Tuunaa työelämätaitosi verkkokoulutuksella!

Kirkon pääsopijaosapuolet yhteistyökumppaneineen ovat tuottanut Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennuksen kaikille kirkon työntekijöille. Koulutuksessa voi kerryttää yksin tai yhdessä muiden kanssa tietoja ja taitoja, jotka ovat tarpeen niin tulevaisuuden työ- kuin muussakin elämässä. Opiskelu on mahdollista koska vaan itselle sopivana ajankohtana.

Tulevaisuuden työelämätaidot -valmennus avattiin 30.9.2019 johdantoluennolla Kirkon talossa. Kirkon työntekijät voivat katsoa luennon kirkon intranetissä eli Sakastissa. Myös linkki verkkovalmennukseen löytyy Sakastista.

Verkkokoulutuksen lisäksi tulevaisuuden työelämätaitoja voi opiskella tänä syksynä kahdessa Kirteko-verkostotapaamisessa Jyväskylässä 8.10. ja Helsingissä 10.10. (Kysy vapaita paikkoja: kit@evl.fi.)

”Tämä on uutta kirkossa. Tiedossamme ei ole, että näin laajaa koulutusta kaikille työntekijöille olisi ennen järjestetty. Työelämä muuttuu ja digitalisaation myötä tehtäviä katoaa ja syntyy aivan uusia töitä. Koulutus on yksi tapa mahdollistaa sitä, että kaikilla kirkon työntekijöillä olisi tulevaisuudessa tarvittavia työelämätaitoja”, kertoo neuvottelupäällikkö Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitokselta.

Koulutus on avoinna parin vuoden ajan 30.9.2021 saakka. Se rahoitetaan Kirkon työelämä 2020 –ohjelmalla ja on siksi maksuton ainakin heille, jotka aloittavat koulutuksen syksyn 2019 aikana.

”Voimme kirkon sopijaosapuolina olla vain tarjoamassa työpaikoille mahdollisuutta keskustella ja käsitellä tulevaisuuden työelämätaitoja koskevia teemoja, emme voi pakottaa siihen. Uskomme kuitenkin, että yksittäisten ihmisten kiinnostuksella työelämäasioita kohtaan voidaan saada myös työyhteisöissä paljon aikaiseksi,” sanoo työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen Kirkon työmarkkinalaitokselta.

Ihmisyyden, aivojen ja sydämen yhteistoimintaa

Yksi koulutuksen työelämän asiantuntijoista on Karoliina Jarenko Filosofian Akatemiasta.

”Ihmisen tekemän työn lisäarvo syntyy yhä enenevässä määrin ihmisyydestä, aivojen ja sydämen yhteistoiminnasta. Tällaisen työn laatu on varsin riippuvaista inspiraatiosta, motivaatiosta ja halusta antaa parastaan,” Jarenko sanoo.

Koulutuksessa käsitellään hyvää työelämää kolmeen kokonaisuuteen jaettuna. Ne ovat oman motivaation johtaminen, työn sujuvuus ja oman jaksamisen johtaminen sekä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot. Kokonaisuudet sisältävät useita kiinnostavia luvuiksi ryhmiteltyjä teemoja esimerkiksi motivaatio, vahvuuksien hyödyntäminen, oppimisunelmat, stressinhallinta ja resilienssi, empatia ja luottamus.

Luvut koostuvat videoista, yksilötehtävistä ja aiheista, joista voi keskustella omassa työyhteisössä. Jokaisen luvun yhteydessä on myös keskustelumahdollisuus muiden kurssilaisten kanssa. Voit edetä kurssilla täysin omassa tahdissasi ja palata aiheiden pariin aina, kun siltä tuntuu.

”Ympäristömme muuttuu ja kirkon asema ympäristössämme muuttuu. Meidän on hyvä varustaa itsemme tulevaisuuden työelämässä tarvittavilla taidoilla, jotta pystymme vaikuttamaan ympäristöömme ja tapahtuvaan muutokseen. Pelkkä reagointi ei enää riitä. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että turvallisen työympäristön ja jaksamisen teemat ovat vahvasti esillä koulutuksessa”, sanoo työsuojelupäällikkö Heta Laurell Helsingin seurakuntayhtymästä.

Verkkokoulutuksen tarjoaa Kirkon työelämä 2020 –ohjelma, josta vastaavat Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni ry ja Kirkon alat ry. Koulutuksen yhteistyökumppanina on Filosofian Akatemia.

Lisätietoja verkkokoulutuksesta löydät Sakastista.