Tutkinnon täydentäminen diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan – nyt aiempaa joustavammin

Erivärisiä ikkunoita.

Miksi aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa pitäisi täydentää?

Esimerkiksi, jos 

 • sinulla on vaadittava ammattikorkeatutkinto johonkin hengellisen työn virkaan, mutta sinulla ei ole kelpoisuutta hakeutua toiseen ammattikorkeakoulututkintotasoiseen hengellisen työn virkaan. 
 • virka, jota hoidat, lakkautetaan tai muutetaan toiseksi viraksi, tarvitset kelpoisuuden toiseen hengellisen työn virkaan.  
 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, yhteisöpedagogi (AMK) ja haluat kelpoisuuden Suomen ev.-lut. kirkon hengellisen työn virkaan.  

Karstulan kappeliseurakunnassa työskentelevä Marjut Lahti täydensi aiemman sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintonsa, sosionomi (AMK) nuorisotyönohjaaja, diakonian virkaan vaadittavilla opinnoilla Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

– Aloitin diakonian täydentävät opinnot seurakuntamme organisaatiomuutoksesta johtuen. Toki taustalla oli myös oma kiinnostukseni diakoniaan ja sosiaalialalle. Itselleni opinnot olivat samalla matka omaan sisimpääni. Olen nyt hakenut diakonian viran vihkimystä ja aloittamassa ordinaatiokoulutuksen. Tutkintoa täydentävät opinnot tarkensivat diakoniatyön osaamista niin käytännön kuin teologian tasolla. 

Mihin perustuu mahdollisuus täydentää tutkintoa?  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista ovat Kirkon säädöskokoelmassa. Tietyt päätökset (numerot 136, 137, 141, 139) mahdollistavat tutkintojen täydentämisen avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ilman, että hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi. 

Päätöksissä mainittuja tutkintoja voi täydentää niin, että hankkii  

 • diakonian viran (sosiaaliala, diakoni tai terveysala, diakonissa) kelpoisuuden (KS nro 141)  
 • lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran kelpoisuuden (KS nro 136) 
 • nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuus (KS nro 137)
 • varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuuden (KS nro 139).  

Tutkinnon täydentämisestä kanttorin virkaan vaadittavaan tutkintoon (KS nro 135) saa lisätietoja Teija Tuukkaselta.

Mitä tutkintopäätöksissä säädetään?

Tutkintopäätökset määrittävät, mitä opintoja tulee suorittaa aiempaa tutkintoa täydentäessään.

Opintojen laajuus vaihtelee sen mukaan, onko täydentäjällä jo valmiiksi jokin päätöksessä määritelty kirkon tutkintopäätösten mukainen kelpoisuus, vai täydentääkö hän tutkintoa, johon ei ole kuulunut kirkon edellyttämä kelpoisuus.  

Tutkinnon täydentänyt saa todistuksen täydentävistä opinnoistaan.  Ammattikorkeakoulun antamat opintosuoritusote ja ammattikorkeakoulun lisätietoliite yhdessä vastaavat tutkintopäätöksissä edellytettävää todistusta täydentävien opintojen suorittamisesta. Lisätietoliitteessä todetaan, kuinka kelpoisuus osoitetaan esimerkiksi työhakutilanteessa. Hakijan tehdessään liittää hakemukseensa tutkintotodistus sekä tutkintoa täydentävien opintojen todistus ja opintosuoritusote. 

Missä ja miten aiempaa tutkintoaan voi täydentää? 

Tutkintoa täydentäviä opintoja järjestävät suomenkielisinä Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Centria-ammattikorkeakoulu (Centria) ja ruotsinkielisinä Yrkeshögskolan Novia. Tutkintoa täydentäviin opintoihin on tarjolla ammattikorkeakouluissa vaihteleva määrä aloituspaikkoja.  

Kun suunnittelet tutkinnon täydentämistä, ennakoi! Kannattaa hyvissä ajoin jo edellisen lukukauden aikana tarkistaa tarjonta ammattikorkeakoulun nettisivuilta tai opintopolku.fi:stä ja ilmoittautua opintoihin.  

Tutkintoa täydentävien opintojen kestoon vaikuttavat aiemmat opinnot, sillä niiden perusteella osa opintojaksoista voidaan ahotoida eli tunnistaa aiemmin hankittu osaaminen. 

Diak, Centria ja Novia toteuttavat lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virkaan vaadittavia täydentäviä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja: Lähetys ja kansainvälinen diakonia 8 op. Ajankohdat löytyvät Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista.

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Diakissa on tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun opintoina ns. kelpoisuuskokonaisuuksia. Tietoa kirkon alan kelpoisuuskokonaisuuksista löytyy Diakin avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta. Kelpoisuuskokonaisuuksissa opiskeleva liittyy tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoihin ja hänelle muodostuu selkeä opintopolku. 

Opinnot käynnistyvät yleensä heti lukukauden alussa eli tammi- tai elokuussa. Opintoihin tulee ilmoittautua ilmoittautumisaikana Diakin avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ennen ilmoittautumisajankohtaa tai sen aikana järjestetään infotilaisuus tulevalla lukukaudella alkavista kirkon alan kelpoisuuskokonaisuuksista.

Centria-ammattikorkeakoulu 

Centriassa sosionomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintonimikkeen suorittaneet voivat täydentää tutkintoaan nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittavilla täydentävillä opinnoilla. Haku opintoihin on kaksi kertaa vuodessa tammi toukokuussa ja syysmarraskuussa. Hakijalle järjestetään mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen alkuhaastattelu, jossa sovitaan opintojen toteutuksen tavasta ja aikataulusta. Lisätietoa hakuajoista löytyy Opintopolku.fi:stä.

