Ystävyyshiippakuntatyön monet mahdollisuudet

Piispa Jari Jolkkonen Kuopion tuomiokirkossa ystävyysseurakuntaryhmän kanssa.
Ramallahin Toivon koulun Al-Raja Dabke Dance Troupen vierailu Kuopiossa toukokuussa 2019. Kuva: Anna Väätäinen.

Lähes kaikilla Suomen ev.-lut. kirkon hiippakunnilla on ystävyyshiippakuntasuhde ulkomaiseen hiippakuntaan. Ystävyyshiippakuntia on niin Euroopassa, Afrikassa, Amerikan mantereella kuin Lähi-idässä. Anglikaanis-luterilaisen Porvoon sopimuksen solmiminen on osaltaan tukenut ystävyyshiippakuntasuhteiden solmimista ja käytännön yhteistyön kehittämistä.  

Konkreettista kumppanuutta

Ystävyyshiippakuntasuhde voi toteutua käytännössä monella eri tavalla. Hiippakunnilla on mm. työntekijävaihtoa, vierailuja, retriittejä, pyhiinvaelluksia, hankeyhteistyötä, rippikoulu- ja isostoimintayhteistyötä sekä hyvien käytänteiden oppimista puolin ja toisin. Ystävyyshiippakuntia muistetaan myös esirukouksin ja kolehdeilla.

Yksi konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on Espoon hiippakunnan ja Namibian läntisen hiippakunnan välinen hanke Palvelevan puhelimen kehittämisestä Namibiassa. ”Namibiassa toiveena oli ja on vahvistaa kirkon merkitystä yhteiskunnassa ja v. 2017 tehdyn tutkimuksen pohjalta esille nousi mahdollisuus ja tarve perustaa Palveleva puhelin.  Asiantuntija Sirpa Tirri Espoosta oli syyskuun 2019 alussa orientoimassa palvelun perustamisessa ja kouluttamassa puhelinvastaajia”, kehittämiskoordinaattori Päivi Löytty Namibiasta kertoo.

Monilla hiippakunnilla on vastavuoroisia vierailuja kuten opintomatkoja ja kuorovierailuja. Rippikoulu – ja isostoimintayhteistyötä on ainakin Tampereen ja Manchesterin välillä sekä Helsingin ja Walesin välillä. Asiantuntija Anssi Almgren Espoon hiippakunnasta kertoo, että vierailujen kautta on tutustuttu mm. Edinburghin hiippakunnan monipuoliseen messuelämään, yhteisölähtöiseen seurakuntaelämään ja vaikuttamistyöhön. Seuraavan opintomatkan yhteydessä on tarkoitus ehdottaa Faith in the City – missionaarisen ajatushautomon kehittämistä. Kyse on siitä, miten seurakunnat elävät elinvoimaisina ja missionaarisina moniarvoisissa, -uskontoisessa ja -kulttuurisissa ympäristöissä. 

Espoon hiippakunnalla on olemassa työntekijävaihto-ohjelma, jonka kautta halutaan kehittää yhteisölähtöisyyttä, yhteisöllistä jumalanpalveluselämää ja vahvistaa missionaarista identiteettiä. Tällä tavoin pyritään mahdollistamaan myös seurakuntien välisten yhteyksien vahvistumisen.

Opiskelija- ja työntekijävaihtokuvioita on suunnitteilla myös Helsingin ja Walesin välillä.

Tampereella on yhteistyötä Manchesteriin mm. diakonian kehittämisessä. Lisäksi yhteinen retriitti/pyhiinvaellus järjestettiin viimeksi Tampereella kesällä 2019.

Porvoon hiippakunnalla ei ole tällä hetkellä virallisia ystävyyshiippakuntasuhteita, mutta Irlannin anglikaaniseen kirkkoon Corkiin on vastavuoroisia vierailuja sekä myös kirkkokuorovierailuja.

Moottoripyöriä Tansaniaan

Oulun hiippakunnalla on ystävyyshiippakuntasuhde Tansanian Viktorianjärven itäiseen hiippakuntaan ja myös Lapuan hiippakunnalla on epävirallista yhteistyötä Tansaniaan. Työntekijävaihdon yhteydessä syksyllä 2016 Lapuan hiippakunnassa kerättiin kolehdeilla varat kymmentä moottoripyörää varten evankelistojen ja pastoreiden seurakuntatyötä helpottamaan.

Kuopion hiippakunnan, Jordanian ja Pyhän maan ev.-lut. kirkon sekä Suomen Lähetysseura ry:n keskinäinen kumppanuussopimus käynnistettiin 10 vuotta sitten. ”Kumppanuussopimuksella hiippakunta on sitoutunut keskinäisen vuorovaikutuksen kasvuun, teologisen vaihdon tehostamiseen esim. järjestämällä yhteisiä seminaareja ja missiologista koulutusta, yhteistyömuotojen kehittämiseen (esimerkiksi työntekijä- ja harjoittelijavaihto) sekä kumppanuuskirkon toiminnan taloudelliseen tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta”, kansainvälisen työn vs. hiippakuntasihteeri Anna Väätäinen tiivistää. Kumppanuussopimukseen on kirjattu sopimuksen arvioiminen kahden vuoden välein keskinäisissä tapaamisissa.

Mikkelissä rovastikuntien välisenä yhteistyönä on muutaman vuoden ajan toteutettu stipendiaattitoimintaa ja kaksi teologian opiskelijaa Unkarin Vasin rovastikunnasta on ollut vieraana Mikkelin tuomiorovastikunnassa. ”Kun näistä Vasin rovastikunnan seurakunnista lähtee nuoria opiskelemaan teologiaa Budapestin yliopistoon, kutsumme parin vuoden opiskelun jälkeen kaksi heistä rovastikuntaamme sekä tutustumaan seurakuntiemme elämään että myös antamaan jotakin meille”, hiippakuntasihteeri Timo Rosqvist kertoo.

Erilaisia näkökulmia kansainväliseen työhön

Lapuan hiippakunnan vierailulla Keski-Saksan evankeliseen kirkkoon tutustuttiin uusiin kirkollisen työn muotoihin, jotka vaikuttivat hyvin rohkaisevilta: ”Kirkkoon kuuluu vajaa neljäsosa väestöstä, pahimmilla alueilla alle 10 % ja silti hiippakunnassa on ideoitu mm. uusia nuorten, nuorten aikuisten, lapsityön, yhteisönmuodostamisen ja myös soittamisen ja tanssimisen (capoeira) mahdollistamien eri etnisten ryhmien yhteistoiminnan toimintamuotoja”, hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén valottaa.

Lapuan hiippakunnan ajatuksena on ollut pitää ystävyyssuhteista ainakin osa määräaikaisina (esim. viisi vuotta), jotta hiippakunta ja hiippakunnan seurakunnat saisivat erilaisia näkökulmia kansainväliseen työhön ja lähetystyöhön. Paikallisseurakuntien lähetystyön nimikkosopimukset ja ystävyyssuhteet ovat usein pitkäaikaisempia, joten hiippakuntatasolla on haluttu ottaa osin toisen lähestymistapa.

Lue lisää ystävyyshiippakunnista

Liity mukaan Ystävyysseurakuntatoiminnan Facebook-ryhmään

Johanna Laine
kirjeenvaihtaja-sihteeri
Kirkon ulkoasiain osasto

Ystävyyshiippakuntasuhteet