Onko ekumeenisessa liikkeessä enää lähetystä?

Ryhmä ihmisiä valkokankaan edessä. Heillä on kädet rinnan edessä ristissä.
29.8.2022, Karlsruhe, Saksa. Kuvassa naisten ja miesten esikokouksen fasilitaattoreista. Esikokouksen teemana oli ”Kaikille sukupuolille oikeudenmukainen yhteisö”. Kokoukseen osallistui Kirkon lähetystyön keskuksesta Elina Hellqvist.

Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous alkaa keskiviikkona 31.8.2022. Edellisestä yleiskokouksesta ehti koronapandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi kulua yhdeksän vuotta.

Busanin yleiskokous 2013 oli ekumeenisen lähetysliikkeen kannalta merkittävä, sillä Busanissa julkaistiin Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysteologinen asiakirja Yhdessä Kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. Lähetysteologisia asiakirjoja ei julkaista jokaisen yleiskokouksen yhteydessä. Yhdessä kohti elämää on KMN:n historian toinen missiologinen asiakirja. Edellinen vastaava on 1982 julkaistu Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation (Lähetys ja evankeliointi: ekumeeninen julkilausuma).

Tämän vuoden yleiskokouksessa silmiin pistävää on, että lähetykselle ei ole omistettu yhtään niin sanottua temaattista istuntoa, eli koko kokousväen yhteistä keskustelutilaisuutta. Onko ekumeenisessa liikkeessä enää lähetystä?

Busanin 2013 yleiskokous jälkeisen kauden yksi merkittävimmistä ekumeenisista tapahtumista oli 2018 järjestetty Maailman lähetyksen ja evankelioimisen konferenssi Arushassa, Tansaniassa. Arushan kokouksen yksi suurimmista anneista oli sen tarjoamat suuntaviivat ekumeeniselle missiologialle ja ekumeeniselle lähetysliikkeelle. Kokouksen julkaisema ”Arushan kutsu” painottaa Pyhän Hengen liikkeelle panevaa voimaa ja yksilöllistä ja kollektiivista kääntymystä. Arushan kutsu onkin kutsu aktiiviseen opetuslapseuteen, olemaan muutoksen tekijöitä, julistamaan hyvää sanomaa ja syntien anteeksi antamista, ja olemaan ilolla Pyhän Hengen tiellä, joka voimaannuttaa syrjään työnnetyt, tuo oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa ihmisarvoa.

Arushan jälkeisessä ajattelussa missio tai lähetys on enemmän kristittyjen yhteisöä määrittävä laadullinen ominaisuus kuin kirkosta erillään oleva tehtävä. Lähetys on monella tavalla kokonaisvaltainen. Se koskee sekä yksilöitä, että yhteisöjä. Se koskee ihmistä ja koko luomakuntaa. Se koskee ihmistä kokonaisuutena ja erilaisia kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia järjestelmiä. Tästä näkökulmasta on luontevaa, ettei lähetykselle ole erotettu omaa erillistä tilaisuutta.

Millä tavalla missiologian teemat näkyvät yleiskokouksen kulussa?

Kokoukseen osallistujat kokoontuvat neljään yhteiseen temaattiseen keskusteluun. Näitä keskusteluita voi seurata myös suoratoistona kotoa käsin Assembly live | World Council of Churches (oikoumene.org).

Ensimmäisen keskustelun aiheena on ”Jumalan rakkauden merkitys koko luomakunnalle – sovitus ja ykseys”. Aihe nostaa esiin se, kuinka kristittyjä kutsutaan Kristuksessa ja Pyhän Hengen kautta julistamaan sovituksen toivoa ja ykseyttä kaikille. Kristittyjä kutsutaan katumaan ja korjaamaan oikeudenmukaisuuden, rauhan ja myötätunnon teoilla se, mikä on rikkoutunut (Matt. 9:35).

Toisen temaattisen keskustelun keskiössä on Eurooppa maanosana, jota tarkastellaan laupiaan Samarialaisen (Luuk 10:25–37) kertomuksen kautta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tuonut entistä selvemmin esiin Euroopan monenlaisen maahanmuuton vastaanottajana ja ne monenkeskiset suhteet, joiden varassa eri valtioiden ja kansojen perustarpeet, kuten ruoka ja fyysinen turvallisuus, lepäävät. Keskustelun keskiössä on Ukrainan tilanne ja kirkkojen siihen antama diakoninen vastaus.

Kolmannen temaattisen keskustelun teemana on elämän täyteyden tai kokonaisuuden tunnustaminen. Keskustelussa tarkastellaan Kristuksen myötätuntoa maailmaa kohtaan ja Kristusta maailman valona. Miltä näyttää Kristuksen myötätunto maailmassa, joka on monenlaisten epäoikeudenmukaisuuksien vallassa? Minkälaiseen opetuslapseuteen Kristus kutsuu?

Neljännen keskustelun aiheena on Oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo. Oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon tunnustaminen edellyttää radikaalia kärsimättömyyttä systemaattisen ja rakenteellisen epäoikeudenmukaisuuden ja hyväksikäytön syntiä kohtaan.

Viidennen keskustelun teemana on kristittyjen ykseys ja kirkkojen yhteinen todistus. Tässä keskustelussa tarkastellaan kirkon mission uusia näköaloja kirkon ykseyden näkökulmasta. Kristuksen rakkaus kokoaa kristityt yhteen ja antamaan yhteisen todistuksen.

Yhteisten temaattisten keskusteluiden lisäksi kokouksen noin 4500 osallistujaa jakautuvat yli kahteenkymmeneen eri aiheita käsittelevään pienryhmään. Myös näissä pienryhmissä Arushan kutsun näky missionaarisesta kirkosta ja muutosta luovasta opetuslapseudesta on selvästi nähtävissä.

Karlsruhen yleiskokouksesta emme saa uutta missiologista asiakirjaa. Sen sijaan voimme saada lisää intoa olla missionaarinen, ulospäin suuntautuva kristittyjen yhteisö, joka antaa yhteisen todistuksen niin sanoissa kuin teoissa.

Syksyn missiologinen symposium

Yleiskokoukseen osallistuneiden suomalaisten näkökulmia sekä ekumeenisen missiologian tulevaisuuden suuntia käsitellään syksyn missiologisessa symposiumissa 6.10.2022. Symposiumin pääpuhujina ovat tutkimusjohtaja Mika Vähäkangas ja dosentti Mari-Anna Auvinen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Kirkon talossa, tai etäyhteyksien kautta. Ilmoittaudu mukaan!

Minna Hietamäki
asiantuntija, missiologia
Kirkon lähetystyön keskus