Tulossa: reformaation merkkivuosi ja lähetyskumppanuusneuvottelut

Projektisihteeri Katariina Ylikännö katsoo työssään eteen ja taakse. Miten reformaation perinne näkyy nykypäivän kirkossa? Entä mikä on lähetystyön tulevaisuus?

Projektisihteeri Katariina Ylikännö katsoo työssään eteen ja taakse. Miten reformaation perinne näkyy nykypäivän kirkossa? Entä mikä on lähetystyön tulevaisuus? – Kuva: Aarne Ormio

Lähetystyön keskuksen projektisihteeri Katariina Ylikännö hoitaa työssään kahta hanketta. Toinen liittyy kirkkohistoriaan ja toinen lähetystyöhön. Molemmat ovat hänen sydäntään lähellä. Molemmat ovat myös ainutlaatuisia tapahtumia kirkossa.

Lähetystyö on kirkkojen yhteistyötä

Ensi keväänä 31.3.–3.4. Järvenpäähän Suomen kirkon vieraaksi saapuu suuri joukko vieraita Aasiasta ja Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Euroopasta. Kyseessä on lähetystyön yhteistyökirkkojen neuvottelut. Kutsuvieraita saadaan miltei kolmestakymmenestä maasta sekä tärkeistä ekumeenisista yhteistyöelimistä, Luterilaisesta Maailmanliitosta, Kirkkojen Maailmanneuvostosta ja Euroopan kirkkojen konferenssista.  Neuvottelujen otsikkona on ”Your Kingdom Come”, ”Tulkoon Sinun valtakuntasi”.

– Lähetyskumppanuusneuvottelu järjestetään ensi kertaa Suomen kirkon historiassa. Taustalla on Suomen kirkon halu kuulla paremmin etelän kirkkojen ääntä. Lähetystyö on nykyisin ennen kaikkea kirkkojen välistä yhteistyötä eikä yhdensuuntaista kirkon toimintaa kohdemaassa, Ylikännö painottaa.

Neuvotteluiden tavoitteena on pohtia lähetystyön ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

– Koska lähetystyö ymmärretään kirkkojen yhteistyöksi, tarkoitus on keskustella työn yhteisestä visiosta, tavoitteista ja menetelmistä. Suomen kirkolla on erityisesti opittavaa muiden kirkkojen kuuntelemisessa ja kunnioittamisessa, hän kuvaa.

Seminaarissa on varattu paljon aikaa myös raamattutyöskentelylle. Neuvotteluissa aiotaan pohtia muun muassa kirkkojen yhteistyön vahvistamista.

–Kysymyksistä, joissa kirkoilla on mielipide-eroja, halutaan etsiä Jumalan tahtoa, Ylikännö kuvailee.

Koordinaattorin toiveena on, että keskustelujen anti leviäisi mahdollisimman laajalle ja näkyisi ruohonjuuritason työssä eri puolilla maailmaa. Neuvotteluista julkaistaan myös kirjallinen kooste.

– Suurin haaste on, että löytyy linkki keskustelujen ja käytännön työn välille. Toivon että keskustelijat jakaisivat keskenään uudenlaisia ideoita ja nostaisivat toistensa intoa ja inspiraatiota, hän haaveilee.

Reformaation syntymäpäivä 2017

Toinen historiallinen tapahtuma, jonka parissa Ylikännö on työskennellyt, on reformaation 500-vuotismerkkivuosi. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun katolisen kirkon uudistamiseen tähdänneet Martti Lutherin 95 teesiä anekauppaa vastaan julkistettiin 31.10.1517. Ylikännö on toiminut sihteerinä hankkeen suunnitteluryhmässä, jonka puheenjohtaja on piispa Björn Vikström.

Ylikännö työskenteli aiemmin neljä vuotta Saksan evankelisen kirkon reformaation merkkivuosihankkeessa Luther 2017 projektitoimistossa. Saksassa reformaation syntymäpäiviä vietetään vuosikymmenen mittaisena ja suunnittelusta vastaavat kirkko ja valtio. Suunnittelussa on mukana myös katolinen kirkko.

– Tapahtuma huipentuu Lutherin kaupungissa Wittenbergissä, jossa vietetään ”Reformaation kesää 2017”, koko kesän kestävää kristillistä festivaalia ja eräänlaista luterilaisuuden ”maailmannäyttelyä”, hän kertoo.

Suomessa varsinaisen merkkivuoden 2017 teema on Armoa!. Vaikka kyseessä on eräänlainen juhlavuosi, tapahtumasta käytetään nimitystä merkkivuosi.

– Luterilaisen kirkon erkaantuminen katolisesta kirkosta on myös kipeä asia. Siksi emme käytä sanaa uskonpuhdistus tai juhlavuosi, vaan sanoja reformaatio ja merkkivuosi. Muistetaan, mitä hyvää reformaatio vaikutti, ei ainoastaan kirkossa vaan yhteiskunnassa. Sen vaikutukset olivat laajemmat kuin yleensä muistetaankaan. Ne eivät liittyneet vain teologiaan ja uskoon, vaan reformaatio muovasi taidetta, musiikkia, taloutta ja sosiaalipolitiikkaa, kieltä ja lakia, Ylikännö sanoo.

Ylikännö toivoo, että seurakunnat lähtisivät merkkivuoden teemaan mukaan erilaisin tempauksin.

– Suunnitteluryhmän esityksen mukaan merkkivuoden tavoitteena on viedä reformaation keskeinen sanoma tavallisten ihmisten pariin. Armo on tärkeä teema. Kun ihminen on kohdannut armollisen Jumalan, se vaikuttaa hänessä niin, että hän voi kohdata armollisesti myös toisen ihmisen, hän uskoo.

Kirkon lähetyskumppanuusneuvottelusta tulossa erittäin kansainvälinen
Lähetyskumppanuusneuvottelu Sakastissa

Your Kingdom Come – lähetyskumppanuusneuvottelun sivut (englanniksi)

Your Kingdom Come  – lähetyskumppanuusneuvottelu Facebookissa

Kommentit koskien kirjoitusta: “Tulossa: reformaation merkkivuosi ja lähetyskumppanuusneuvottelut

  1. 95 teesin lähtökohta oli Matt 4:17, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Miten tämä on esillä merkkivuonna? Mistä meidän yksilöinä ja kirkkona on tehtävä parannus? Vain syntiseksi itsensä tietävä ymmärtää armon arvon. Uskoisin.

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.