Verkkohankkeella yhteisen kirkon puolesta

Oulu on mukana tekemässä yhteistyötä. Mitään ei tehdä ”vain meille” vaan kaikki on tarkoitettu yhteiseen käyttöön.

Suomessa on satoja seurakuntatalouksia, mikä tarkoittaa suunnilleen yhtä monta nettitekstiä kasteesta, konfirmaatiosta ja diakoniasta. Se tarkoittaa vuosittain myös vähintään kymmeniä erilaisia verkkopalveluihin liittyviä kilpailutuksia ja tuhansia netin päivitystunteja.

Sosiaalinen media, video- ja muu sisällöntuotanto nielevät usein myös tolkuttomasti aikaa ja rahaa suhteessa yksittäisten seurakuntien ja yhtymien tavoittamiin yleisöihin. Toisaalta vaikkapa Oulussa tuotettua nettilähetystä voidaan katsella missä tahansa muuallakin.

Yhteinen sanoma – yhteinen viesti

Se että kaikki yrittävät tehdä kaikkea verkossa tapahtuvaa, on tuhlausta. Useimmat kirkon viestit ovat kaikkialla Suomessa samankaltaisia ja nettisivut tarvitsevat toimiakseen suunnilleen samanlaisia asioita ja elementtejä maantieteellisestä sijainnista huolimatta.

Ja sosiaalinen media – sehän nyt ainakin on kaikkialla se yksi ja yhteinen.

Säästöä ja tasa-arvoa

Seurakuntien verkkohanke on syntynyt tähän käytännölliseen tarpeeseen. Kaikissa seurakunnissa ei ole varaa, osaamista tai muita resursseja panostaa verkkoviestintään yhtä paljon kuin joissakin toisissa seurakunnissa. Verkkohankkeen pohja-ajatuksena on, että kun asioita tehdään yhteistyöllä, kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan sisältöä, verkkoläsnäoloa, tekniikkaa ja päivitysvastuuta voidaan hajauttaa laajasti.

Tämä vähentää sekä teknisiin hankintoihin liittyviä kustannuksia että työaikaan kuluvaa aikaa. Se lisää tasa-arvoa, kun pienen seurakunnan jäsen pääsee samaan verkkoaarteiston äärelle kuin suuren seurakuntayhtymän alueella asuvakin.

Oulussa avataan latua

Oulun seurakuntayhtymä seurakuntineen toimii verkkohankkeessa pilottina, mikä tarkoittaa sitä, että se mitä nyt rakennetaan, voidaan sitten monistaa muiden seurakuntien käyttöön. Mitään ei tehdä ”vain meille”, vaan kaikki on tarkoitettu yhteiseen käyttöön: tapahtumakalenteri, videot, yhteystietohaku, blogit, lomaketyökalut jne.

Tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluttua Ouluun nyt luotava malli on mahdollista ottaa käyttöön helposti missä tahansa Suomen seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä.

Päivitystyö sisältölähtöistä

Verkkopalvelujen sisällöt jakautuvat vastaisuudessa siten, että paikallinen sisältö, kuten ajankohtaiset seurakunnalliset tapahtumat, aukioloajat, yhteystiedot ja muut tiiviisti tiettyyn paikkakuntaan tai seurakuntaan liittyvä sisältö tuotetaan ja päivitetään edelleen siellä, missä siitä parhaiten tiedetään.

Sen sijaan niiden pohjalla oleva tekniikka on mahdollista ottaa valmiina käyttöön ilman erillisiä eurojen siirtelyjä. Siis ihan ilmaiseksi. Samoin on mahdollista ottaa käyttöön yhteisesti tuotettua sisältöä ja vaikkapa pyhien toimitusten esittelyjä ja vuorovaikutuksellisia palveluja.

Oulun pilottia tehdään syksyn ajan mahdollisimman avoimesti siten, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua sen seuraamiseen: rakentavasta kehittämisehdotuksesta on aina hyötyä!

Tutustu hankkeeseen sen verkkosivuilla: sakasti.evl.fi/verkkohanke ja hankkeen facebook-ryhmässä.