Toiminnan ja talouden työalakohtaisten suunnitelmien laadinta

10.4.2015

Työalakohtaisia suunnitelmia on koetettu laatia erityisesti talouspäällikkö Holvimäen toimesta. Ne ovat olleet jossain määrin puutteellisia sillä, kuten hän itsekin on myöntänyt hänen asiantuntemuksensa ei riitä aivan kaikkien työalojen käytännön hahmottamiseen, vaikka hän onkin Merkonomi. Silti on mielestäni ollut turhaa pikkuasioihin puuttumista nuoremman papiston valitukset siitä, että heidän työaloilleen ei ole annettu tarpeellisia resursseja. Se, että […]

Suunnitelman ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi

27.2.2015

Olen pyrkinyt arvioimaan suunnitelman toteutumista itsekriittisesti ja tarvittaessa olen antanut henkilökunnalle palautetta. Kerran kyllä kehuinkin. Tavoitteita ei ole voitu seurata eikä arvioida, sillä niitä ei ole katsottu tarpeelliseksi näin pienessä seurakunnassa asettaa, eikä meillä siihen edes ole talouspäällikkö Holvimäen mielestä varaa.   Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Kausisuunnittelu

20.2.2015

Kausisuunnitelman olen laatinut syyskaudelle aina kesälomalta palatessani ja kevätkaudeksi joululomalta palatessani. Käytäntö on ollut riittävä, etenkin kun yleensä olen kesälomalla ollut Ulkomailla ja paluumatkalla on ollut hyvin aikaa suunnitella syksyä, joka on pitkä ja monipolvinen. Joululomalla olen ollut yleensä Pohjoisessa ja sieltäkin palatessa aikaa on ollut riittävästi suunnitteluun.  Ellei ole ollut, olen pysähtynyt tarvittaessa Hirvaskankaan […]

Tarvitsemme malleja! Uusia mallilomakkeita koulutussuunnittelun tueksi

18.9.2014

”Olisiko koulutussuunnitelman laatimista varten mahdollista saada mallia?” ”Onko KiT valmistelemassa koulutussuunnitelmamallia, voisiko joku tehdä sellaisen? Muun muassa näitä kysymyksiä esitettiin kevään Työmarkkinalaitoksen sopimusinfoissa, kun esillä oli uusi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus ja sen vaatimus koulutussuunnitelman laatimisesta. Näihin toiveisiin on nyt vastattu koulutussuunnitelman mallilomakkeella, joka helpottaa työnantajan velvoitteita. On myös mietitty suunnitelman toimeenpanovaihetta ja laadittu […]