Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma on uudistunut

Värikkäät lankakerät tiiviisti yhdessä.

Tiesitkö, että pastoraalitutkinnolla on arvokas historia? Ensimmäinen asetus pastoraalitutkinnosta on annettu jo vuonna 1693. Tutkintoa on päivitetty monet kerrat vastaamaan ajankohtaisia työn haasteita. Niin myös tällä kertaa.

Piispainkokous uudisti koko pastoraalitutkinnon vuonna 2015. Tammikuussa 2023 käyttöön otettava uudistus ajantasaistaa toteutussuunnitelmaa, ei koko tutkintoa. Opintokokonaisuuksien nimet ja laajuudet sekä toteutusvastuut hiippakuntien ja Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen kesken säilyvät ennallaan. Uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta jokaisella opintokokonaisuudella on vain yksi suoritustapa. Erityisistä syistä sitä voidaan yksilöllistää. Lisätietoa evl.fi/pastoraali.

Pastoraalitutkinnon suorittaneille suunnatun osallistujakyselyn tulokset ja ehdotetut kehittämisideat ja -toiveet ovat olleet toteutussuunnitelman uudistamisen lähtökohtana. Papin työssä tarvittava osaaminen kehittyy koko ajan. Osa papin osaamisesta on pysyvää ja osa nopeastikin muuttuvaa. Jatkossa tavoitteena on toteuttaa pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuksia niin, että yhteys papin työhön on selkeä ja monipuolinen.

Toteutussuunnitelman päivityksessä:

  • Ordinaatiovalmennuksen ja seurakunnassa perehdyttämisen osaamistavoitteita kehitettiin kiinteämmäksi osaksi muita opintokokonaisuuksia.
  • Kaikkien opintokokonaisuuksien tavoitteet muutettiin osaamistavoitteiksi, ja sisällöt ajantasaistettiin.
  • Sisältöjä, osaamistavoitteita ja toteutustapoja nivottiin kiinteämmin papin työssä tarvittavaan osaamiseen.
  • Opintopistelaajuuksia yhdenmukaisettiin.

Vuosien 2018 ja 2019 pastoraalitutkinnon suorittaneet arvioivat osallistujakyselyssä, että tutkinnon suurimmat kehittämiskohteet olivat sisältöjen tarkoituksenmukaisuus, opetusmenetelmät ja oppimismateriaalit ja -tehtävät. Seuraavien vuosien (2020 ja 2021) osallistujakyselyjen tuloksissa tyytyväisyys näihin oli kasvanut jo uudistusvaiheen kuluessa, kun työn alla olleen toteutussuunnitelman aineksia testattiin. Palautteella on ollut merkitystä! Kiitos osallistujakyselyihin vastanneille ja jo etukäteen tuleville vastaajille.

Kouluttajana ajattelen, että pastoraalitutkinnolla on kaksi syvää merkitystä. Se mahdollistaa oman pappisidentiteetin havainnoimista ja sen vahvistamista. Toinen merkitys on jakaminen: eri seurakuntien toimintamallien, kehittämisajatusten sekä alueellisten erojen ja yhtenäisyyksien havaintojen kuuleminen ja yhdessä työstäminen.

Marja Pesonen.

Marja Pesonen
asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus