Erätauko-menetelmä kirkon työelämän tukena

Erätauko-säätiön logo

Erätauko-keskustelumenetelmä kehitettiin Sitrassa 2016–2018. Tällä hetkellä erilaisiin Erätauko-keskusteluihin on osallistunut jo yli kuusikymmentätuhatta suomalaista. Yli kolmesataa organisaatiota on käyttänyt tai käyttää Erätaukoa omassa toiminnassaan. Menetelmä on avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Materiaalit ja työkalut löytyvät esimerkiksi Erätauko-säätiön nettisivuilta. Menetelmää hyödynnetään myös kirkon pääsopijaosapuolten käynnistämässä Kirteko 2030 -hankkeessa.

Erätauko on alun perin luotu rakentavan ja tasavertaisen yhteiskunnallisen keskustelun tukemiseksi. Huomiota on kiinnitetty erityisesti siihen, että mukaan keskustelemaan saataisiin heitä, jotka eivät yleensä osallistu. Erätauko-keskustelun tarkoituksena on syventää ymmärrystä itsestä, muista ja keskustelun aiheesta. Miten Erätauko voisi tukea kirkon työelämää?

Kirkon, kuten muidenkin organisaatioiden, työhön liittyy monenlaisia todellisuuksia ja jatkuvaa muutosta. On strategioita, tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. On lakisääteisiä tehtäviä ja seurakuntalaisista nousevaa, vapaaehtoista toimintaa. On pieniä, keskisuuria ja isoja seurakuntia sekä erilaisia hallinnon ja päätöksenteon tasoja. Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii kaiken lisäksi niin Suomessa kuin ulkomailla. Työtä siis riittää!

Erätauko-keskustelu voi toimia monin tavoin kirkon työelämän tukena, mutta tässä kirjoituksessa painotetaan erityisesti kolmea kohtaa:

  1. Erätauko työyhteisön tukena
  2. Erätauko työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyön tukena
  3. Erätauko osana työn todellisuutta.

Tasavertaista, rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista

Erätauko voi toimia työyhteisön tukena monin eri tavoin. Erätauko-keskusteluja voidaan käydä tiimeissä tai työyhteisössä, kun halutaan vahvistaa tasavertaista, rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista. Erätauossa käytetään Rakentavan keskustelun pelisääntöjä. Keskustelulla on ohjaaja, joka varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, että pelisääntöjä noudatetaan ja että keskustelu pysyy kunnioittavana. Erätauko-keskusteluun käytetään myös paljon aikaa, useampi tunti.

Tällaisessa toteutuksessa hyöty työyhteisölle on parhaimmillaan kyky ja mahdollisuus käydä syvällistä keskustelua tärkeistä, ajankohtaisista aiheista. Myös muilla kuin aktiivisilla ja vahvoilla keskustelijoilla on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Keskustelussa ei tarvitse tehdä ratkaisuja ja päätöksiä, mikä mahdollistaa syvemmän ymmärryksen syntymisen ja rauhallisen kohtaamisen. Kenenkään ei tarvitse kiirehtiä, voittaa tai vakuuttaa toista. Syvempi ymmärrys on samalla enemmän tietoa. Kun on enemmän tietoa, on helpompi tehdä jossakin toisessa tapaamisessa päätöksiä.

Koolle erilaisia ihmisiä

Erätauko on parhaimmillaan, kun kutsutaan koolle erilaisia ihmisiä. Näin ollen menetelmä toimii hyvin myös silloin, kun halutaan pohtia asioita yhdessä seurakuntalaisten tai luottamushenkilöiden kanssa. Erätauko voi auttaa ymmärtämään, mitä alueen ihmiset pitävät tärkeänä ja miksi näin on. Miksi lapset jätetään kastamatta? Miltä hautajaisjärjestelyt tuntuvat lesken näkökulmasta? Miksi seurakuntavaalit eivät kiinnosta? Mikä huolettaa alueen tulevaisuudessa, mikä tuo toivoa? Erätauon avulla voi keskustella myös vaikkapa nuorten kanssa heidän riparikokemuksistaan ja järjestää vaikkapa yhteiskunnallisia dialogeja kirkon tiloissa. Menetelmän avulla voi myös pyrkiä selvittämään, mitkä asiat toimivat yhteistyön mahdollistajina ja mitkä esteinä.

