Ratkaisun hetki on lähellä seurakuntarakenteissa

29.4.2015

Kolme vuotta sitten seurakunnat, seurakuntayhtymät ja hiippakunnat antoivat runsaasti palautelausuntoja siitä, mihin suuntaan seurakuntarakenteita tulisi kehittää. Tuolloin 92 prosenttia 327 vastaajasta arveli, että nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittävän hyviä välineitä tulevaisuuden seurakuntarakenteiden luomiseen. Lähes yksituumaisesti todettiin, että ”jotain tarttis tehdä”. Saadun palautteen perusteella seurakuntarakenteiden kehittäminen päätettiin ottaa yksittäisten ratkaisujen sijasta perusteelliseen kokonaistarkasteluun. Kokonaisratkaisulla pyritään turvaamaan […]