”Vaatteet on mun aatteet”

19.10.2016

Ihmiset ovat perinteisesti  ilmaisseet pukeutumisellaan kuulumisestaan johonkin yhteisöön. Kansallispuvut kertovat kantajansa juurista ja kotiseudusta. Romani- tai saamelaisasut viestivät nekin kantajansa yhteisöstä ja kulttuurista. Aiemmin körttipuku kertoi uskonnollisesta vakaumuksesta. Erilaisten musiikkityylien kuuntelijoitakin voi tunnistaa heidän vaatetuksestaan. Nämä asut ovat saaneet vapaasti rikastaa suomalaista kylänraittia. Asianmukainen pukeutuminen on osa hyvää käytöstä ja se ilmaisee kunnioitusta kanssaihmisiä kohtaan. Suomalaisessa […]

Autan tarvitsevaa, siis olen luterilainen

21.9.2016

Suomalaiset ovat kansainvälisesti vertaillen aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Yhdistykset, vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen ovat suosittuja ja arvostettuja toiminnan väyliä. Uusimman vapaaehtoisuustutkimuksen mukaan selvästi yleisin vapaaehtoistoiminta on auttaminen, jota on kyselyn mukaan tehnyt lähes puolet vapaaehtoistyöhön osallistuneista suomalaisista. Yksi kiistaton syy tähän on luterilaisuuden taustavaikutus ihmisten arvomaailmassa ja yhteiskunnan toiminnassa. Yhteiskunnan heikko-osaisista huolehtimisen kannalta 1500-luvun luterilainen reformaatio tarkoitti radikaalia […]

Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko

18.5.2016

Kirkko on aina elänyt pienyhteisöistään. Seurakunnat, herätysliikkeet ja näitä pienemmät paikallisyhteisöt ovat profiloituneet enemmän tai vähemmän persoonallisilla piirteillään, vaikka rakenteet ja opillinen perusta ovatkin samat. Pienyhteisöt ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa homogeenisemmiksi. Niin aistinvaraisten havaintojen kuin tutkimustenkin mukaan ihminen haluaa olla yhteydessä pääasiassa kaltaistensa kanssa. Vaikka elämänpiiri on globalisaation ja median jatkuvan uutisvirran myötä laajentunut, läheisten […]

Kirkon laitamilla kuhisee

16.3.2016

Viime syksynä julkaistiin Åbo Akademin uskontotieteen huippuyksikön loppuraportti, On the Outskirts of the Church, vapaasti suomennettuna ”Kirkon laitamilla”. Kyseessä oli viisivuotinen tutkimushanke, jossa oli mukana lähes parikymmentä uskontotieteen tutkijaa. Tutkimuskohteena olivat uskonnollisuuden uudet ilmenemismuodot uskonnollisten instituutioiden, erityisesti luterilaisen kirkon ulkopuolella ja reuna-alueilla. Kuten huippuyksikön nimestä Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape (”Jälkisekulaari kulttuuri ja […]

Kirkolliskokous pysyvyyden ja muutospaineiden ristiaallokossa

17.2.2016

Uusi kirkolliskokous kaudelle 2016─2020 on valittu. Vaalitulosten vahvistuttua kirkollinen media on pohtinut, mitä nyt on odotettavissa, mikä muuttuu – vai muuttuuko. Uusien luottamushenkilöiden valinta on luonnollisesti asia, joka nostattaa oletuksia linjan ja suunnan muutoksista kirkossa. Olemme tottuneet tähän seuratessamme muiden yhteiskunnallisten päätöksentekoelimien vaaleja. Kirkolliskokous ei kuitenkaan muuta suuntaa neljän vuoden välein. Tiedossa on, että hieman […]

Eurooppalaisen identiteetin juurilla

20.1.2016

Viime keväänä silloinen pääministeri Alexander Stubb twiittasi postilaatikkoonsa tipahtaneesta mielenkiintoisesta uutuuskirjasta. Kyse oli kahden yhdysvaltalaisen politiikan tutkimuksen professorin, Brent F. Nelsenin ja James L. Guthin teos Religion and the Struggle for European Union. Professorit pohtivat teoksessaan, miten katolisuuden ja protestanttisuuden vaikutus heijastuu edelleen eri maiden asenteisiin yhteisen Euroopan luomisesta. Kuten sanotaan, historian ymmärtäminen auttaa meitä […]

Imagine…

16.12.2015

Pariisin marraskuun tapahtumat ja laajemminkin Isis-järjestön raaka toiminta ovat nostaneet jälleen esille kysymyksen uskonnosta ja väkivallasta. John Lennonin Imagine-kappaleen uskonnoton ja rauhanomainen utopia nousee joidenkin ihmisten mieleen uutisotsikoiden myötä. Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa toistetaan usein suoranaisella innolla näkemystä, jonka mukaan “uskonnot ovat aiheuttaneet eniten sotia maailmassa” (juuri koskaan tätä väitettä ei perustella). Myös osassa uusateismin […]

Naispapit kirkossa 2000-luvulla

10.11.2015

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta naispappeuden hyväksymisestä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Juhlavuoden lähestyessä on hyvä tarkastella, miten naispapit ovat sijoittuneet kirkkomme eri tehtäviin. Joko tasa-arvo on vallannut kirkon? Luvut perustuvat pääosin kirkon keräämään aineistoon, Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportteihin ja Kirkon työmarkkinalaitoksen tilastoihin. Valtaosa uusista teologian maistereista ja papeista on naisia Yli puolet teologian maisterin tutkinnon […]

Kohtaako kirkko uushenkisyyden?

21.10.2015

Haastattelin joitakin vuosia sitten erästä jooganharjoittajaa hänen suhteestaan kirkkoon ja uskontoon. Haastateltavan äänensävy muuttui intensiivisemmäksi, kun hän kertoi tarinoita kohtaamisistaan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Haastateltavan kokemus kirkosta oli, että siellä korostettiin liikaa tämänpuoleisia asioita, psykologisia ja sosiaalisia näkökulmia uskoon. Sen sijaan joogasta haastateltava oli löytänyt tavan pyrkiä kohti henkilökohtaisempaa ja tiiviimpää jumalasuhdetta. Omassa aineistossani näin uskonnollisesti […]

Laulussa on yhteisön muisti

23.9.2015

Jos itse saisin valita vapaasti tavan yhdistää toisilleen tuntemattomia ihmisiä, muodostaisin heistä joko jalkapallojoukkueen tai kuoron. Kummankaan valmentamiseen minulla ei ole ammattitaitoa, mutta kummankin yhteen liittävästä ja rajat ylittävästä vaikutuksesta minulla on runsaasti kokemusta. Pelaaminen ja laulaminen yhdistävät sekä yhteisen tekemisen että jaettujen tunnekokemusten muodossa. Pakolaiskriisin myötä keskuudessamme on yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat akuutisti […]