Ilmassa on lukkarinrakkautta!

Espoon seurakunnat ovat julkaisseet Lukkari-verkkosivut. Espoossa on ollut itsestään selvää, että Lukkari otetaan käyttöön verkkosivustojen julkaisujärjestelmäksi.

Lukkari on seurakuntien tarpeisiin räätälöity verkkosivuston julkaisujärjestelmä. Yli 60% kaikista seurakuntatalouksista on julkaissut Lukkari-sivuston tai rakentaa sitä parhaillaan. Viimeisimpänä Lukkari-sivuston julkaisi Espoon seurakuntayhtymä.

”Espoossa tunnetaan vahvaa lukkarinrakkautta Lukkaria kohtaan, koska sen alkujuuret ovat Espoon ja Oulun seurakuntien reilut viisi vuotta sitten käynnistämässä Kirkon yhteinen verkkoalusta -hankkeessa. Meille on ollut itsestään selvää, että otamme Lukkarin käyttöön jossakin vaiheessa”, kertoo Espoon seurakuntien viestintäpäällikkö Urpu Sarlin.

Lukkarin taival alkoi viitisen vuotta sitten, kun muutama aktiivinen seurakuntataho aloitti yhteisen verkkopalvelun suunnittelemisen. Mukaan liittyi myös Kirkkohallitus. Palvelun rakentamisesta tuli yksi kirkon strategisista hankkeista vuosiksi 2012–14 ja kirkolliskokous myönsi hankkeelle rahoituksen. Lokakuussa 2014 julkaistiin ensimmäinen Lukkari-sivusto Seinäjoella.

Lukkari säästää aikaa, vaivaa ja rahaa

Lukkarissa tekniset asiat hoidetaan keskitetysti Kirkkohallituksessa. Kun teknisistä asioista ei tarvitse huolehtia, jää seurakunnassa paremmin aikaa keskittyä sisältöihin ja ihmisten kohtaamiseen.

Espoossa ollaan erityisen tyytyväisiä siihen, että verkkosivustoja uudistettaessa ei tarvinnut ryhtyä kilpailutukseen, kun Lukkari otettiin käyttöön. Myös sivustouudistuksen kustannukset ja työmäärä ovat pysynyt mukavalla tasolla.

”Sivustouudistuksen kustannukset ovat rajoittuneet oman työn lisäksi lähinnä Prime-integraation hankkimiseen. Projekti on ollut merkittävästi edullisempi aiempiin nähden. Samoin suunnitteluun käytetty työmäärä on ollut vähäisempi, koska tietyt perusasiat on määritelty valmiiksi.”

Espoon seurakunnat ovat ensimmäinen taho, jolla on Prime-integraatio Lukkariin. Prime on monissa seurakunnissa käytössä oleva ajan- ja resurssienvarausjärjestelmä. Prime-rajapinta oli Espoon seurakunnille ennakkoehto Lukkariin siirtymiselle, sillä tapahtumaviestintä on rakennettu toimimaan Primen kautta ja tapahtumia on satoja joka kuukausi.

”Rajapinta vähentää työtä, sillä tapahtuman tiedot saadaan Primen kautta niin Lukkarin tapahtumakalenteriin kuin lehti-ilmoituksiinkin. Tietoja ei siis tarvitse syöttää erikseen Lukkariin. Kuvat tapahtumakalenteriin lisätään kuitenkin Lukkarin kautta.”

Sarlin kehuu yhteistyötä Kirkon viestinnän kanssa sivuston rakennusvaiheessa.

”Yhteistyö Lukkari-tiimin kanssa on sujunut hyvin. Apua ja tukea on saanut nopeasti, ja toiveitamme on kuultu. Lukkarin ohjesivusto toimii erittäin hyvin. Osa tiedottajistamme on saanut myös apua Lukkarin tekijät -Facebook-ryhmästä”, Sarlin kertoo.

