Polku-toimintamallin edistäminen seurakuntayhtymässä

lahden kaupunki kaukaa kuvattuna.
Kuva: Reetta Kalteenmäki

Lahden seurakuntayhtymässä päätettiin yhteisellä kirkkoherrojen päätöksellä edistää Polku-toimintamallia koko yhtymän tasolla. Vastuu koko yhtymätasoisesta edistämisestä annettiin meille, yhteiselle nuorisotyölle.

Pohdimme, miten lähdemme edistämään Polku-ajattelua, että se olisi tasavertaista jokaisessa viidessä seurakunnassa, mutta kuitenkin jokaisen oman seurakunnan lähtökohdista katsovaa ja tarkoituksenmukaista. Yhteistyöhön valitsimme STEP-koulutuksen ammattilaiset. Polkua ei siinä vaiheessa oltu edistetty yhtymätasolta juuri missään. Pääsimme siis olemaan aika lailla uuden äärellä yhdessä STEP-kouluttajien kanssa.

Valtuutus ja yhteistyö

Minkä tahansa asian edistämiseen tarvitaan aina riittävä valtuutus. Lahdessa asia oli järjestetty lähtökohtaisesti hyvin, sillä kirkkoherrojen päätöksellä pystyimme jakamaan johtajuutta seurakuntiin ja osallistamaan seurakuntalaisia Polun työstämisen äärelle. Jokaiseen seurakuntaan valikoitui Polku-agentti ja polkutiimi, jonka tehtävä on edistää kirkkoherrojen mandaatilla Polku-toimintamallia.

Yhdessä STEP-kouluttajien kanssa aloitimme työskentelyn yhteisessä nuorisofoorumissa, joka kokoaa kaikki nuorisotyötä, yhtymän alueella tekevät ammattilaiset yhteen lähes kerran kuussa, yhteisten asioiden ja yhteisen ajattelun äärelle. Foorumityöskentelyllä loimme pohjaa Polku-toimintamallille, keräsimme ja kokosimme tietoa ja jaoimme yhteistä ajattelua asian äärellä. Mukana oli seurakunnista valikoidut Polku-agentit.

Kaksivaiheinen toinen työskentely toteutettiin Polku-agenttien, työryhmän ja mukaan kutsuttujen seurakuntalaisten kanssa. Työskentelyssä avasimme Polku-ajattelua yhdessä STEP-kouluttajien kanssa. Jatkoimme työskentelyä edellisen työpajan pohjalta.

Toinen työskentely jätti tunteen, että seurakuntalaiset olivat tyytyväisiä, että he pääsivät osallistumaan merkityksellisellä tavalla oman seurakuntansa asioihin ja tuomaan omaa asiantuntijuuttaan esille. Seurakuntalaisia kuultiin vilpittömästä ja avoimesti. Hyvin fasilitoitu tilanne mahdollisti, sen että ilmapiiri omien ajatusten esiintuomiseen oli mahdollista. Oli erityisen ilahduttava nähdä, kuinka uutta ajattelua syntyi.

Työskentelyn jälkeen, kun työntekijät olivat varustettuja Polku-teemalla, työntekijät lähtivät edistämään Polku-teemaan omissa seurakunnissaan. Yhtymästä pyrimme tukemaan Polku-agentteja yhteisillä työskentelyillä ja kokoontumisilla. Syksyn aikana on suunnitelmissa käydä työyhteisön kokouksissa yhdessä agenttien kanssa Polku-teeman äärellä.

Reetta Kalteenmäki, johtava rippikoulu- ja nuorisotyön pappi kasvatuksen ja perheasioiden yksikössä, johti työskentelyä.

Reetta, minkä koit onnistumiseksi yhteisessä työskentelyssämme?
”Yhteisessä työskentelyssä onnistuminen oli, että saimme seurakunnista mukaan työskentelyyn työntekijöitä eri ammattiryhmistä ja työaloilta. Toisaalta oli myös hienoa, että nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen aloilla saatiin mukaan Polkua pohtimaan laaja työntekijäjoukko. Saimme myös muotoiltua konkreettisia tavoitteita Polun edistämiseksi kaikissa seurakunnissa.”

Mitä ajattelet suurimmaksi haasteeksi Polku-toimintamallin edistämisessä yhtymässä?
”Suurimmat haasteet jatkossa ovat työskentelyn käynnissä pitäminen ja sen siirtäminen seurakunnissa koko seurakunnan työskentelyyn. Polkua on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi koko seurakunnan suunnittelun arvioinnissa. Sitä olisi kiva tehdä. Millenniaalien polkujen kehittäminen on myös haaste, johon on todella tärkeä tarttua.”

Minkälaisen vinkin haluaisit antaa yhtymässä Polku-työskentelyn parissa toimiville?
”Vinkkinä voisin sanoa, että kannattaa yrittää saada mukaan työntekijöitä myös muilta työaloilta kuin kasvatuksesta, siinä mekin olisimme voineet onnistua paremmin. Lisäksi seurakuntalaisten mukaan saaminen on haaste, joten sen mahdollistamiseen kannattaa todella panostaa. Ulkopuoliset kouluttajat STEP-koulutuksesta oli tosi hyvä juttu meille, suosittelen!”

Lopuksi haluaisin omalta osaltani tsempata ja muistuttaa pahimpia Polku-allergikkoja siitä, että Polku-otsikon alla kulkee paljon ammattilaiselle hyödyllistä asiaa ja tutkimustulosta, vaikka ne eivät ole suoraan osa polkutyöskentelyä. Polun edistämisen työkalut kehittyvät koko ajan, ja uusia juttuja syntyy.

Kannattaa olla kuulolla ja lähteä tutkimaan materiaalia ja työkaluja ennakkoluulottomasti, matkan varrella opit varmasti jotain uutta!

Tuomas Tulenheimo

Tuomas Tulenheimo
Kasvatustyön sihteeri
Lahden seurakuntayhtymä (virkavapaalla)