Tulevaisuus on hämmentävän hyvä

29.10.2014

Muuttuva yhteiskunta Monikulttuurista yhteiskuntaa verrataan usein mosaiikkiin. Vertaus ei tee oikeutta monitasoiselle vuorovaikutukselle erilaisten kulttuuristen mallien välillä. Mosaiikin palaset pysyvät samanlaisina, mutta kulttuuriset mallit muuttavat jatkuvasti toisia ja muuttuvat itse. Ihmiset, tavarat, ajatukset, aatteet ja pääomat liikkuvat yli rajojen nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä muokkaa ihmisiä ja yhteisöjä, jotka omaksuvat vaikutteita monista lähteistä ja rakentavat […]

Yhteisötyö ja monikulttuurisuus – kirkon tulevaisuus?

29.4.2013

Mitä monikulttuurinen ja moniarvoinen toimintaympäristö merkitsee kirkolle ja sen missiolle? Tulevaisuusselontekotyöryhmä etsi näkökulmia tähän kysymykseen Lontoosta yhdessä kansliapäällikkö Jukka Keskitalon kanssa. Monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys ja oma kulttuuri United Reformed Church julistautui vuonna 2005 monikulttuuriseksi. Michael Jagessarin mukaan teko korostaa toisaalta kirkon lähtökohtaista monikulttuurisuutta, toisaalta kulttuurienvälisen kohtaamisen edellyttämää työtä. Monikulttuurisuudessa ja kulttuurienvälisyydessä ”moneus” tai ”välisyys” on lopulta […]