Miten verkkohankkeesta viestitään pilottiseurakunnissa?

Pilottiseurakunnissa viestitään verkkohankkeesta intranetissä.

Pilottiseurakunnissa viestitään sisäisesti verkkohankkeesta esim. seurakunnan intranetissä. Muitakin keinoja on kokeiltu, esimerkiksi lakanaa ja lappuja seinällä, henkilökohtaisia sähköpostiviestejä ja viikkotiedotetta sähköpostilla lähetettynä.

Tämän viikon blogissa kerrotaan miten verkkohankkeesta viestitään sisäisesti pilottiseurakunnissa.

Oulun seurakuntayhtymässä viestitään intranetissä

Oulussa on käytetty verkkohankkeesta viestittäessä ennen kaikkea intranetiä ja viikoittain työntekijöille ja luottamushenkilöille sähköpostiin lähettävää viikkotiedotetta. Yksityiskohtaisissa asioiden selvittelyissä työntekijöitä on lähestytty myös sähköpostitse.

Oulussa verkkohankkeesta tiedotetaan viikkotiedotteessa.

Viikkotiedote läheteään sähköpostitse.

Verkkhankkeesta viestiä Oulun intrassa.

Verkkohankkeesta kerrotaan ensisijaisesti intranetissä.

Keravan seurakunnassa on kokeiltu lakanaa ja lappuja

Keravan seurakunnan hankeviestinnässä on käytetty hyväksi intranetiä. Intranetistä löytyy mm. linkkejä verkkohankkeesta, tietoa mitä on tehty työpajoissa ja kuka seurakunnasta on osallistunut työskentelyyn.

Seinällä, näkyvällä paikalla, on myös lakana, johon jokainen voi lisätä lappuja tärkeistä aiheista. Alkuvaiheessa lakanaa ei osattu käyttää hyväksi. Syy siihen saattoi olla, että ei ollut selkeää linjausta mihin lakanaa käytetään ja miten sitä meinataan jatkojalostaa. Työyhteisölle on hyvä kertoa miksi ylipäätään lakana on olemassa.

Alkukankeudesta huolimatta lakanaan on alkanut ilmestyä uusia lappuja. Voisiko olla niin että tällainen lakana, johon fyysisesti voi lisätä lappuja on helposti lähestyttävä?

Keravalla uutinen intrassa.

Keravan seurakunnan intranetissä mm. tietoa verkkohankkeen aikataulusta.

 

Keravan seurakunnan seinälakana johon jokainen saa tuoda oman näkemyksensä esille.

Keravan seurakunnan seinälakana johon jokainen saa tuoda oman näkemyksensä esille.

Lakana ei alussa toiminut. Mutta yhtäkkiä siihen alkoi ilmestyä uusia ideoita.

Lakana ei alussa toiminut. Mutta yhtäkkiä siihen alkoi ilmestyä uusia ideoita.

Ylä-Savossa verkkohanke näkyy intranetissä etusivulla

Ylä-Savon seurakuntayhtymä käyttää myös hyväksi intranetiä. On huolehdittu siitä, että verkkohanke näkyy selkeästi etusivulla. Bannerilla saa näppärästi nostettua tärkeitä tietoja näkyviin. Intranetistä löytyy oma osio verkkohankkeelle, johon on koottu tärkeimmät tiedot ja esimerkiksi kutsu työpajaan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän intranetistä löytyy tie kaikkeen verkkohankkeeseen liittyvään tietoon.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän intranetistä löytyy tie kaikkeen tietoon mikä liittyy verkkohankkeeseen.

 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän intranetissä on verkkohankkeella oma osio jonka kautta  löytyy tärkeimmät tiedot.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän intranetissä on verkkohankkeella oma osio jonka kautta löytyy tärkeimmät tiedot.

Mitä vinkkejä sinulla on: mikä sisäisessä viestinnässä toimii parhaiten ja mikä ei toimi lainkaan?

Verkkohankkeesta löydät lisää tietoa sakasti.evl.fi/verkkohanke ja keskusteluun ja ideointiin voi osallistua verkkohankkeen avoimen facebook-ryhmän kautta.