Yhteistoiminnassa sisäilma paremmaksi

Jouluseimi.
Kuva: Katri Lehtola

Jouluun kuuluu mitä moninaisimmat tuoksut. On piparin ja omenoiden, kinkun ja muiden ruokien tuoksuja, on hyasintin ja kuusen tuoksua. Joulun tuoksut herättävät yleensä hyviä muistoja. Mutta miltä teillä ja työpaikallasi tuoksuu muun osan vuotta? Mitä ajatuksia sana sisäilma herättää? Jos huolestuit, toivon, että voin rauhoittaa sinua tällä: Työturvallisuuskeskus on julkaissut uuden Parempi sisäilma -sivuston, jossa on tarjolla välineitä sisäilmakysymysten ratkaisuun. Myös me kirkon alalta olemme olleet mukana laatimassa sivustoa.

Tavoitetila: työpaikalla on hyvä hengittää ja tehdä työtä

Sisäilma-asioiden käsittelemiseen ja hoitamiseen tarjotaan sivustoilla yhteistoiminnallinen toimintamalli. Tavoitteena työpaikalla tulisi olla, että jokaisen olisi hyvä hengittää ja tehdä työtä. Puhtaan sisäilman ylläpitäminen vaatii ennakointia ja ennalta ehkäisyä. Rakennus tarvitse jatkuvaa huolenpitoa: siivouksesta ja huollosta tulee huolehtia asianmukaisesti, tilojen käytössä tulee huomioida sisäilman laatu (kaikki turha tavara pois pölyä keräämästä), tilojen käyttäjien tulee ymmärtää vastuunsa poikkeamahavaintojen ilmoittamisessa ja tarvittavat korjaukset tulee tehdä oikea-aikaisesti. Ennakointi vaatii resursseja ja varoja, mutta on pidemmällä aikavälillä kuitenkin taloudellisin lähestymistapa.
Jos kuitenkin työpaikalla epäillään sisäilmaongelmaa, havaitaan sisäilmaongelma tai ihmiset oireilevat, tulee toimia heti. Se mitä pystytään korjaamaan, korjataan välittömästi. Toki kunnollinen selvitystyö on tehtävä aina.

Opi ja kehitä

Ongelmista ja niiden hoitamisesta tulee oppia ja kehittää toimintaa jatkuvasti. Oppiminen ja kehittäminen tähtäävät ongelmien ennalta ehkäisyyn. Tärkeää on, että asiaa käsitellään työpaikalla kaikkien tarvittavien tahojen kanssa eli yhteistoiminnassa. Jatkuva arviointi ja viestintä ovat oleellisia sisäilmaongelmien ratkaisussa. Kokemus on osoittanut, että avoimuus on aina parempi kuin tiedon pimittäminen. Kun tietoa jaetaan epävarmuus ja huoli vähenevät.

Sivustolle on kerätty kaikkien osapuolten vastuut prosessin eri vaiheissa. Sieltä löytyy helpot tarkistuslistat työnantajalle, esimiehelle, työsuojelupäällikölle ja työntekijälle esim. tilanteeseen, kun tarvitsee korjata ja selvittää sisäilmaongelmaa. Myös työterveyshuollon rooli on huomioitu. Työnantajan tulee varmistaa, että työterveydenhuolto antaa oman panoksensa sisäilmaongelmien terveydellisen merkityksen arvioinnissa.

Viestitä hyvin

Sisäilmaongelmien kokonaisuus on varsin haasteellinen. Asiaan liittyy jokaisen henkilökohtainen terveys ja kalliit kiinteistöjen ylläpito ja korjaustoimet. Asian kompleksisuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että asioita käsitellään yhdessä ja että jokainen tietää vastuunsa. Siksi työpaikalla on hyvä lisätä tietoisuutta asiasta. Esimerkiksi suntio on kullanarvoinen havainnoidessaan tiloissa tapahtuvia muutoksia tai valvoessaan huoltoyhtiön toimintaa. Jo se, että ränneistä ja räystäskouruista ei poisteta säännöllisesti sinne kertyneitä lehtiä, voi aiheuttaa mittavat vahingot rakennukselle.

Työpaikalle on hyvä rakentaa malli sisäilma-asioiden käsittelyyn. Aihe saattaa aiheuttaa voimakkaitakin reaktioita ja psyykkistä kuormitusta. Yhteinen käsittely, aito kuunteleminen, avoimuus ja selkeät toimintamallit ehkäisevät psyykkisiä oireita.

Toimintamalli hyvään sisäilmaan. Arvioi jatkuvasti, ennaltaehkäise ja ennakoi, selvitä, korjaa, opi ja kehitä. Viesti vastavuoroisesti, aktiivisesti, avoimesti ja kuunnelleen.

Riskit haltuun seurakuntatyössä -webinaarisarja jatkuu

Sisäilma-asioiden käsittelyyn kannustetaan myös Riskit haltuun seurakuntatyössä – hankkeessa. Jatkamme hankkeen hyvää palautetta saanutta webinaarisarjaa maaliskuussa neljällä eri teemalla, aloitamme perjantaina 5.3. sisäilma-asioilla. Tule mukaan yhteiseen keskusteluun ja seuraa viestejämme myös Facebookin Kirteko-ryhmässä.

Parempi sisäilma -sivusto

Heta Laurell
Työsuojelupäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä