Täydennä osaamistasi! Opintopolkuja työuran aikana

Värikkäitä palikoita kasattuna päällekkäin

Osaamisen kehittäminen on kattava termi. Se sisältää seurakunnan työyhteisön jäsenten yksilöllisen osaamisen kehittämisen sekä koko työyhteisön tai tiimin osaamisen kehittämisen. Tässä blogissa nostamme esiin erilaisia yhteiskunnan koulutusjärjestelmän sekä kirkon henkilöstökoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän blogin lopusta löydät kolme linkkiä diasarjoihin, joista löydät lisätietoa ja linkkejä tarjontaan.

Osaamisen kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi henkilöstökoulutus, perehdytys, kehittämishankkeet, työpajat ja työnohjaus, mentorointi. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan (srk) henkilöstölleen hankkimaa tai järjestämää koulutusta. Työnantaja hankkii koulutuksen joko tilaamalla sen työpaikalle tai tarjoamalla työntekijälle työpaikan ulkopuolella toteutuvaa koulutusta. Työnantaja voi myös järjestää koulutuksen itse: suunnitella ja toteuttaa koulutuksen itsenäisesti.

Ennen koulutusten ja mahdollisten muiden osaamisen kehittämisen muotojen valintaa on usein tarpeen kartoittaa, mitä osaamista henkilöstöltä puuttuu ja millaista osaamisen tasoa ja sisältöä tavoitellaan. Tavoiteltavan osaamisen mukaan koulutustarve voi olla lyhytkestoista, ajankohtaista päivittävää koulutusta tai sitten pidempikestoista ammatillisen osaamisen kehittämistä. Osaamisen kartoittamisessa voidaan hyödyntää kirkon ammattien ydinosaamiskuvauksia.

Yhteiskunnan koulutusjärjestelmä

Toisen asteen oppilaitokset, kansanopistot ja korkeakoulut tarjoavat osana jatkuvan oppimisen -mallia useita tapoja täydentää, syventää, laajentaa tai ajantasaistaa osaamistaan. Aiemmin koulutusjärjestelmässä painotettiin, myös täydennyskoulutuksessa, koko tutkinnon suorittamista. Nyt toimintamalli on muuttunut ja tarjolla on runsaasti lyhytkestoisempia koulutuksen muotoja. Toisen asteen oppilaitokset tarjoavat tutkinnon osia, korkeakoulut avoimen korkeakoulun opintojaksoja, erikoistumiskoulutuksia tai niiden moduuleja.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkinnon osiin voi hakeutua opiskelemaan milloin vain jatkuvan haun kautta. Korkeakoulujen avointen korkeakouluopintojen ja erikoistumiskoulutusten hakuaika vaihtelee korkeakouluittain.

Kirkon henkilöstökoulutus

Elokuun puolivälissä kirkon henkilöstökoulutuskalenterin sivuilla (evl.fi/koulutuskalenteri) alkaa kuhina sen jälkeen, kun kalenteri on julkaistu. Seurakuntien henkilöstö, lähijohtajat ja tiimi etsivät kalenterista Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista sopivaa koulutustarjontaa osaamisen kehittymisen tueksi.

Kirkon henkilöstön osaamistarpeisiin suunnitellut täydennyskoulutukset on jaettu kolmeen ryhmään osaamisen tason ja laajuuden mukaan: kirkon ajankohtaiskoulutus, kirkon täydentävä koulutus ja kirkon erityiskoulutus. Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa julkaistuissa koulutuksissa kuvataan aina koulutuksessa tavoiteltava osaaminen sekä koulutuksen laajuus opinto- tai osaamispisteinä.

Kalenterista löytyvät kirkon ja esimerkiksi kirkollisten järjestöjen tuottamat koulutukset. Ne eivät kuulu, yhteiskunnan koulutusjärjestelmään. Koulutuskalenteriin sisältyy myös joitakin eri kouluttavien laitosten järjestämiä tutkintoja, tutkinnon osia tai avoimia korkeakouluopintoja, jotka puolestaan kuuluvat yhteiskunnan koulutusjärjestelmään.

Tilauskoulutusten tarjonta on kalenterissa omana ryhmänään. Niissä koulutuksen toteuttaja muotoilee tavoitteen, laajuuden, sisällön ja toteutustavan yhteistyössä työnantajan ja työyhteisön kanssa.

Marja Pesonen.

Marja Pesonen
asiantuntija, Kirkon tutkimus ja koulutus

Eeva Salo-Kopperi.

Eeva Salo-Kopperi
asiantuntija, Kirkon tutkimus ja koulutus

Aiemmin aiheesta julkaistuja kirjoituksia:

Tutkinnon täydentäminen diakonian, nuorisotyönphjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan – nyt aiempaa joustavammin (9.2.2022)
Oppisopimus  – tuttu juttu, mutta uudessa kuosissa (22.9.2021)