Alkuraportti tulevaisuuteen

Viestintähanke, piirroskuva.

Kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen hanke käynnistyi vuosi sitten 19.1.2021, kun kirkkohallituksen täysistunto käynnisti sen. Ensimmäisen vuoden aikana on mm.

Kertyneen uuden ymmärryksen pohjalta hankkeen suunnitelmaa päivitettiin marras–joulukuussa. Samalla hankkeen aikataulua tiivistettiin puolella vuodella. Hankkeen eteneminen tiivistettiin kolmeen näkökulmaan

  • Miksi?
  • Mitä? Missä?
  • Miten?

Viestintäohjelma määrittää suuntaa

Hankkeen ytimen muodostaa kirkon viestintäohjelma ”Ovet auki!” Tavoitteena on, että viestintäohjelman käyttöönotosta voisi muodostua yksi yhteisen kehittämisen ja oppimisen prosessi. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten jakamisen mahdollisuuksien luomista.

Viestintäohjelman ensimmäinen Teams-työskentely järjestettiin 19.1.2022, ja siihen osallistui kuutisenkymmentä pohtijaa. Seuraavaa työskentelyä suunnitellaan huhti–toukokuun vaihteeseen. Myös erilaisen alueelliset työskentelyt vahvistavat sitä, että viestintäohjelma on sekä yksittäisen seurakunnat että laajemman seurakuntajoukon mahdollisuus löytää yhteistä säveltä.

Hankekauden jälkeen on viestintäohjelman tarkastuspiste, jossa saatujen kokemusten ja kokeilujen innoittamana työstetään ohjelman päivitys. Toki ohjelma päivittyy koko ajan, kun siihen kerätään lisää innostavia esimerkkejä ohjelmaan nostetuista teemoista.

Osana viestintäohjelmaa pureudutaan myös viestinnän vaikuttavuuteen. Miten viestintä vaikuttaa? Voiko viestinnällä olla omia vaikuttavuustavoitteita, vai onko viestintä ensisijaisesti laajempien vaikuttavuustavoitteiden kriittinen tekijä? Nämä pohdinnat kuuluvat tämän kevään keskeisiin teemoihin.

Kokonaisnäkemyksestä äänensävyyn

Viestintäohjelma haastaa jokaisen seurakunnan ja toimijan miettimään viestintänsä kokonaisuutta. Yksi hyvä tapa ottaa tilannetta haltuun on sisältöstrategian luominen.

Sisältöstrategia on kirjallinen esitys siitä, miksi, kenelle ja miten yritykset tuottavat sisältöjään.

Rummukainen, Hakola ja Hiila: Sisältömarkkinoinnin työkalut (2019)

Tästä aiheesta on erinomainen kuvaus Meri-Anna Hintsalan Kirkonkellon artikkelissa Mitä tarkalleen ottaen haluamme saada viestinnällä aikaan? – Kirkonkello

Osana sisältöstrategista pohdintaa on myös ekumeenisen näkökulman huomioiminen viestinnässä. Asiasta käytiin kirkolliskokouksessa laaja keskustelu. Tulevaisuusvaliokunta teki vastauksena aloitteeseen perusteellisen ja syvällisen mietinnön.

Rakenteet, kyvykkyys ja toimintatavat maadoittavat muutosta

Itselläni on entisestään vahvistunut ymmärrys siitä, että strategiset muutokset, joihin hanketta on haastettu, voivat tapahtua vain, jos käytännön tekeminen arjessa löytää uusia merkityksellisiä tapoja ja muotoja.

Hankkeessa tämä tarkoittaa sitä, että pohdimme ja liitymme kokeiluihin, joissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Millaiset verkostot tukevat yhteistä oppimista ja vertaisuuden kokemusta seurakuntarajat ylittäen?
  • Millaista osaamista ja kyvykkyyttä meillä on ja mitä meillä olisi hyvä olla, jotta olemme hyvin varustautuneita tulevaisuuden tekemiseen?
  • Millaisen sopimisen kulttuurin luominen on tarpeen, jotta syntyy riittävä kokemus vastavuoroisuudesta yhteiseen tekemiseen panostamisessa?

Vastausten kulttuurista kysymisen ja ihmettelyn kulttuuriin

Ajatukseni kiertyvät takaisin viime syksyn pohdintaani näkökulman vaihtamisen taidosta. Mietin, miten itsessäni vahvistan

  • mielipiteen vaihtamisen taitoa
  • kysymistä vastaamiseen sijaan
  • ihmettelyä pakonomaisen selittämisen sijaan
  • hiljaisuutta äänekkyyden tilalle

Ja miten nämä voisivat toteutua myös organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Sami Kallioinen.

Sami Kallioinen, sami.kallioinen@evl.fi
hankejohtaja, kokonaiskirkollinen viestintäselvitys
Kirkkohallitus

Pohdintakumppaneja tämän artikkelin teemoihin voivat olla