Turussa tällä viikolla: äänestysmaraton, kysymyksiä ja vastauksiakin

Kirkolliskokouksen kevätistuntokausi on käynnissä. Kuva vuodelta 2012 / Aarne Ormio

Kirkolliskokouksen kevätistuntokausi on käynnissä. Kuva vuodelta 2012 / Aarne Ormio

Kirkolliskokousviikolla käydään keskusteluja ja tehdään päätöksiä monista kirkon elämään, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Seurakuntarakenteet ovat herättäneet vilkkaan ja pitkän keskustelun kirkolliskokouksessa.

Asia on siinä määrin mutkikas ja monitahoinen, että hallintovaliokunnan mietinnön ponsista äänestäminen kesti useita tunteja. Muutoksen valmistelu jatkuu kirkolliskokouksen jälkeen kirkkohallituksessa ja piispainkokouksessa.

Tunnetaanko kirkon avioliittokannat?

Viikon aikana kirkolliskokousedustajilla on myös mahdollisuus esittää kirkkohallituksen virkamiehille kysymyksiä. Mikkelin hiippakunnan edustaja Sammeli Juntunen toivoi selkeämpää tiedottamista siitä, että kirkon kanta avioliittolain muutokseen on kielteinen. Juntunen arvioi, että viimeaikaisesta uutisoinnista on voinut syntyä kuva, että kirkon kanta on tässä asiassa epäselvä.

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo totesi vastauksessaan, että kirkko on esittänyt kantansa avioliittolain muuttamiseen osana hallitusohjelmaa laadittaessa. Kirkon näkemys avioliitosta yleisemmällä tasolla on todettu niin kirkollisten toimitusten kirjassa kuin piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen näkemyksissä viime vuosina. Myös rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisen aseman parantamistarpeet on huomioitu näissä kannanotoissa.

Keskitalo kuitenkin myönsi, että tiedotuskanavia on syytä miettiä – ja muistutti, että kirkon yhteisiin päätöksiin perustuvan kannan esille tuominen ei tietysti ole yksin kirkkohallituksen, vaan koko kirkon johdon, piispojen ja myös kirkolliskokousedustajien yhteinen tehtävä.

Vaaleissa tehdään hyvää – mutta ei sähköisesti

Helsingin hiippakunnan edustaja Katri Korolainen kysyi seurakuntavaaleihin liittyen, millä teemoilla tuleviin vaaleihin mennään ja millaisia suunnitelmia kirkkohallituksella on äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen. Otetaanko esimerkiksi käyttöön sähköinen äänestysmahdollisuus?

Viestintäjohtaja Tuomo Pesonen kertoi, että ensi vuoden vaalien mainoskampanjan toteuttaja on valittu ja teemana on Usko hyvän tekemiseen. Taustana teemalle on varsin laajalti esimerkiksi kirkosta eronneilta saatu palaute: ”Jos olisin tiennyt, miten paljon kirkko tekee hyvää, olisin ajatellut toisin…”

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja vastasi, että sähköinen äänestäminen ei ole suunnitelmissa seuraavissa vaaleissa. Asiaa on kokeiltu kuntavaaleissa. Kokeilu epäonnistui ja vaalit jouduttiin uusimaan kokeilukunnissa. Nykyisin käytössä olevat järjestelmät eivät ole riittävän hyviä esimerkiksi vaalisalaisuuden osalta.

Sammeli Juntunen ja Katri Korolainen ovat mukana kirkolliskokousedustajien Muutoksen tuulet -verkostossa. Verkosto on kirkon uudistukseen tähtäävä kirkolliskokousedustajien verkosto. Mukana on noin 40 edustajaa.

Kirkolliskokouksen dokumentit ja keskustelut Sakastissa

Kirkolliskokous käynnissä myös Twitterissä #kirkolliskokous #kyrkomöte