”He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti”

Kohtaaminen jättää jäljen, rakentavan tai rikkovan. Työstimme Sielunhoidon neuvottelukunnan kanssa eettisiä periaatteita ammatilliseen sielunhoitoon. Ammatillinen sielunhoito tarkoittaa kirkon piirissä tapahtuvaa sielunhoitotyötä, jota toteuttavat tehtävään koulutetut, virkavastuulla toimivat kirkon työntekijät. Tärkeiksi sanoiksi työskentelyssä nousivat mm. ihmisarvo, vapaaehtoisuus, vakaumuksen kunnioittaminen, integriteetti ja luottamus.

Sielunhoidollisessa kohtaamisessa ihmisarvo on luovuttamaton. Jokaisella sielunhoidollista apua ja tukea hakevalla on oltava lupa luottaa siihen, että häntä pidetään totena ja hänen asiaansa suhtaudutaan kunnioittavasti. Integriteetti merkitsee samaa kuin loukkaamattomuus, koskemattomuus. Sen toteutuminen vaatii sielunhoitajalta oikean ja väärän tunnistamista, sielunhoitotyötä ohjaavien lakien ja ohjeiden noudattamista sekä vuorovaikutustaitoja. Nämä eettiset arvot mahdollistavat osaltaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen syntymisen sielunhoitotilanteessa.

Sanalistallamme ei ollut sanaa ystävällisyys. Jäin miettimään pitäisikö olla?

Kun kohtaamme toisen ihmisen, laitamme merkille oliko hän ystävällinen meitä kohtaan. Ystävällisyys tarkoittaa lähimmäisen hyvää kohtelua ja vaivannäköä toisen ihmisen hyvinvoinnin eteen. Ystävällisyys on huomaavaisuutta, toisista huolehtimista ja toisten ajattelua myönteisestä näkökulmasta. Ystävällisyys on vieraanvaraisuutta.

Ystävällinen kohtaaminen jättää hyvän jäljen. Ystävälliseltä ihmiseltä uskaltaa pyytää apua ja hänelle uskaltaa jutella, vaikka hän ei olisikaan kovin tuttu. Ystävällinen kohtaaminen saa myös meidät tuntemaan itsemme mukaviksi ihmisiksi ja käyttäytymään ystävällisemmin.

Sielunhoidossa vieraanvarainen ystävällisyys alkaa jo ennen kuin sielunhoidettava saapuu paikalle. Ystävällinen kohtelu sisältää fyysisen ja psyykkisen tilan tekemisen sielunhoitoon tulevalle. Siihen kuuluu rauhallisen paikan etsiminen ja tarvittaessa vesilasin ja nenäliinapaketin varaaminen. Se sisältää sielunhoitajan henkisen valmistautumisen vastaanottamaan avoimin mielin toinen ihminen ja hänen asiansa.  Vieraanvarainen sielunhoitaja asettuu olemaan tulijaa varten. Henkinen valmistautuminen edellyttää omien psyykkisten prosessien hiljentämistä ja läsnäoloa itsessä ja hetkessä. Sielunhoidossa ystävällisyys kätkee sisäänsä myötätunnon, toivon kannattelun ja lohdutuksen. Sielunhoitajan on tehtävässään hyväksyttävä se, että ystävällisyys ei aina ole vastavuoroista. Mutta ehkä juuri silloin, kun vastavuoroisuus puuttuu, on sielunhoitajan oltava erityisen ystävällinen. Ystävällinen kohtaaminen jättää hyvän jäljen.

Ehkä ystävällinen vieraanvaraisuus sopisi hyvin ammattisielunhoidon eettisiin periaatteisiin.

Virpi Sipola
Sielunhoidon johtava asiantuntija
Kirkkohallitus

Kommentit koskien kirjoitusta: “”He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti”

  1. Hyviä kriteerejä kohtaamiselle. Kumma jos ei olisi. Mutta ehkä seuraavalla kerralla voisitte pohtia miksi näitä kriteereitä tarvitaan ja mitkä ovat ne vaikeuden niiden seuraamisessa.

    Idealistinen hyväntahtoinen ajattelu ja käyttäytyminen on kirkon väellä geeneissä. Siksi ammatti sielunhoitajille voi tulla pahana yllätyksenä asiakas joka ei olekkaan nöyrä ja kiitollinen vaan tyytymätön, syyttelevä ikuinen uhri jota kukaan ei ymmärrä. Työntekijä joutuu pahan hyökkäyksen kohteeksi tullen sijaiskärsijäksi .

    Eräs, joka tiesi jotakin näistä asioista ,suositteli työntekijöille asennetta jossa työntekijä ei nuku. Hän ei kosta eikä rankaise vaikka joutuukin hyökkäyksen kohteeksi , vaan selviää psykologisesti ja sosiaalisesti mutta myös fyysisesti hengissä.

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.