Tällaisessa toteutuksessa hyöty työyhteisölle on parhaimmillaan mahdollisuus oppia ja saada syvempää ymmärrystä alueen ihmisten ajatuksista, huolista ja toiveista sekä mahdollistaa, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Menetelmän avulla voi myös luoda luottamusta työntekijöiden ja vapaaehtoisten tai vaikkapa kunnan kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi ja mahdollistamiseksi sekä keskustella rakentavasti myös vaikeista aiheista. Seurakunta voi näin olla tukemassa yhteistyörauhaa, aluerauhaa ja yhteiskuntarauhaa.

Erilaisten prosessien tukena ja ehkäisemässä työyhteisön kuplautumista

Erätauko on myös hyvä tapa lähteä liikkeelle erilaisissa prosesseissa. On kyse sitten toiminnan suunnittelusta, strategiauudistuksesta, uudesta projektista tai uudenlaisesta yhteistyöstä, voi Erätauko parhaimmillaan tukea näiden prosessien ja tavoitteiden toteutumista. Moni Erätaukoa käyttävä organisaatio aloittaakin erilaiset kokonaisuudet käymällä aiheesta tai toiminnasta Erätauko-keskustelun. Se voi liittyä aiheen, yhteistyön, mahdollisuuksien tai uhkien parempaan ymmärtämiseen. Erätauko voi olla hyvä kumppani myös matkalla, kun pohditaan ollaanko oikealla tiellä ja pitäisikö tehdä korjausliikkeitä. Prosessien lopussa Erätauko voi olla hyvä tapa jakaa kokemuksia tehdystä ja näin ollen tukea tulevia prosesseja entistä paremmiksi.

Tällaisessa toteutuksessa hyöty työyhteisölle on parhaimmillaan mahdollisuus lähteä liikkeelle syvemmän ymmärryksen kannattelemana, mahdollisuus kuunnella sidosryhmiä, työntekijöitä ja seurakuntalaisia ennen kuin tehdään liian nopeita ratkaisuja liian vähällä ymmärryksellä, mahdollisuus tarkentaa tavoitteita ja toimintaa keskellä prosessia sekä mahdollisuus käydä kokemuspohjaista keskustelua prosessin kulusta, haasteista ja onnistumisista.

Lopuksi

Kaikki nämä esimerkit voivat parhaimmillaan vahvistaa työyhteisöä, esimerkiksi sen keskustelukulttuuria ja keskustelukulttuuria seurakuntalaisten ja alueen toimijoiden kanssa. Kun huomataan, että voidaan käydä rakentavaa ja tasavertaista keskustelua haastavistakin aiheista, lisätään luottamusta erilaisten ihmisten ja toimijoiden välillä.

Erätauon avulla on myös aina mahdollisuus syventää ymmärrystä eri aiheista. Erätauon avulla työyhteisöt voivatkin entistäkin paremmin kuunnella erilaisia työntekijöitä, seurakuntalaisia, sidosryhmiä ja alueen ihmisiä. Näin seurakunta tukee osallisuutta, demokratiaa, luottamusta ja oman ymmärryksensä laajenemista ja näin ollen samalla ehkäisee työyhteisön ja seurakunnan toiminnan kuplautumista.

Laura Arikka
Toimitusjohtaja
Erätauko-säätiö

Kirkon pääsopijaosapuolten käynnistämässä Kirteko 2030 -hankkeessa innostetaan käymään luottamusta ja yhteistyötä vahvistavaa vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana.

Tämän kevään kolmannessa Kirteko-tapaamisessa käymme keskustelua ja luomme tilannekuvaa kirkon resursseista – talous, henkilöstö, kiinteistöt. Keskustelua fasilitoi asiantuntija Efe Evwaraye Erätauko-säätiöstä. Webinaari on maksuton, Tule mukaan ja ilmoittaudu webinaariin 26.5.2021 mennessä tästä linkistä.