Tehdään yhdessä, ota omaksesi: viestintäohjelma ja kirkastettu kirkon ilme

Läppäri auki ja siinä värikkäistä kuvia.

Tiistaina 16.4.2024 kokoontunut täysistunto hyväksyi päivitetyn Kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelman vuoteen 2026 sekä ensimmäisen vaiheen Kohti yhteistä ilmettä -projektista.

Askel askeleelta siis kehitämme yhdessä kirkon viestintää. Kiitos kaikille eri vaiheissa näitä materiaaleja työstäneille ja kiitos jokaiselle kommentoijille!

Jos et nyt ehtinyt mukaan työstöihin ja kommentoimaan, ota yhteinen asia omaksesi ja tule mukaan jatkamaan! Sillä kehittäminen ei lopu koskaan, viestinnän maailma menee huimaa vauhtia eteenpäin – ja me siinä mukana.

Viestintäohjelma selkänojaksi ja suunnannäyttäjäksi

Kirkon viestintäohjelma tuli nyt kirkon strategiakauden puolivälissä päivitettäväksi sovitusti, kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen valmistuttua.

Viestintä- ja vuorovaikutusohjelma on tarkoitettu meidän ihan jokaisen kirkon toimijan tueksi ja inspiraatioksi. Ohjelman tavoitteena on osoittaa viestinnällistä suuntaa ja auttaa näkemään viestinnän kirkon mahdollisuutena olla läsnä ihmisten elämässä ja välittää evankeliumia rakastavasta Jumalasta.

”Ovet auki – Kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelma vuoteen 2026” -dokumentin pohjalla on vuonna 2021 hyväksytty Ovet auki – Kirkon viestintäohjelma 2023.

Ohjelmaan on lisätty uusi ”Kirkon viestintä pähkinänkuoressa” -kiteytysosio. Siinä kiteytetään kirkon viestinnän äänensävyä ja avataan arvojen vaikutusta viestintään. Lisäksi määritellään viestinnän tehtävää.

Kiteytysten pohjamateriaalina on kirkon Ovet auki -strategian lisäksi ollut kesällä 2023 työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa tehty kysely, johon saatiin yli 1000 vastausta. Materiaalia työstettiin mm. Kohti yhteistä ilmettä -projektin työpajoissa, joihin osallistui projektitiimin sekä suurten seurakuntien viestintävastaavien verkoston edustajia. Työstöön oli kommentoiden mahdollista osallistua myös Kirkon viestijät -Teams-ryhmässä.

Ota kiteytys omaksesi, ja tule mukaan yhdessä pohtimaan esimerkiksi, mitä käytännössä tarkoittaa, jos viestintämme on nyt määriteltyjen adjektiivien mukaista: pyhää, armollista, rohkeaa ja merkityksellistä.

Ohjelmaa on päivitetty lisäksi esimerkiksi seuraavien sisältöjen osalta: kohderyhmäajattelu, seurakuntalaisten rooli viestinnässä, muuttuva kieliympäristö, kirkon yhteiseen ilmeeseen liittyminen, ekumenia ja uskontodialogi, tekoäly sekä viestinnän vaikuttavuus.

Viestintäohjelma kannustaa yhä vahvempaan yhteiseen tekemiseen ja yhteiseen ilmeeseen

Kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen myötä päivitetty viestintäohjelma kannustaa meitä kirkon viestijöitä tekemään ja kehittämään entistä enemmän yhdessä. Ajatus on, että yhteinen tekeminen ei ole kenenkään tappioksi, vaan kaikkien hyödyksi. Ja ennen kaikkea kirkon sanoman, evankeliumin, hyödyksi.

Ohjelma kannustaa, että ennen kuin teemme, mietimme aina, kenet voisi kutsua yhteiseen työhön. Tämä on mainio ohje niin meille keskushallintoon Kirkon viestintään kuin missä tahansa muualla kirkossa!

”Työstämme yhdessä kirkon yhteisiä sisältöjä ja jaamme sisältöjä yhteiseen käyttöön yhteisillä alustoilla, kuten Kirkon viestijät -Teams-ryhmässä, aineistopankissa ja Lukkarissa: parhaita käytäntöjä, esimerkkejä, malleja, valmiita materiaaleja. Verkostoidumme ja järjestämme yhteisiä koulutuksia ja työpajoja”, viestintäohjelma kannustaa.

Myös yhteiseen ilmeeseen liittymään kannustetaan nyt edellistä viestintäohjelman versiota vahvemmin. Tämän taustalla on luonnollisesti vuonna 2023 käynnistynyt Kohti yhteistä ilmettä -projekti, josta kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 16.4. kokouksessaan nyt ensimmäisen vaiheen.

Ensimmäiset hyväksytyt kirkastetun ilmeen mukaiset materiaalit tulevat pian jakoon ja kaikkien hyödynnettäviksi: saavutettava väripaletti, piktogrammien aloituspaketti sekä ajatus taustakuvioiden hyödyntämisestä.

Sen sijaan tunnuksen ja nimilogon työstöä ja keskustelua niiden ympärillä jatkamme edelleen. Seuraavan kerran kokoonnumme yhteiseen Teams-työpajaan 26.4. klo 12.30 – 14.30. Tule kuulemaan, miten logon kehittämisessä on edetty, mitä on testattu, missä nyt mennään sekä vaikuttamaan. Millä perusteilla tehdään ratkaisuja logon suhteen? Työpajaan voit liittyä tästä linkistä.

Logo ja muut avoimet kohdat menevät täysistuntoon viimeistään syksyllä 2024.

Pidetään yhteyttä!

Eeva-Kaisa Heikura.

Eeva-Kaisa Heikura

Viestintäjohtaja, Kirkon viestintä