Job Shadow Day on mahdollisuuksien päivä

Kolme vammaista henkilöä kirkon portailla, mm. pyörätuoli.

”Suomessa on paljon heitä, joilla työnhaku on syystä tai toisesta vaikeaa. Esimerkiksi erilaisuuden tuomat ennakkoluulot voivat olla syy, joka aiheuttaa näkymättömiä esteitä työllistymiseen. Olen itse nepsy (ts. neuroepätyyppillinen), nuorena sain asperger-diagnoosin ja olen itse todennut, miten vaikeaa on työnhaku koodaustehtäviin it-alalle. Suurella todennäköisyydellä tämän vuoksi työhistoriassa on monen vuoden työttömyysputkia. Tästä haastaisinkin yrityksiä, onko firmojen tasa-arvopuheet vain sanoja vailla tekoja? Olen nähnyt työnhaussani usean yrityksen markkinoivan tasa-arvoa/diversiteettiä hienoin sanoin ja symbolisin teoin, mutta silti epäilen julistuksien aitoutta, sillä tietävätkö firmat TODELLA, miten laaja vähemmistökenttä on?” Antto Hautamäki sanoo.

Voisiko kirkko olla sellainen paikka, jossa olisi tilaa monenlaisille ihmisille ja osaajille? Työpaikka, jossa työntekijältä ei odotettaisi yli-ihmisen ominaisuuksia, vaan ajatus olisi, että kaikkia tarvitaan?

Job Shadow Day on Vates-säätiön järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Tänä vuonna Job Shadow Day -päivä järjestetään 23.5.2024.

Päivän tarkoituksena on tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon. Ytimessä on tutustuminen puolin ja toisin: työntekijä voi olla tutustumassa työhön, ja työnantajat saavat mahdollisuuksia tutustua uusiin työstä kiinnostuneisiin henkilöihin.

Job Shadow Day -päivänä pyritään järjestämään onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Päivän aikana työn seuraaja pääsee tutustumaan unelmatyöhönsä oikealla työpaikalla ja näkemään, sopisiko työ hänelle. Päivä on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka miettivät opintopolkuaan. Suomessa on alusta alkaen ollut tärkeää mahdollisuus tutustua päivän aikana myös oppilaitoksiin ja siten selvittää mielekäs opintopolku.

Suomessa päivä on ensisijaisesti asenteenmuokkausta, jonka avulla on mahdollista luoda paikallista ja alueellista yhteistyötä erityisryhmien työllistymisen tueksi ja mahdollistamiseksi.

Voisiko tämä päivä olla kirkon kalenteriin merkitty päivänä, jolloin ovet ovat laajalti auki työhön tutustujille?

”Työllisyyspalvelujen järjestäjille minulla on toiveita: Vaikeasti työllistyvien tapauksessa ei todellakaan kannata olettaa, että he itse löytävät työpaikan. Nykyajan ”pohjoismaisen työnhakumallin” oma-alotteisuuteen perustuvan työhaun ongelmakohta on juuri tämä.  Nykyaikana ei kannata myöskään olettaa, että laittamalla hakemuksia työllistyy. Olen varma, että työvoimapalveluissa olevat haluaisivat auttaa, mutta heillä ei ole resursseja. Itse tarvitsisin puolestapuhujaa minun ja yrityksen välisissä keskusteluissa, sillä olen aivan varma siitä, että jos ylitän rekrytointikynnyksen, niin pärjään työssäni. Mutta pahinta on se, että työllistymisasioissa jätetään ilman työnhakutukea henkilö, jolla on muutenkin vaikeaa työnhaku.”

Vates-säätiön koordinoimaan Job Shadow Dayhin kuuluu kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat lähettävä taho eli organisaatio, joka lähettää työnseuraajan seuraamaan päivää, työn seuraaja sekä työnantaja vastaanottavana tahona.

Vates vakuuttaa Job Shadow Dayhin osallistuvat työnseuraajat ja heidän työpaikalle tulevat ohjaajansa virallisena Job Shadow Day -päivänä. Lähettävä taho  vastaa siitä, että työn seuraaja on vakuutettu joko Vatesin vakuutuksen tai lähettävän tahon oman vakuutuksen kautta. Jos virallinen JSD-päivä ei sovi työnantajalle ja työn seuraaminen tapahtuu jonain toisena päivänä, on lähettävän tahon huolehdittava, että työn seuraaja on vakuutettu lähettävän tahon kautta.

Vaikka Job Shadow Day ei ole varsinaista työnhakua, on hyvä jo etukäteen miettiä mahdollista jatkopolkua onnistuneelle työn seuraamiselle.

Kaikkien työ on arvokasta. Mitä paremmin osaaminen ja kyky vastaavat työtehtävää, sitä paremmin työ tulee tehdyksi. Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa. Kirkko voi olla edellä kävijä ja esimerkki ja sitä sen ennen kaikkea kuuluukin olla.

Tule mukaan: Osallistu JSD- infotapahtumaan 13.2.2024 klo 13

Lisätietoja: Vates

Antto Hautamäki.

Antto Hautamäki

Katri Suhonen

Katri Suhonen
asiantuntija, saavutettavuus ja vammaiset ihmiset
Kirkkohallitus