Sielunhoito kortilla!

EnkelipatsasSielunhoitokortti on kirkkohallituksen mainio keksintö, jolla sielunhoitaja kutsutaan paikalle, kun on itse sitä kyvytön tekemään. Etsivä löytää ladattavan version kirkkohallituksen verkkosivujen uumenista! Viime vuonna kortti olisi ollut tarpeen, kun omaiseni joutui saattohoitoon, eikä enää itse kyennyt pappia kyselemään. Soitin lukuisia puheluita toiselle puolen Suomea, ennen kuin onnistuin saamaan oikean henkilön kiinni ja ehtoollista viemään kuolevalle. Luulen, että mattimeikäläinen ei ole yhtä sitkeä kuin piispan toimiston työläinen, joten kortti on tarpeen. Itse ilmoitan tarvitsevani kaiken hengellisen tuen aamenesta öylätteihin viime vaiheissani.

Sielunhoito tuntuu muutenkin olevan vähän kortilla kirkossa. Mainostetaanko sitä missään? Itsestään selvistä asioista pitää nykyään huutaa turuilla ja toreilla. Mitäpä jos messussa puhuttaisiin sielunhoidosta, ja papit ja muut kynnelle kykenevät työntekijät sekä varta vasten tähän koulutetut seurakuntalaiset ilmoittaisivat olevansa sielunhoitovalmiudessa messun jälkeen ja aina muulloinkin sovittuina aikoina. Toimituksia ei tarvitse ottaa heti kohta messujen jälkeen. Juodaanhan toki kirkkokahvit monessa seurakunnassa – mikä luonteva paikka kohtaamiseen sekä tilaisuus mainostaa sielunhoitoa ja hengellistä ohjausta! Puhe luo todellisuutta; ei tässä olla kiireisiä työntekijöitä vaan ihmisiä ihmistä varten. Voisihan sitä kehittää sielunhoitokortteja myös puhekykyisillekin, mutta muuten sielultaan surkastuneille seurakuntalaisille…

”Löytääkö ihminen seurakunnasta ihmisen kasvot?” lukee sielunhoidon koulutuksen kehittämistyöryhmän eräässä raportissa. Hukkaan ei ole mennyt sekään kehittämistyöryhmä. Voi nimittäin olla, että Jumalankaan kasvot eivät löydy ilman noita ihmisen kasvoja. ”Kohtaamisen merkitys nousee kirkon missionaarisesta luonteesta. Jumala toimii kohtaamisen kautta”.  Aamen! Tämä olisi jo korkea aika ottaa todesta toimissamme. Jumalan valtakunta leviää alhaalta, kohtaamisten kautta, sinapinsiemen tietä.

Sielunhoito on kirkon työn ydintä

Kirkon työntekijän sielunhoitajan identiteetti on uudelleen löydettävä ja otettava runsaaseen käyttöön! Sielunhoito ei ole mikään lisuke työssä vaan työn ydintä. Ihmisiä vartenhan tätä työtä tehdään. Jos kirkon työntekijä ei käy seurakuntalaisen kanssa elämän ja uskon vuoropuhelua, niin kuka sitä käy? Tarve on huutava, palvelun tarjoajat ovat liikkeellä vain turhan matalalla profiililla.

Pitkän sielunhoidon erityiskoulutuksen käyneet ja muut kirkon erityisissä sielunhoitoviroissa toimivat voivat innostaa – ja opastaa työtovereitaan ja seurakuntalaisia tässä. Kohtaamisen verkko laajenee, kun seurakuntalaiset pääsevät harjoittamaan ”veljien ja sisarten keskinäistä lohdutusta”. Se ei ole mikään vähäpätöinen asia, sillä yhteisö muodostuu keskinäisetä jakamisesta. Jos ei ole kohtaamista, ei ole jakamista eikä yhteisöä. Inhimillisen kokemuksen jakaminen luo yhteisön. Pyhä Henki viime kädessä luo yhteisön, mutta silloinkin uskon kokemusta pitäisi voida jakaa toisten kanssa.

Kohtaamista on toki monenlaista. Kaikki ei ole sielunhoitoa, mutta melkein kaikissa kohtaamisissa voi olla sielunhoidollisia elementtejä. Kirkon missio ikään kuin velvoittaisi tähän. Sielunhoitajan korvaa tarvitaan aina ja kaikenlaisissa kohtaamisissa. Äkkiä ja itseltäänkin salaa ihmiset rivien välistä puhuvat kaipuustaan ja epätoivostaan. Jumala on puheena silloinkin, kun hänestä vaietaan. Kirkon työntekijä ei kuitenkaan saa vaieta Jumalapuheesta ja kätkeä valttikorttiaan. Siinä kortissa on tulevaisuus!

