Teiltä meille, meiltä teille!

Tehdään tänä vuonna hyvästä työelämästä entistä parempaa. Tunnistetaan parhaita työelämäkäytäntöjä ja avataan ne kaikkien muidenkin nähtäväksi. Ollaan uteliaita ja kysytään toisiltamme, mitä teillä tehdään, mitä kannattaisi jakaa ja tehdä näkyväksi muille. Yhdistetään osaaminen ja resurssit seurakuntatyön tulevaisuuden vuoksi. Viime vuoden lopulla julkaistun Kevan Julkisen sektorin työhyvinvointi 2018 -tutkimuksen mukaan kirkon työelämässä on paljon hyvää, mutta on myös haasteita. Kehittyäksemme tarvitsemme lisää yhteistyötä ja jakamista.

Parhaat työelämäkäytännöt jakoon

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa, Kirtekossa tuemme osaltamme kirkon työelämän uudistamista käynnistämällä kokeilun, jossa parhaiden työelämäkäytäntöjen jakaminen tehdään mahdolliseksi. Kutsumme julkaistavia käytäntöjä kehittämisen iduiksi, sillä ajattelemme, etteivät mitkään parhaat käytännöt toimi sellaisenaan omasta toimintaympäristöstä irrotettuna, mutta ne voivat tarjota kehittämiseen hyvän mallin ja olla oivallinen inspiraation lähde meille kaikille.

Lähdemme liikkeelle pienin askelin evl.fi/plus -sivuilla, jossa ensimmäiset kehittämisen idut on julkaistu tällä viikolla. Olemme kiinnostuneita konkreettisista työelämää kehittävistä käytännöistä ja toimintatavoista, jotka liittyvät osaamisen ja työhyvinvoinnin sekä yhteistoiminnan ja luottamuksen kehittämiseen. Myös KirVESTES:n ja suositusten, esim. moduulityöaika, suorituslisä, hyvä käytös haltuun, soveltamisen toimintatavat ja käytännöt kiinnostavat. Haluamme jakaa kaikenkokoisten seurakuntien työelämäkäytäntöjä pienistä arjen innovaatioista alkaen isompiin kehittämishankkeisiin saakka. Toivomme jaettavaksi toimintatapoja, jotka hyödyttävät erityisesti pieniä seurakuntia.

Toimimme tämän vuoden ajan kokeillen, koska emme heti alkuun ota käyttöön sellaista älykästä julkaisualustaa, joihin monet verkkopalvelujen käyttäjät ovat tottuneet. Haluamme kokeilussa selvittää, kuinka paljon saamme työelämäkäytäntöjä jaettavaksi ja kuinka niillä onnistumme kehittämistä inspiroimaan. Jos jaettavaa löytyy ja innostuneita käyttäjiä piisaa, mietimme älykkäämmän julkaisualustan kehittämistä. Sellaiselle voisi olla kysyntää laajasti kirkon piirissä.

Itujen julkaisemisresepti

Kuka tahansa seurakuntatyöpaikalta voi antaa Kirtekon toimijoille vinkin oman työpaikkansa työelämäkäytännöstä ja lähettää siihen mahdollisesti liittyvän materiaalin meille s-postiosoitteella kit@evl.fi. Laadimme KiT:ssä työelämäkäytännöstä tiivistelmän ja pyydämme siitä seurakuntatyönantajan hyväksymisen sekä lisätietojen antajan nimen. Sen jälkeen kehittämisen itu julkaistaan liitteineen evl.fi/plus -sivuilla, missä siitä voivat hyötyä ja saada ideoita mm. muut samaa asiaa työstävät seurakunnat.

KirTEKO 2019 -palkitsemisella lisää potkua jakamiseen

Työelämäkäytäntöjen jakamisen riman haluamme pitää mahdollisimman matalalla. Potkua jakamiseen lisäämme kytkemällä KirTEKO 2019 -palkitsemisen siihen. Palkitsemme loppuvuodesta vähintäänkin maineella ja kunnialla parhaita ituja ja myös itujen tunnistajia, ehkä muitakin.

Kerromme asiasta lisää mm.

  • Kirkkohallituksen talousvastaaville tarkoitetussa verkkolähetyksessä ke 27.2. klo 9.30 – 11.00. Liity verkkolähetykseen tämän linkin kautta: Liity Skype-kokoukseen
  • Kirteko-verkostotapaamisessa Porissa 28.3.2019. Ilmoittaudu Siellä pääset yhteiskehittämisen kautta konkreettisesti kehittämistyöhön mukaan, ks. Porin ohjelma.

Viestimme työelämän iduista aktiivisesti somessa mm. Kirtekon Facebook -ryhmässä ja Twitter-kanavalla sekä Kirkon työmarkkinalaitoksen Facebook -sivulla. Ala sinäkin ”työelämäaktivistiksi”, tykkää, kommentoi tai jaa ituviestejä käyttäen tunnistetta #Kehittämisenidut ja #Kirteko.


Anna Kaarina Piepponen

työmarkkinajohtaja, kirkkoneuvos
Kirkon työmarkkinalaitos