Oppisopimus – tuttu juttu, mutta uudessa kuosissa

Valkoinen palapeli, jossa yksi punainen pala.

– Olipas aivan mainio juttu! Se, kun sitten lähdin ja opiskelin ”opsona”.
– Kiva juttu, mikä oli parasta?
– Käytäntö, ja ihan teoriakin. Se juuri oli yllätys, koska teoria tuli opittua samalla, kun hommasi kaikkea. Mutta, ihan parasta oli, että lähti liikkeelle paljon muutakin kuin käytännön taitoja. Voisi ehkä sanoa, että kasvoin ihmisenä.

Tässä on tiivistettynä parin viikon takainen puhelinkeskusteluni seurakunnan työntekijän kanssa. Hän oli suorittanut loppujen lopuksi koko toisen asteen ammatillisen tutkinnon, vaikka alun perin lähti suorittamaan yhtä tutkinnon osaa. Muistin silloin parisen vuotta sitten hänen kanssaan käydyn puhelinkeskustelun, jonka vuoropuheluun nyt palaan.

Mikä on se oppisopimus?  

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan tällä hetkellä työelämässä oppimiseksi. Aiemmin sitä nimitettiin työssäoppimiseksi.  Työelämässä oppimisesta sovitaan joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Se on siis sopimus, kuka sopii ja mitä?

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen tai virkasuhteeseen. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus edellyttää vähintään 25 tunnin keskimääräistä viikkotuntimäärää.

Oppisopimuksessa on kaksi osaa. Työnantaja ja opiskelija sopivat mm. oppisopimuskoulutuksen tavoitteesta, keskeisistä työtehtävistä, työajasta ja palkkauksesta. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat mm. kummankin tehtävistä sekä työpaikkaohjauksesta.

No, mitä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillinen koulutus jakautuu kolmenlaisiin tutkintoihin: perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osat soveltuvat erinomaisen hyvin työuran aikaiseen täydennyskoulutukseen, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Perustutkintojen tutkinnon osat sopivat silloin, kun tarvitset perusosaamista joltain alalta tai aiemman osaamisesi päivittämistä ja ajantasaistamista. 

Voinko suorittaa vain tutkinnon osan, en koko tutkintoa?

Oppisopimus voidaan tehdä toisen asteen ammatillisen koulutuksen koko tutkintoon, yksittäiseen tutkinnon osaan tai jopa sitäkin pienempään osaan.

Voit esimerkiksi suorittaa osaamistarpeesi mukaan tutkinnon osia yhdestä tai useammasta tutkinnosta. Tutkinnon osa valitaan osaamistarpeeseesi parhaiten sopivan alan tutkinnosta (esimerkiksi liiketoiminta (johtaminen), ruokapalveluala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, puutarha-ala, kulttuuriala, audiovisuaalinen viestintä, musiikkiala, kasvatus- ja ohjausala, seurakunta- ja hautauspalveluala).

Tiedot kaikista ammatillisista tutkinnoista ja niiden osista

Miten toimin, jos olisin kiinnostunut?

Työpaikalla esihenkilön kanssa keskusteltuasi ota yhteys oppilaitokseen. Tutkinnon osiin tai tutkintoon hakeutumisessa on käytössä jatkuva haku eli voit ottaa yhteyttä toisen asteen oppilaitokseen milloin vain.

Oppilaitoksen yhteyshenkilön kanssa voit keskustella siitä, mikä tutkinnon osa vastaisi parhaiten sitä osaamistarvetta, joka sinulla on. Jos oppilaitos, johon otat yhteyttä, ei järjestä sitä tutkinnon osaa, sieltä ohjataan sellaiseen oppilaitokseen, joka järjestää. Täältä löydät tiedon, mikä koulutuksen järjestäjä/oppilaitos järjestää tutkintoa tai sen osaa, josta olet kiinnostunut.

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa voidaan periä ns. kohtuullinen opiskelumaksu.

Marja Pesonen
asiantuntija
Kirkkohallitus

Tietoa oppisopimuksesta (pdf)