Moninaisuuden haaste uskonnoille ja katsomuksille

22.5.2019

Uskonnollisten yhteisöjen suhteet ja niiden asema yhteiskunnassa ovat nousseet laajan kiinnostuksen kohteeksi 2000-luvulla. Taustalla ovat sekä aatteelliset murrokset että demografiset tekijät. Globalisaatio ja erityisesti ylirajainen liikkuvuus ovat nostaneet uskontojen väliset suhteet valtioiden, uskontojen ja kansalaisjärjestöjen asialistalle aivan uudella tavalla. Eräs vaikutusvaltaisimpia uskonnon aseman muutoksia tarkastelleita teoreetikkoja oli itävaltalaissyntyinen, Yhdysvalloissa vaikuttanut uskontososiologi Peter L. Berger (1929–2017). […]

Kirkko osana globaalia maailmankylää

20.4.2016

Kesästä 2015 eteenpäin myös Suomessa alkoivat näkyä enenevässä määrin kansainvälisen pakolaiskriisin vaikutukset, kun poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita saapui maahamme. Kirkko on ollut mukana niin käytännön tasolla kuin kannanottojen muodossa tukemassa turvapaikanhakijoita. Seurakunnat ovat saaneet myös tunnustusta tekemästään työstä. Esimerkiksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen Suomen Punaisen Ristin piirit antoivat paikallisille seurakunnille Ennakkoluuloton Edelläkävijä -tunnustuksen. Seurakunnat tarttuivat toimeen Kirkon […]

Miten Jeesus pelastetaan?

27.1.2016

Kaikki uskonnot ovat yhden ja saman inhimillisen kokemuksen sanoitusyrityksiä ajattelee – ainakin jossakin määrin – kuusikymmentä prosenttia suomalaisista, kertoi Gallup Ecclesiastica 2011 -tutkimus. Uusinta dataa on jo kertynyt Kirkon tutkimuskeskukseen, mutta sen sisältöä eivät vihkiytymättömät vielä tiedä keväällä 2016. On kiintoisaa nähdä, mitä tuolle prosenttiluvulle on käynyt. Mikä rooli jää Jeesukselle, jos kaikki uskonnot ovat […]

Saako uskonto näkyä?

5.2.2014

Alkuviikosta uutisoitiin kansanedustajien näkemyksistä uskonnonopetuksen uudistamisesta. Kansanedustajien kannat eivät tuoneet esiin kovinkaan suuria muutostarpeita. Ylen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta vastaajasta katsoi, että koulussa tulee olla oman uskonnon opetusta. Kolme viidestä kansanedustajasta oli sitä mieltä, että oman uskonnon opetusta ei pitäisi korvata kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Kokonaisuudessaan kansanedustajat olivat varsin yksimielisiä uskonnonopetuksen tarpeellisuudesta. Vain […]