Seurakunnilta saatu palaute ohjaa Lukkarin kehitystyötä

Lukkaria on kehitetty alusta alkaen ketterällä menetelmällä, mikä on mahdollistanut kevyen ja nopean tavan reagoida oikeisiin tarpeisiin. Kirkon viestinnän Lukkari-tiimi on yhteydessä seurakuntiin päivittäin ja isompien kehitystöiden suunnitteluun otetaan seurakunnat mukaan. Lukkaria kehitetään ylläpitäjiltä saadun palautteen perusteella ja loppukäyttäjien käyttökokemus huomioiden.

”Mitä useampi seurakunnan ylläpitäjä on muutostarpeiden takana, sitä todennäköisemmin muutokset toteutetaan”, sanoo verkkopalvelutuottaja Mervi Korpiaho Kirkon viestinnästä.

Lukkari-tiimi huolehtii siitä, että Lukkarin perustyökalut pysyvät ajanmukaisena välineenä kaikille seurakunnille. Yhteistä Lukkaria voidaan kehittää myös seurakunnissa.

”Etenkin yhteistä sisältöä voisi olla enemmän ja sisältö voisi istua paremmin seurakuntien verkkoviestinnän tarpeisiin. Seurakuntien yhteistyölle sisällöntuotannossa olisi edelleen tarvetta. Myös harvojen seurakuntien tarvitsemia rajapintoja tai lisäominaisuuksia on mahdollista kehittää seurakunnan omana projektina tai seurakuntien yhteisprojektina. Lukkarista tulee sitä parempi mitä enemmän seurakunnat osallistuvat yhteiseen työhön, mutta kompromisseja joudutaan tietysti aina tekemään”, Korpiaho kertoo.

Tärkeimpänä Lukkarin tulevana kehityskohteena Urpu Sarlin näkee suurten seurakuntien tarpeiden huomioimisen entistä paremmin.

”Välillä on jouduttu tyytymään ratkaisuihin, jotka eivät palvele suurta seurakuntayhtymää parhaalla tavalla. Haasteita meillä aiheuttaa aineiston määrä. Hyötyä olisi esimerkiksi siitä, jos kalenteri saataisiin jaettua kahteen osaan: säännöllisen toiminnan ja kertaluontoisten tapahtumien kalenteriin. Espoossa on nyt linjattu, että säännöllinen ryhmätoiminta ei tule tapahtumakalenteriin. Muutoin konsertit ja muut isommat tapahtumat hautautuvat perhekerhojen ja muiden ryhmien alle.”

Toisena kehityskohteena Sarlin mainitsee visuaalisuuden.

”Visuaalisuudella on nykyään valtava merkitys. Siksi toivoisin, että myös Lukkarin ulkoasua kehitettäisiin. Esimerkiksi tekstityylien kirjo on joissakin vakiopohjissa melkoinen, ja lopputulos ei näytä siksi aina kovin linjakkaalta.”

Lukkari tukee seurakuntavaalien viestintää

Seuraava isompi Lukkarin kehityskohde on seurakuntavaalit Lukkarissa.

”Ensi vuoden seurakuntavaalit ovat ensimmäiset vaalit, joissa voidaan hyödyntää Lukkarin keskitetyn työn ja yhteisen sisällön etuja. Seurakunnat, joissa on Lukkari käytössä, saavat vaali-ilmeen ja keskeiset sisällöt omille sivuilleen yhteisen sisällön työkaluilla. Myös laskentajärjestelmään syötetyt tiedot kuten ehdokkaat, äänestyspaikat ja tulokset pyritään saamaan Lukkari-seurakuntien sivuille. Kun osa seurakuntavaalien verkkoviestinnän työstä tehdään keskitetysti, seurakunnissa jää näin aikaa enemmän muuhun vaalityöhön ja ihmisten tavoittamiseen”, kertoo Mervi Korpiaho.

Petra Honkaranta-Siivari