Toimituskeskustelut

Jatkokertomus600

Toimituskeskusteluja on painotettu toiminnassa viime aikoina. Lehdistö onkin
aktivoitunut kiitettävästi niiden johdosta.

Toimituskeskustelut olen pyrkinyt käymään luottamuksellisesti Hukansalmen
Viestin Toimittajan, ylioppilas Siikasen kanssa välittömästi uutisaiheen
ilmennyttyä tai kokousten jälkeen. Olen nimenomaan silloin jalkautunut kansan
pariin ja mennyt lehden toimitukseen, jotta toimituskeskustelu on voitu pitää
asianmukaisessa ympäristössä.

Yleensä häntä neuvoessani Toimittaja on ymmärtänyt, kuinka asioita on esillä
pidettävä. Joskus tosin on ollut uskontovihamielistä kirjoittelua, kuten esim.
allekirjoittaneen 50–vuotisjuhlien lahjakeräyksen yhteydessä, mutta asia on
saatu järjestykseen lehden Omistajan kanssa tapahtuneen laajennetun
toimituskeskustelun aikana.
Jatkuu...