 Miten opinnot toteutuvat?  

Nykytekniikan opetteleminen ja ohjeistusten sisäistäminen haastoivat välillä hyvinkin paljon. Toisaalta kun niitä oppi käyttämään, oli hienoa huomata kuinka voin kokea yhteyttä henkilön kanssa, joka asuu toisella puolella Suomea sekä voimaantua tästä kohtaamisesta. Opiskeluiden yksi mieleenpainuvimmista hetkistä oli yhteiskristillinen messu, joka järjestettiin etänä. Oli mahtavaa päästä osaksi tuota messua ja kokea kristittyjen yhteys itselleni uudella tavalla. 

Opintosuoritukset on mitoitettu siten, että yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia, mikä kannattaa ottaa huomioon oman ajankäytön suunnittelussa. Kontaktiopetusta on rajallinen määrä.  Opintojaksoihin sisältyy laajoja itsenäisiä tai tiimissä tehtäviä kirjallisia tehtäviä.  

– Omaa opiskeluani haastoivat laajat itsenäisesti suoritettavat tehtävät, koska olen kuulemalla oppija. Lukeminen ja laajojen lähdeaineistojen haravoinnin koin hetkittäin haastavaksi. Kunnes keksin, että osan aineistoista pystyi kuuntelemaan. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Diakissa osa opetuksesta toteutuu lähiopetuksena ja osa kontakti-opetuksena verkossa. Korona-aikana lähes kaikki opinnot toteutuivat etäyhteyksin. Tarjolla on myös joitakin kokonaan verkossa toteutuvia, itsenäisesti opiskeltavia opintojaksoja. Lisäksi harjoittelujaksot edellyttävät kokopäiväistä osallistumista. Seurakuntaharjoittelun laajuus on 15 opintopistettä.

Centria-ammattikorkeakoulu 

Centriassa tutkintoa täydentävillä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella Centrian yhteisöpedagogikoulutuksen päiväryhmien tai monimuotoryhmien mukana tai suorittaa verkko-opintoja tilanteen mukaan.

Onko työn ja opiskelun yhdistäminen mahdollista? 

Täydentävien opintojen, oman ansiotyön, perhe- ja muun elämän yhdistäminen saattavat askarruttaa. Olisi tärkeää, että tutkintoaan täydentävällä seurakunnassa työskentelevällä opiskelijalla on työnantajan tuki.

Kirkon virkoihin vaadittavien opintojen sisällöt ovat sellaisia, että ne tuovat uusia näkökulmia seurakunnan työn kehittämiseen sekä ammatilliseen identiteettiin.   

 – Työyhteisöltäni sain tuen esihenkilöltä ja minulla oli lupa käyttää tietty määrä työtunteja ja -päiviä opintoihini. Lisäksi ilman mieheni varauksetonta tukea opinnoilleni perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen olisi ollut itselleni mahdotonta. Opintoihin oli kuitenkin käytettävä viikoittain useampia tunteja.  

Opinnäytetyön tekeminen on yksi suuri ponnistus. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt voivat olla tutkimuksia tai kehittämishankkeita. Aihe voi hyvin olla sellainen, että sen voi liittää oman työseurakunnan toiminnan kehittämiseen.  

Vaikka opiskelemisesta seuraa työtä ja vaivaa, parhaimmillaan tutkinnon täydentäminen on inspiroiva ja innostava kokemus.  

 – Opiskelussa tärkeimpiä hetkiä olivat onnistumisen hetket. Koin vielä nelikymppisenä onnistuvani, oppivani uutta sekä innostuin opiskelusta.  

Lisätietoa tutkintopäätöksistä

Marja Pesonen, asiantuntija, Kirkkohallitus 
Helena Tuominen, asiantuntija, Kirkkohallitus 
Vesa Nuorva, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu 
Minna Valtonen, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2 kommenttia koskien kirjoitusta: “Tutkinnon täydentäminen diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan – nyt aiempaa joustavammin

 1. Hei

  En enää täydennä mitään. Kerran aioin, mutta se miten huomioidaan työuran aikana suoritetut erikoistumisen oli aika kurjaa. Ei juuri mitään! No, yliopisto oli onneksi eri mieltä. Itsellä oli mm ratkaisukeisen opinnot, sielunhoidon erikoistumiskoulutus, seksuaalineuvoja,toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan koulutus, johtamiskoulutus, työnohjaaja- työyhteisökonsultin koulutus Turun yo täyd.koul. nuo siis pitkiä. Lisäksi yhtä sun toista pienempää. Pohtikaa vakavasti mitkä on hyviä korvaavia opintoja. Ei sitten kukaan lähde turvautumaan opiskelijana, kun monta teemaa voi olla, että on jopa kouluttajia pätevämpi. Tämä siis kehittämisideana.

 2. Aloitin diakonian täydentävät opinnot 2021. Olin jo kouluttautunut 2019 sosionomiksi. Odotin hartaasti kelpoisuuskokonaisuus mahdollisuutta. Minulla oli myös vahva kiinnostus diakoniatyöhön. Olin jo ollut pari vuotta srk:lla töissä, mm. diakoniatyöntekijänä. Opinnot syvensivät sekä matkaa omaan itseeni, että arvomaailmaani. Koin opintojen vahvistavan kutsumustani seurakunnan diakoniatyöhön. Nyt olen valmistunut 1½ vuoden opinnoista Diakista. Opinnot sujuivat erittäin hyvin sekä etänä zoomissa, että lähiopintojaksoina kampuksellani. Suosittelen. Diakoneille on töitä.

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.