Virtuaalinen Suomi-kylä luo kohtaamisia ja yhteisiä tunnemuistoja

Suomi-kylätapahtuman logo.

Kohtaan päivittäin työssäni Suomi-Seura ry:ssä ulkosuomalaisia, jotka ovat joutuneet luopumaan vuosittaisista vierailuistaan Suomeen. Ulkosuomalaisten kaipuu Suomeen on kova. Kohtaamiset Suomessa asuvien sukulaisten ja tuttavien kanssa ovat olleet pitkään pelkkien verkkoyhteyksien varassa. Monen mielessä on jo tuleva kesä. Pääseekö silloinkaan Suomeen? Koronapandemia on pakottanut suomalaiset asuinpaikkaan katsomatta sopeutumaan erilaisiin rajoituksiin ja miettimään vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotta asiat hoituisivat.

Suomi-Seuran toteuttama virtuaalinen Suomi-kylätapahtuma kokoaa eri puolilla maailmaa olevat suomalaiset yhteen, luo kohtaamisia ja yhteisiä tunnemuistoja. Suomi-kylä on avoin kaikille ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille 7.–13.6.2021 vuorokauden ympäri. Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua ulkosuomalaisuudesta, nostaa esille ulkosuomalaisille tärkeitä teemoja sekä esitellä suomalaista kulttuuria ja osaamista maailmalla.

Suomi-kylä rakentaa siltaa koko laajan kansalaisyhteiskuntamme välille. Maailmalla asuu noin kaksi miljoonaa suomalaiset sukujuuret omaavaa henkilöä; 300 000 heistä on Suomen kansalaista. Suomi-kyläviikko täyttyy kulttuuritapahtumista, webinaareista, keskustelutilaisuuksista ja ulkosuomalaisille suunnattujen palveluiden esittelyistä. Suomi-kylässä voit verkostoitua maailmalla asuvien suomalaisten kanssa sekä keskustella Suomen päättäjien ja viranomaisten sekä muiden osallistujien kanssa eri puolilta maailmaa. Suomi-kylässä järjestetään myös maailmanlaajuinen ulkosuomalaisparlamentin (USP) istunto 11.–12.6.

Ulkosuomalaisten edunvalvojana Suomi-Seura loi vuonna 1997 ulkosuomalaisparlamentin (USP), jossa ulkosuomalaisyhteisöt kokoontuvat päättämään ulkosuomalaisia koskevista yhteisistä asioista. USP:n toimintaan osallistuneiden ulkosuomalaisyhteisöjen määrä on vuosi vuodelta kasvanut ja tällä hetkellä niitä on jo yli 540. Maailmanlaajuisestikin uniikki ulkosuomalaisparlamentti on suomalainen innovaatio, josta mm. Ruotsi on ottanut mallia. Seuraava ulkosuomalaisparlamentin istunto järjestetään Suomi-kylässä. Istuntoon on ilmoittautunut 146 ulkosuomalaisyhteisöä ja noin 350 osallistujaa. Istunnon käsiteltäväksi on toimitettu yhdeksänkymmentä aloitetta, jotka heijastavat ulkosuomalaisten käytännön tarpeita ja toiveita.Ulkosuomalaispolitiikan merkittävät saavutukset ovatkin syntyneet ulkosuomalaisten aloitteesta ja aktiivisuudesta. Näistä esimerkkeinä ovat kaksoiskansalaisuus ja kirjeäänestys ulkosuomalaisille.

Kohdataan kesäkuussa Suomi-kylässä ja sen tapahtumissa!

Virtuaalinen Suomi-kylä

Tina Strandberg

Tina Strandberg
toiminnanjohtaja
Suomi-Seura ry

Suomi-Seura ry on ainoa ulkomailla asuvien suomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö, joka edistää ulkosuomalaisten asioita Suomessa. Suomi-Seuran missiona on vahvistaa 2 miljoonan ulkosuomalaisen yhteyksiä Suomeen ja tuoda ulkosuomalaisuutta näkyväksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä välittää ajanmukaista tietoa Suomesta ulkomaille. Suomi-Seura edistää ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta, vaalii kulttuurista yhteyttä ja vahvistaa Suomi-kuvaa maailmalla. Suomi-Seuran tehtävänä on tarjota Suomessa ajankohtaista tietoa ulkosuomalaisuudesta ja varmistaa, että ulkosuomalaiset huomioidaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Suomi-Seuralla on ulkosuomalaisparlamentti.