystä tai toisesta vaikeaa. Esimerkiksi erilaisuuden tuomat ennakkoluulot voivat olla syy, joka aiheuttaa näkymättömiä esteitä työllistymiseen. Olen itse nepsy (ts. neuroepätyyppillinen), nuorena sain asperger-diagnoosin ja olen itse todennut, miten vaikeaa on työnhaku koodaustehtäviin it-alalle. Suurella todennäköisyydellä tämän vuoksi työhistoriassa on monen vuoden työttömyysputkia. Tästä haastaisinkin yrityksiä, onko firmojen tasa-arvopuheet […]

shakkinappuloita

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan

22.2.2022

Perus- ja ihmisoikeuksina turvataan erityisen tärkeitä oikeuksia. Perusoikeudet määritellään perustuslaissa ja ihmisoikeudet kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Perus- ja ihmisoikeudet muodostavat yhdessä toisiaan täydentävän oikeudellisen suojajärjestelmän. Julkisen vallan, kuten valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden, on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kaikki lasten arjessa mukana olevat aikuiset – niin ammattilaiset, vanhemmat kuin lasten vapaa-ajan toimijat – ovat osaltaan turvaamassa lasten […]

Maaluas tytöstä, joka laittaa kädet silmille. Maalauksen edessä kynttilöitä.

Huomioita tasa-arvosta: Kaikilla sukupuolilla on oikeus tulla nähdyksi

18.12.2020

Mitä ovat sukupuolivähemmistöt? Tuleeko heti mieleen? Jos ei niin katso vaikka Setan sateenkaarisanastosta. Monesti huomaan kerrottuani kuuluvani sukupuolivähemmistöön, että hetken päästä toinen ihminen puhuu seksuaalivähemmistöistä eli on mielessään sotkenut nämä kaksi eri vähemmistöryhmittymää. Sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen kohtaa myös sellaisia haasteita, jotka eivät kosketa seksuaalivähemmistöjä. Sukupuolivähemmistöjen sisällä on myös eroja: Transsukupuolisen haasteet poikkeavat paljon ei-binäärisen haasteista. […]

Huomioita tasa-arvosta: Raamattu ja sukupuoli

11.12.2020

Vaatimus tasa-arvosta on kriittinen väite sukupuolten suhteesta. Vaikka moderni feministinen ajattelu ja liike on politisoinut tämän suhteen, on sitä voitu pohtia myös muina aikoina ja muissa paikoissa.

Huomioita tasa-arvosta: Patriarkaatti ja feministiteologit – latinalaisamerikkalainen konteksti

4.12.2020

Latinalainen Amerikka yhdistetään usein patriarkaattiin ja machokulttuuriin. Machokulttuuria kuvataan elokuvissa stereotyyppisesti, minkä seurauksena monet uskovat ilmiön olevan liioiteltu.

Huomioita tasa-arvosta: Yhteisöjen johtajilla on erityinen valta ja vastuu edistää tasa-arvoa

27.11.2020

Ammatti- ja opiskelualojen eriytyminen sukupuolittain on Suomessa vahvempaa kuin Euroopassa keskimäärin. Esimerkiksi tekniikan aloilla olemme naisten ja tyttöjen määrässä yhä OECD-maiden hännänhuippuja. Eriytyminen näkyy myös johtopaikoilla. Kunnanjohtajista vain neljännes naisia, vaikka kuntien työntekijöistä yli 80 % on naisia. Muutama päivä sitten julkistettiin yliopistojen johdon tilanne: rehtoreista lähes 70 % on miehiä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa on vastaava […]

Huomioita tasa-arvosta: Uskonnollinen yhdenvertaisuus

20.11.2020

Ihmisten välinen yhdenvertaisuus on lisääntynyt. Sortoa, syrjintää ja suosimista tapahtuu kuitenkin ihmisyhteisöissä edelleen ja niiden normalisointi – muuksi selittäminen – onnistuu yhä.

Huomioita tasa-arvosta: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulkinnat

13.11.2020

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta puhutaan paljon. Keskusteluja seuratessa en aina ole varma, ymmärtävätkö osapuolet ne samalla tavoin. Tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella, kuten muillakin paljon käytetyillä ja tärkeäksi katsotuilla käsitteillä, on taipumus painottua ja muotoutua käyttäjänsä mukaan. Samoille sanoille annetaan toisistaan poikkeavia merkityksiä, jotka nousevat kunkin omasta arvomaailmasta ja ymmärryksestä. Ja loppujen lopuksi saattaa käydä niin, että puhutaankin […]

Huomioita tasa-arvosta: Olemmeko matkalla kohti tasa-arvoista ja yhdenvertaista kirkkoa?

6.11.2020

Kirkon ja sen luottamustehtävien tulisi olla aidosti avoimia kaikille jäsenille, sukupuoleen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. Vain niin voimme varmistua, että kaikkien ääni pääsee kuuluville rakentaessamme yhdessä tulevaisuuden kirkkoa.