”Minusta on hienoa tehdä tilastoja suoraan Kirkkohallitukselle”

Tallennetut tilaisuudet (muut kuin jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) tammikuun aikana.

Samaan myönteiseen sävyyn on annettu yli 80 prosenttia kirkon tilastouudistukseen liittyvästä palautteesta. Palautteiden mukaan tilastolomakkeiden täyttäminen on helppoa ja yksinkertaista.

Tilastotallennukset seurakuntatalouksittain tammikuun aikana.

Uudistuksen myönteiset vaikutukset koko tietojenkeruuprosessiin on huomattu jo nyt:

”Helppo, nopea homma laittaa tiedot Kirkkohallitukselle heti tapahtumien jälkeen. Saa jäädäkin pois aikaa vievä vuodenvaihteen yhteenveto kaikista kokovuoden tapahtumista.”

Yli 50 000 tallennusta tammikuussa

Tammikuun aikana tilastotallennuksia on tehty lähes 53 000 kappaletta. Määrässä on mukana Kirkkohallituksen tilastolomakkeiden kautta tallennetut tapahtumat ja Katrinaan talletetut tapahtumat, jotka siirtyvät päivittäin tilastojärjestelmään. Sen sijaan luvusta puuttuvat toistaiseksi vielä muiden ohjelmistotoimittajien järjestelmiin (Prime, Status, Timmi, Mepco) talletetut tapahtumat. Niitä ei ole vielä siirretty tilastojärjestelmään ohjelmistopäivitysten viiveiden vuoksi. Helmikuun aikana saadaan kuitenkin suurin osa näistäkin tapahtumista mukaan.

Tilastotallennuksia on saatu jo 350 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä. Seurakuntatalouksien mukaisesta kartasta näkyy, että maantieteellinen kattavuus on erittäin hyvä.

Tuhansia kohtaamisia ja satoja tilaisuuksia päivittäin

Ensimmäistä kertaa seurakuntien toiminnan laajuutta ja kattavuutta sekä tapahtumien kirjoa voidaan seurata myös vuoden aikana päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisena tarkasteluna. Toistaiseksi valmiita raportteja on laadittu tapahtumien lukumääristä päivittäin. Kaikkia tammikuun lopun tapahtumia ei ole kuitenkaan vielä tallennettu, joten koko kuukauden lukumäärät kasvavat vielä tässä esitetyistä luvuista.

Tallennetut jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset tammikuun aikana.

Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia on talletettu lähes 6 000 kappaletta tammikuun aikana. Messut on pidetty luonnollisesti pyhäpäivinä. Kasteita on toimitettu tasaisesti viikonlopun päivinä, kun taas hautaan siunaukset keskittyvät lauantaipäiville. Avioliittoon vihittiin pareja selvästi eniten vuoden ensimmäisenä lauantaina (7.1.). Tilastojärjestelmään talletetuissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa on ollut 230 000 osallistujaa tammikuun aikana.

Muista tallennetuista tilaisuuksista selvästi eniten on hartauksia, joita pidetään pääosin arkisin. Päivistä erottuu myös loppiainen (6.1.), jolloin pidettiin paljon juhlaksi, tapahtumaksi tai musiikkitilaisuudeksi tilastoitavia tilaisuuksia. Yhteensä tilaisuuksia on pidetty yli 6 000 kpl, joihin on osallistunut noin 310 000 henkilöä. Retkiä ja leirejä tallennettiin tammikuun aikana 160 kpl. Ryhmiä (pääosin avoimen ryhmätoiminnan kokoontumisia) on talletettu noin 4 500 kpl.

Yksilön kohtaamisia talletettiin tammikuun aikana noin 36 000 kappaletta. Eniten kohtaamisia on ollut seurakunnan tiloissa, mutta myös kodeissa on kohdattu seurakuntalaisia lähes yhtä paljon. Kohtaamisista noin puolet on kirjattu diakoniatyöntekijöille. Papeilla kohtaamisia on ollut lähes yhtä paljon. Keskimäärin kohtaamisia on ollut yli tuhat päivässä.

Tässä esitetyistä luvuista puuttuu vielä useita isojakin seurakuntia ja paljon tapahtumia (esim. kaikki Primeen ja Timmiin talletetut tapahtumat), joten todelliset lukumäärät ovat vielä paljon suuremmat. Niiltä osin luvut tarkentuvat alkuvuoden aikana, ja jatkossa kattavat päivittäiset tiedot seurakuntien tapahtumista ovat tarkasteltavissa noin kahden viikon viiveellä.

Tallennetut yksilön kohtaamiset tammikuun aikana (tiedot voi ilmoittaa koontina useamman päivän ajalta, joten kohtaamiset eivät ole välttämättä olleet juuri kyseisenä päivänä).

Tilastointia kehitetään edelleen

Toimintatilastojen tietojen keruu on uudistunut, ja luonnollisesti myös kehitettävää on löytynyt. Palautteen perusteella lomakkeille on tehty useita pieniä parannuksia ja lisäyksiä. Lisäksi on kaivattu tietoa siitä, miten paljon seurakunnassa on kokonaisuudessaan tehty tilastotallennuksia. Tätä varten tilastoportaaliin (www.kirkontilastot.fi) on rakennettu raportti, josta näkee seurakunnan tilastojärjestelmään talletetut tapahtumat päivittäin.

Portaalissa julkaistaan jatkossa myös muita tietoja seurakuntien järjestämästä toiminnasta (esim. osallistujamäärät ja toteuttajat). Saman portaalin alle tulevat myös väestö- ja taloustilastot, joita voi tarkastella samalla tavoin seurakuntakohtaisesti. Tilastoportaali on helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa julkaista tilastoja. Sen perustamiskustannukset ovat olleet alle 10 000 euroa.

Tietosisältöä koskevaa palautetta on tullut myös paljon. Palautteen ja kokemusten perusteella mahdollisia muutostarpeita pohditaan tämän vuoden aikana ja toteutetaan vuoden 2018 tilastointiin. Suuria rakenteellisia muutoksia ei tehdä yhden tilastovuoden perusteella, mutta esimerkiksi käsitteitä, luokituksia ja määritelmiä voidaan tarkentaa ensi vuotta varten.

 

Tuomo Halmeenmäki
tilastoasiantuntija
Kirkkohallitus

Kommentit koskien kirjoitusta: “”Minusta on hienoa tehdä tilastoja suoraan Kirkkohallitukselle”

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.