Euroopan kirkot ihmisoikeuksien puolesta

Stuertit Anna-Leena Sääksi, Laura Tiitu, Nora Repo sekä metropoliitta Ambrosius yhdessä SEN:n Sirpa-Maija Vuorisen kanssa toivottavat kansainvälisen osallistujajoukon tervetulleeksi kulttuurikeskus Sofiaan. Kuva: Kirkon ulkoasiain osasto

Lainsäädäntöä tarvitaan ihmisoikeuksien suojelemiseksi, mutta se ei pelkästään riitä. Myös kirkoilla ja siviiliyhteiskunnalla on keskeinen rooli ihmisarvon suojelemisessa. Kirkko toimii valtion ja ihmisten välissä ja kaikkien kirkon jäsenten tulisi puolustaa vähemmistöjen oikeuksia.

Tätä mieltä olivat Helsingissä kokoontuneet Euroopan kirkkojen edustajat. Kaksipäiväisessä konsultaatiossa ihmisoikeuksia käsiteltiin niin ajankohtaisten haasteiden, ihmisarvon kuin yksilön ja yhteisön oikeuksien näkökulmista.

Kirkon haasteena tehdyn ihmisoikeustyön näkymättömyys

Kirkon tämän päivän haasteista esiin nousivat mm. naisten oikeudet sekä maahanmuuttajien haasteet. Myös kasvavaan työttömyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Todettiin, että kirkot tekevät kyllä työtä ihmisoikeuksien eteen, mutta työ on usein näkymätöntä. Toisaalta keskustelussa nousi esiin myös se, että kirkot eivät tee tarpeeksi työtä ja olisi syytä katsoa omaa toimintaa muiden silmin.

Keskustelussa todettiin, että vaikka ”ihmisoikeudet” terminä on länsimainen, itse asia eli yksilön ja yhteisön välisen suhteen järjestäminen moraalisesti ja lain silmissä hyväksyttävällä tavalla on universaali. Ihmisoikeuksissa erotetaan juridisesti ajatellen kolme sukupolvea, eikä valtio voi samalla lailla taata kaikkien oikeuksien toteutumista. Siksi puhutaan erikseen perusoikeuksista.

Kokouksessa tähdennettiin sitoutumista ihmisoikeuskoulutukseen kirkoissa. Paikallisista olosuhde-eroista huolimatta on tärkeää taata ihmisten universaalit perusoikeudet. Globalisaation myötä on otettava huomioon yhä useammat maat ja kulttuurit.

Uusi ihmisoikeusopas tueksi kirkoille

Konsultaatiossa julkistettiin opas European churches engaging in human rights. Euroopan kirkkojen konferenssilla (EKK) on pitkä historia ihmisoikeustyössä. Julkaisun avulla halutaan rohkaista kirkkoja keskustelemaan ihmisoikeuksista ja se palvelee lähtökohtana kirkkojen yhteiselle ihmisoikeustyölle.

”Oli hyvin tärkeää, että konsultaatiossa julkistettiin työryhmän useita vuosia valmistelema opas. Konsultaatio kokosi yhteen jo tehdyn työn ja määritteli lisäksi uusia haasteita ja teemoja kirkkojen toimintaan ihmisoikeusasioissa”, konsultaatioon ja oppaan laatimiseen osallistunut Natallia Vasiljevich Valko-Venäjältä tiivisti.

Kiinnostus ihmisoikeuksien puolustamiseen on olemassa, mutta teorian ja käytännön yhteensovittamisella on omat haasteensa. Työ ihmisoikeuksien puolesta jatkuu niin paikallisella, kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.

Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa kokoontui 7.-8.3.2013 kansainväliseen konsultaatioon 60 osallistujaa Euroopan kirkkojen konferenssista teemalla ”Kirkot yhdessä ihmisoikeuksien puolesta” (Churches together for Human Rights). Konsultaation järjestäjinä olivat Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta -komissio yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kanssa.

Konsultaatioon osallistuivat mm. arkkipiispat Kari Mäkinen ja Leo, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo sekä Kirkko ja yhteiskunta -komission johtaja Rüdiger Noll, tohtori Gary Wilton, professori Pantelis Kalaitzidis ja professori Johannes Fischer.

Lisätietoja ja konsultaation englanninkieliset materiaalit löytyvät EKK:n verkkosivuilta.