Millainen olisi aidosti ihmiskeskeinen kirkko – ja miten tekoäly voi auttaa?

28.9.2020

Olemme kirkon työntekijöinä tottuneet ajattelemaan, että työmme keskiössä on ihminen. Tuemme työllämme ihmisen suhdetta itseen, toiseen ja Jumalaan.