Jaana Räntilä

hiippakuntasihteeri
Jaana Räntilä

Kommentit koskien kirjoitusta: “Sielunhoito kortilla!

 1. Kiitos Jaana sielunhoidon & s-kortin nostosta!
  Tarkennan vielä hieman, jotta kiitokset menevät oikeaan osoitteeseen: sielunhoitokortin ideoi diankoniatyöntekijä Taneli Nurmenniemi Ulvilasta. Meillä Diakonia ja sielunhoito -yksikössä tartuttiin hyvään ideaan ja kortin suunnitteli graafikko Seija Nikkilä.

  Sielunhoitokortti ilmaisee hengellisen hoitotahdon.
  Korttia pidetään lompakossa / käsilaukussa, josta sen saa (tai henkilö antaa itse jos pystyy…) sitten poliisi, ystävä, joku paikalle sattunut, omainen jne. joka voi osaltaan täyttää ko. toiveen. Sielunhoitokortti on ollut koekäytössä seurakuntien ja kirkon messujen tapahtumissa.

  Sielunhoitokortti on tahdonilmaus hengellisestä hoitotahdosta silloin kun on itse kykenemätön sitä itse ilmaisemaan, esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden kohdatessa. Sielunhoitokortissa annetaan lupa / kutsu papin tai seurakunnan työntekijän läsnäoloon, vierailuun, hartaushetkeen, synninpäästöön ja ehtoollisen jakamiseen. Sielunhoitokortti ei ole juridinen paperi, vaan henkilön vapaamuotoinen tahdonilmaus ja toive. Sielunhoitokortin toivotaan avaavan kohdattaessa helpommin keskustelua sielunhoidollisista kysymyksistä, kotiseurakunnan toiminnasta ja seurakuntayhteydestä. Kortti on pieni, mutta sen sisältö on suuri. Sielunhoitokortin äärellä voi myös käydä arvokeskustelua siitä, mitä sielunhoito on ja mitä siltä odotetaan. Kortin sisältö liittää keskustelun enemmän elämän kuin kuoleman kysymyksiin.

  Kortit ovat olleet koekäytössä kuluneen kesän ja alkusyksyn. Kirkkohallituksen ja seurakuntien työntekijät ovat jakaneet seurakuntalaisille jo useita satoja näytekappaleita. Palaute on ollut monipuolisen hyvä ja kiittävä. Kortin kehittelyssä on otettu sen testauksessa nousseet ehdotukset huomioon. Esim. kotiseurakunnan nimen ottaminen mukaan. Kortin kokeilu seurakuntien erilaisissa tapahtumissa jatkuu koko syksyn. Kortista on myös ruotsinkielinen veriso ja englanninkielinen versio on työn alla.

  Sielunhoitokortteja voi jakaa erilaisissa tapahtumissa, kuten jumalanpalveluksissa, messuissa ja muissa hengellisissä tilaisuuksissa. Seurakuntien lisäksi myös yksityishenkilöt voivat tilata korttia. Sielunhoitokortti on laminoitu. Tilattavissa oleva vähimmäismäärä on viisikymmentä kappaletta, joka maksaa kahdeksantoista euroa.
  Korttia myy Unigrafia Kirjapaino. http://shop.unigrafia.fi/product/sielunhoitokortti-50kpl/

  Sielunhoitokortin sisältö

  ”Toivon, että luokseni kutsutaan pappi tai seurakunnan työntekijä, jos olen sairauden tai onnettomuuden seurauksena kyvytön itse sitä tekemään. Luonani saa viettää hartaushetkiä, puolestani saa rukoilla, minulle saa antaa synninpäästön ja jakaa ehtoollisen. Paikka ja tila: Lempivirteni ____ , Kotiseurakuntani ____ ja Allekirjoitus ____.

  Ruotsiksi:

  Själavårdskort
  EV.LUTH. KYRKAN I FINLAND
  Om jag som följd av sjukdom eller olycka inte kan tillkalla en präst eller församlingsanställd önskar jag att någon annan gör det. Man får gärna hålla andakt med mig, be för mig, ge syndaförlåtelse och dela ut nattvard.

  Min favoritpsalm
  Min hemförsamling
  Underskrift

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.